ANOSR contestă propunerile Ministerului Sănătății cu privire la examenul de rezidențiat pentru studenții de la Medicină și Medicină dentară

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se arată îngrijorată de modul în care Ministerul Sănătății alege să gestioneze desfășurarea Examenului de Rezidențiat pentru sesiunea noiembrie 2019 în cazul absolvenților programelor de studii Medicină și Medicină Dentară.

Prin modificările preconizate, actualele generații de studenți ar fi discriminate, parcursul lor profesional fiind îngreunat în cazul în care aceștia ar dori să opteze pentru specializarea de Chirurgie orală și maxilo-facială, întrucât, peste noapte, ar trebui să fie dublu-licențiați pentru a putea deveni rezidenți în această specializare.

În procedura de transparență decizională să află un proiect de ordin de ministru privind modificarea articolului 11 din Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală:

Forma inițială

 Forma propusă de Ministerul Sănătății

(1) Pentru specialitatea „Chirurgie orală și maxilo-facială„, concursul de rezidențiat se susține pe locuri stabilite separat pentru absolvenții facultăților de medicină și pentru absolvenții facultăților de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialitățile chirurgicale și, respectiv, pentru specialitățile medico-dentare.

(2) La concursul de rezidențiat organizat în specialitatea „Chirurgie orală și maxilo-facială”, se pot prezenta:

a) deținătorii diplomelor de medic și de medic stomatolog sau medic dentist;

b) deținătorii diplomei de medic;

c) deținătorii diplomei de medic stomatolog sau medic dentist.

 

(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b) și c), până la susținerea examenului de medic specialist, deținătorii diplomei de medic sunt obligați să obțină diploma de medic dentist și deținătorii diplomei de medic dentist sunt obligați să obțină diploma de medic.

(1) Începând cu concursul de rezidențiat sesiunea noiembrie 2019, locurile/posturile pentru specialitatea „Chirurgie orală și maxilo-facială”, se publică numai pentru domeniul medicină, după tematica de concurs aferentă acestui domeniu.

 

 

(2) Candidații care la concursul de rezidențiat, domeniul medicină, obțin punctajul necesar pentru a opta pentru specialitatea „Chirurgie orală și maxilo-facială” trebuie să dețină la momentul alegerii locului/postului de rezident atât diploma de licență de doctor-medic, cât și diploma de licență de medic dentist/doctor-medic stomatolog.

 

 

(3) Pentru rezidenții aflați la pregătire la data intrării în vigoare a prezentului Ordin, se menține obligația ca până la susținerea examenului de medic specialist „chirurgie orală și maxilo-facială” să obțină cea de a doua licență de doctor-medic sau licență de medic dentist/doctor-medic stomatolog, după caz.

 

Chirurgia maxilo-facială este o specializare care necesită o dublă licență, în Medicină și Medicină Dentară, aceasta fiind studiată în cadrul ambelor programe de studii. Până în prezent, absolvenții unuia dintre programele de studii de Medicină sau de Medicină dentară aveau posibilitatea de a-și alege această specializare la Examenul de Rezidențiat, fiind ulterior obligați să îl finalizeze și pe celălalt până la susținerea examenului de medic specialist.

Modificarea propusă prin proiectul de ordin de ministru menționat mai sus solicită ca specializarea Chirurgie orală și maxilo-facială să poată fi aleasă doar de absolvenții deja dublu-licențiați (Medicină și Medicină Dentară) și doar prin susținerea Examenului de Rezidențiat de la Medicină, fapt care ar defavoriza major licențiații în Medicină Dentară. Acest aspect ar face ca, până la finalizarea celor două programe de studii, timp de minimum 5 ani, să nu existe în mod real posibilitatea ocupării locurilor scoase de Ministerul Sănătății pentru specializarea Chirurgie orală și maxilo-facială, fapt care ar duce la o lipsă acută de specialiști în acest domeniu.

