Biroul de Conducere


Președinte: Horia Șerban ONIȚA

E-mail: horia@anosr.ro  Telefon: 0748 880 910


Horia este masterand al programului de studii Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public-privat în cadrul Facultății de Drept a Universității din București și admis în profesia de avocat în cadrul Baroului București. Este un tânăr care, încă de pe băncile liceului, a militat pentru viziunea unui sistem de învățământ de calitate, incluziv și centrat pe beneficiarii acestuia din diferite poziții în cadrul Consiliului Național al Elevilor, inclusiv Președinte al structurii (2015-2016). Horia a ocupat ulterior pozițiile de vicepreședinte al Consiliului Tineretului din România (2016-2017), vicepreședinte ANOSR (2017-2018) și președinte al Asociației Studenților în Drept (2018-2020), organizația reprezentativă a studenților Facultății de Drept – UB.

În parcursul lui, a ocupat pozițiile de Student Consiler (2016-2020), Student Senator (2017-2020) și Reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație (2017-2020) în cadrul Universității din București. Consideră că învățământul superior românesc va fi influențat în perioada imediat următoare nu doar de contextul pandemic, care în mod cert va impune actorilor din sistem să își restructureze prioritățile, ci mai ales de o nevoie imperativă de proiectare coerentă și asumată a viitorului educației superioare în raport cu noile direcții strategice ale Procesului Bologna, ale Uniunii Europene și, implicit, ale cadrului național. Deși implică inerent provocări, este încă o ocazie ca decidenții să prezinte ferm și onest cum programează evoluția sistemului pe termen scurt, mediu și lung și să acționeze cu obiective clare, în beneficiul studenților.

Horia este atât Student evaluator, cât și membru al Consiliului ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).


Secretar General: Oana Alexandra ȚÎNȚAR

E-mail: oana@anosr.ro  Telefon: 0745 353 908


Oana este o persoană organizată și foarte atentă la detalii. Întotdeauna și-a dorit ca prin toate acțiunile sale să aibă un impact pozitiv asupra comunității din care face parte, fapt pentru care și-a dedicat mult timp voluntariatului, încă din liceu.

Mișcarea studențească i-a captat atenția acum 4 ani, când a început să activeze în cadrul Organizației Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (OSUT Cluj), având ulterior un mandat de coordonator în Biroul de Conducere Extins și două mandate în Biroul de Conducere, ultimul fiind cel de Președinte. De asemenea, în ultimul an, Oana a făcut parte din structuri decizionale din cadrul UTC-N, precum Consiliul de Administrație, Senatul universității și Consiliul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Acest parcurs a determinat dorinţa de a face următorul pas, la nivel naţional, unde își propune să contribuie la dezvoltarea mediului studenţesc. Gândirea analitică, abilităţile de comunicare și experienţa în managementul proiectelor reprezintă plusurile majore care, alături de dorința de autodepășire și de dedicare, o vor ajuta să fie un om de bază al acestei echipe.

Oana este și Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).


Vicepreședinte Educațional: Tamara CIOBANU

E-mail: tamara@anosr.ro  Telefon: 0724 654 840


Tamara este studentă în anul IV la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Activitatea ei în domeniul mișcării studențești a debutat la începutul anului 2017, în cadrul Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB), unde a conturat o pasiune pentru dimensiunea educațională. În plus, informațiile generale dobândite la facultate au perfecționat atât reliefarea unei imagini de ansamblu a actorilor la nivel local și național, care influențează, direct sau indirect, procesul educațional, cât și a politicilor care formează structura de rezistență a domeniului.

Ea a ales să se implice în mișcarea studențească la nivel național, deoarece este o persoană dedicată idealurilor sale și crede cu adevărat în puterea schimbării ce pleacă de la fiecare dintre noi. Consideră că dezvoltarea politicilor educaționale și de tineret creionează o prioritate pentru învățământul de calitate și că întreaga comunitate academică ar trebui să fie implicată activ în perpetua îmbunătățire a acestora.

Tamara este și Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).


Vicepreședinte Educațional: Ana DUPLAVA

E-mail: ana@anosr.ro  Telefon: 0747 703 229


Ana este licențiată în Psihologie și studentă în cadrul programului de master Psihologie Aplicată în Domeniul Securității Naționale în cadrul Universității din București. Ea a ales să se implice în mișcarea studențească încă din anul I alături de colegii din Asociația Studenților în Psihologie Sibiu, unde a activat în calitate de Coordonator Financiar.

A devenit pasionată de domeniul educațional și s-a regăsit în principiile ANOSR încă de la primul contact cu federația. Ana a ales reprezentarea studenților la nivel național, deoarece crede cu tărie că schimbările sunt posibile și realizabile, dacă ne unim în interesele și eforturile de a perpetua schimbări în sistemul educațional. Consideră că îmbunătățirea sistemului de învățământ este un punct cheie în evoluția societății, respectiv ANOSR reprezintă nu numai un element important pentru reprezentarea intereselor și drepturilor studenților, ci și pentru dezvoltarea țării.

