ANOSR condamnă măsurile Ministerului Tineretului și Sportului

0

Actualizare, 11.04.2019, ora 12:53

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) îi solicită public Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) să justifice:

  1. scăderea numărului de locuri pentru Programul Național „Tabere Studențești” 2019;
  2. motivul creșterii doar a alocației de cazare;
  3. amendamentele ANOSR neintegrate în Metodologia de organizare și desfășurare a Programului Național „Tabere studențești” 2019, adoptată prin OMTS 513/2019.

Subliniem că un principiu al Strategiei naționale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 24/2015, esteprincipiul fundamentării politicilor pe cunoaștere – adoptarea deciziilor politice de pe o poziție bine informată și științific fundamentată”.

Totodată, menționăm că obiectivul general al strategiei amintite este „susținerea participării active a tinerilor la viața economică, socială, educațională, culturală și politică a țării, asigurând oportunități egale de acces la educație, ocupare și condiții de viață decente, cu o atenție particulară către adolescenții și tinerii care, din diferite motive, ar putea avea mai puține oportunități.”, iar conform Constituției României (republicată în 2003) art. 102, alin. (2), În îndeplinirea atribuțiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate.”

Articol inițial:

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) condamnă măsurile recente implementate de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), care descurajează performanța studenților și nu se implică în reducerea inechităților socio-economice existente. Conform Ordinului nr. 513/2019, anul acesta, numărul total de locuri acordate pentru Programul Național „Tabere Studențești” a scăzut cu 2.858 de locuri: de la 10.000 la 7.142 de locuri, fapt pentru care ANOSR își arată îngrijorarea.

ANOSR și-a exprimat în mai multe rânduri, după consultări cu organizațiile sale membre, viziunea cu privire la modul de organizare și de derulare a Programului Național „Tabere Studențești”, contribuind în mod constructiv la reflectarea nevoilor și intereselor studenților, pentru ca acest program să își atingă cu adevărat scopul. Raportul ANOSR cu privire la implementarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018 este disponibil aici.

Menționăm că în urma demersurilor realizate de ANOSR în anul precedent, Ministerul Tineretului și Sportului a adoptat Ordinul nr. 290 din 13 aprilie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a Programului Național „Tabere studențești” 2018. Astfel, numărul total de locuri acordate pentru Programul Național „Tabere Studențești” 2018 a crescut cu 66,6%, de la 6.000 la 10.000 de locuri. Efortul bugetar pentru a acoperi aceste creșteri a fost de 2.000.000 de lei.

Cu doar un an mai târziu, MTS a venit cu noi modificări, revenind, astfel, la situația din anul precedent. Deși în luna ianuarie ANOSR a participat la întâlniri cu ministrul tineretului și sportului, MTS nu a ținut cont de principalele solicitări ale studenților. Recomandările transmise către minister pot fi consultate aici.

Pe lângă scăderea drastică a numărului de locuri pentru studenți în tabere, MTS a adus și alte modificări în noua metodologie, care au fost amendate de ANOSR în data de 14 februarie 2019. De exemplu, ANOSR a propus ca studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților să nu se încadreze în aceeași categorie cu studenții cazuri sociale, aceștia din urmă având prioritate tocmai pentru a facilita integrarea grupurilor socio-economice dezavantajate. O altă propunere este creșterea numărului de locuri alocate pe criterii sociale, care ar trebui să fie în pondere de minimum 30%, nu maximum, exact din același motiv menționat anterior. În plus, ar trebui să beneficieze de loc în tabără și studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de asociațiile studențești, nu doar de federațiile studențești. Totodată, listele cu studenții beneficiari ar trebui să fie întocmite și în funcție de ponderea pentru activități precum cele enumerate mai sus.

Amendamentele ANOSR pot fi consultate aici.

Această metodologie demonstrează faptul că Ministerul Tineretului și Sportului nu ține cont de părerea și necesitățile tinerilor. Deși au  existat o serie de consultări și întâlniri fizice, care se pare că au fost de fațadă, nimic din cele convenite nu a fost implementat. De asemenea, au fost puse în dezbatere publică o serie importantă de metodologii ce țin de activitatea de tineret, iar amendamentele noastre nu au fost integrate și nici nu s-a adus vreo justificare pentru acest lucru.”- Petrișor-Laurențiu Țucă, președinte ANOSR

 

ANOSR condamnă MTS

 

Share.

Leave A Reply