Despre Procesul Bologna

Ce este?

Un proces de reformă europeană pentru îmbunătățirea proaspătului creat Spațiu European al Învățământului Superior.

Noul obiectiv central al Procesului Bologna este de a îmbunătăți Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS), bazat pe cooperare internațională și schimb academic, care este atractiv pentru studenții și personalul European, precum și studenților și personalului din alte părți ale lumii.

Proaspătul creat Spațiu European al Învățământului Superior

  • facilitează mobilitatea studenților, absolvenților și a personalului din învățământul superior;
  • pregătește studenții pentru carierele lor viitoare și pentru o viața ca cetățeni activi în societățile democratice, și va sprijini dezvoltarea personală a acestora;
  • oferă acces larg la educație superioară de înaltă calitate, bazată pe principii democratice și pe libertatea academică

De ce este numit Procesul Bologna și cine participă?

Procesul Bologna este numit după Declarația de la Bologna, care a fost semnată în orașul italian Bologna la 19 iunie 1999 de către miniștrii responsabili cu învățământul superior din 29 de țări europene. Astăzi, procesul Bologna uneşte 47 de țări – toate fiind părți la Convenția Culturală Europeană și angajate la obiectivele Spațiului European al Învățământului Superior. O caracteristică importantă a Procesului Bologna – și cheia succesului său – este că aceasta implică, de asemenea, Comisia Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO-CEPES, precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, studenţi, personal, angajatori și agenții de asigurare a calității.

Care sunt reformele și despre ce este vorba?

  • Diplome ușor de citit și comparabile, organizate într-o structură pe trei cicluri (de exemplu, licenta-master-doctorat): Țările stabilesc în prezent cadre naționale de calificări care sunt compatibile cu cadrul general al calificărilor pentru Spațiul European al Învățământului Superior și definiesc rezultate ale învățării pentru fiecare din cele trei cicluri.
  • Asigurarea calității în conformitate cu Standardele și liniile directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului Superior (ESG).
  • Corecta recunoaștere a diplomelor străine și a altor calificări din învățământul superior, în conformitate cu Consiliul Europei / Convenţia privind recunoașterea UNESCO.

Munca este, de asemenea, întreprinsă în domenii mai largi de relevanță ale societății, precum legături între învățământul superior, cercetare și inovare; participare echitabilă și învățare pe tot parcursul vieții. Reformele în curs vor avea un impact puternic asupra modului în care învățământul superior European se raportează la învățământul superior din alte părți ale lumii, motiv pentru care Miniștrii au adoptat o Strategie pentru Spațiul European al Învățământului Superior în context mondial.