Ana este și Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).


Vicepreședinte Educațional: Alexandra Ana-Maria ZARĂ

E-mail: alexandra@anosr.ro  Telefon: 0726 794 104


Studentă în ultimul an al ciclului de studii licență în cadrul Facultății de Drept a Universității din București, Alexandra a fost determinată încă din anul întâi să aplice pentru a deveni membru al Asociației Studenților în Drept (ASD) – organizația reprezentativă a studenților Facultății de Drept a UB. Prin intermediul organizației, Alexandra a început să cunoască rolul mișcării studențești și a ales să candideze în vederea militării pentru interesele studenților.

Astfel, a ocupat poziția de reprezentant al studenților în Senatul universitar, în Comisia de Evaluarea și Asigurarea Calității de la nivelul UB, precum și poziția de reprezentant interimar al studenților în Consiliul Facultății de Drept. Deopotrivă, de-a lungul activității sale, ea a ocupat poziții de coordonare la nivelul organizației de proveniență, precum: Director adjunct al Departamentului Practică juridică, Vicepreședinte al asociației și Președinte al Comisiei de reprezentare ASD București.

Alexandra promovează în activitatea ei valori, precum: perseverența, tactul și, mai cu seamă în contextul actual, adaptabilitatea.

Alexandra este și Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).


Vicepreședinte Tineret: Cătălin FILIP

E-mail: catalin@anosr.ro  Telefon: 0753 562 602


Cătălin este student în anul III la Facultatea de Istorie și Filosofie, specializarea Studii de securitate, din cadrul Universității Babeș-Bolyai. El a ales să se implice încă din anul I în mișcarea studențească, în calitate de voluntar al Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB).

Pe parcursul primului an de voluntariat a realizat că dorește să treacă la un alt nivel pe zona de reprezentare, contribuind la asigurarea sustenabilității mediului universitar de la nivel local, prin statutul de student reprezentant în Consiliul Facultății de Istorie și Filosofie, precum și de coordonator al departamentului de Relații Externe din cadrul OSUBB.

Pentru Cătălin, mișcarea studențească reprezintă un mecanism prin care se poate contribui la un mediu ambiental de dezvoltare și învățare pentru studenți și tineri. Sociabilitatea, deschiderea la dialog și inițiativa reprezintă câteva dintre punctele care îl caracterizează și prin care va contribui la bunul mers al federației.


Vicepreședinte Relații Interne: Claudiu Sorin ȚĂRAN

E-mail: claudiu@anosr.ro  Telefon: 0735 257 071


Claudiu este student în anul III la Facultatea de Construcții din Timişoara, la programul de studiu Inginerie Civilă, şi a debutat în mişcarea studenţească în toamna anului 2017, devenind membru al Organizație Studențești „Traian Lalescu” (OSTL), apoi Vicepreședinte Relații Externe şi, nu în cele din urmă, Preşedinte al aceleiași asociații.

Din prisma tuturor demersurilor în care s-a implicat, consideră comunicarea ca fiind elementul cheie ce poate dezvolta structurile și, implicit, mișcarea studențească. O societate în care principalii actori înțeleg acest aspect este una pe care mâine o consideră mai bună, care își dorește să privească spre viitor. Este axat pe dezvoltare și creștere continuă, avansând foarte rapid de la o funcție la alta, iar acest lucru denotă ambiția, seriozitatea și devotamentul de care dă dovadă în fiecare activitate în care se implică.

Claudiu este și Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).


Vicepreședinte Relații Publice: Cornelia-Florina FECHETE

E-mail: florina@anosr.ro  Telefon: 0744 118 894


Florina este studentă în anul VI la programul de studii de licență și master integrat Arhitectură în cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Ea s-a alăturat activ mișcării studențești în anul 2017, din postura de Vicepreședinte Secretar al Asociației de la 4 (A4, Asociația studenților arhitecți din Timișoara), urmând a fi pentru doi ani Președinte, iar ulterior coordonator al departamentului Imagine al aceleiași asociații.

În parcursul ei, a ocupat funcțiile de Student Consilier și Student Senator în cadrul facultății și universității în care studiază.

Consideră că profesia în care dorește să activeze în viitor a făcut-o să conștientizeze nevoia unui sistem bine conturat și în care învățământul este centrat pe student. Arhitectura și-a pus bazele pe valorile unor societăți bine definite, iar o societate care nu prioritizează sectorul educațional, nu poate să își asume acest titlu, ci o face doar într-un mod gratuit.

Florina este și Student evaluator ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).