*Sursa: https://rezidentiat.ms.ro/

Un alt detaliu important de luat în calcul este faptul că, în România, un al doilea program de studii universitare poate fi urmat doar în regim de taxă. Până acum, absolvenții care alegeau specializarea Chirurgie orală și maxilo-facială după Examenul de Rezidențiat deveneau medici rezidenți, beneficiind de un venit propriu prin care își puteau asigura plata taxelor aferente parcurgerii unui nou program de studii universitare. Dacă măsura propusă de Ministerul Sănătății va fi adoptată, licențiații programelor de studii universitare Medicină și Medicină dentară care doresc să se specializeze în Chirurgie orală și maxilo-facială vor fi obligați să își găsească alte modalități de finanțare a celor cel puțin 4 ani de studiu (în cazul posibilității echivalării unor discipline), pentru a reuși să obțină dreptul de practică.

Mai mult, în anul anterior, în timp ce în bibliografia pentru Examenul de Rezidențiat la Medicină nu exista nicio resursă bibliografică care să cuprindă domeniul vizat, cea de la Medicină dentară cuprindea 45 din 77 de teme aferente acestei specializări chirurgicale. Modificarea propusă de Ministerul Sănătății ar avea repercusiuni și la nivelul planurilor de învățământ, motiv pentru care considerăm că o astfel de reglementare necesită o perioadă de consultare cu principalii actori vizați de aceste schimbări.

De asemenea, prin implementarea modificării încă din acest an, s-ar produce o îngrădire a libertății de alegere a actualei generații care urmează să își finalizeze studiile universitare, întrucât aceștia au considerat Chirurgia orală și maxilo-facială încă de la momentul începerii studiilor drept o specializare pentru care pot opta pentru dezvoltarea lor profesională.

Având în vedere faptul că Ministerul Sănătății a fost informat despre necesitatea alinierii la cerințele europene ale domeniului încă din anul 2013, conform referatului de aprobare nr. 7993 din 19 februarie 2019, eliberat de Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică și aprobat de Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, considerăm că se impun o serie de explicații cu privire la modul în care ministerul a tratat această problemă.

Putem remarca o perioadă îndelungată, de mai bine de 6 ani (durata unui ciclu de studii universitare de licență la Medicină și Medicină Dentară), în care Ministerul Sănătății nu a implementat nicio măsură pentru a se alinia la standardele europene în domeniu și nici nu a anunțat faptul că licențiații acestor două programe de studii universitare nu vor mai putea opta la Examenul de Rezidențiat pentru specializarea Chirurgie orală și maxilo-facială dacă nu sunt deja absolvenți ale ambelor programe.

Faptul că România riscă o nouă acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infrigment) având ca obiect transpunerea incorectă a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/CE din cauza incapacității Ministerului Sănătății de a implementa standardele europene în domeniu, nu ar trebui să afecteze actualele generații de studenți, necesitatea transpunerii directivei fiind, în opinia noastră, aplicabilă viitoarelor generații de studenți.

Din acest motiv, susținem ideea alinierii la cerințele Comisiei Europene, dar doar prin adoptarea unor măsuri care să nu dezavantajeze în niciun fel actualii studenți mediciniști. În acest sens, suntem de părere că nu aceștia trebuie să fie cei care suferă consecințele unei administrații deficitare a statului român în domeniul sănătății.

O astfel de măsură ar putea fi adoptată pentru noile generații de studenți, care vor fi informate încă de la momentul alegerii studiilor despre posibilitățile ulterioare de dezvoltare în carieră, și completată cu revizuirea absolut necesară, în viitorul apropiat, a planurilor de învățământ ale programelor de studii universitare vizate.

Putem înțelege acest demers ca răspuns la cererea Comisiei Europene, însă susținem o integrare completă, într-un sistem corect funcțional, care să nu limiteze posibilitățile de dezvoltare profesională a viitorilor absolvenți. Având în vedere dezavantajele pe care această măsură le aduce pentru actualii studenți, îi solicităm Ministerului Sănătății să nu adopte proiectul de ordin de ministru în forma propusă, ci să reglementeze această măsură doar pentru studenții care vor începe studiile universitare în domeniul medical în anul universitar 2019-2020.

Share.

Leave A Reply