Cum poți beneficia?

ERASMUS este o componentă a programelor de tip SOCRATES care cuprinde mobilități destinate studenților (de tipul mobilități de studiu și de practică) și cadrelor didactice. Studenții pot accesa aceste programe de mobilități, facilitate prin acordul interinstituțional al universităților și cu finanțare din partea Uniunii Europene. Finanțarea se traduce printr-un grant acordat studentului pentru a-i servi ca sprijin în acoperirea cheltuielilor datorate deplasării în alt stat (cu cazarea, masa sau resursele de studiu). Grantul mediu atinge valoarea de 300 euro.

Durata unei perioade de mobilități poate varia între 3 luni și un an universitar, iar alegerea perioadei trebuie să permită finalizarea ei cu examene, pe care universitățile le recunosc în baza OM 3223 / 2012, privind recunoașterea activității din timpul mobițității pentru echivaleze proporţional cu numărul de credite. Stabilirea duratei stagiului se face de către facultatea în care studiaţi, în funcţie de suma disponibilă şi de înţelegerile prealabile cu universităţile partenere.

Detalii despre oferta de programe de mobilități, regulamentul intern de acordare a acestor granturi (criterii, calendarul selecției, comisii) pot fi aflate de la Biroul de Programe Comunitare din cadrul universității voastre (denumit în unele cazuri și ”Birou de Relații Internaționale”) sau direct de la persoana responsabilă de aceste programe din cadrul facultății voastre.

Este de menționat că, în general, comisiile de selecție a participanților la programele de mobilități apreciază și notează performanțele școlare ale candidaților, deținerea unui atestat de limbă străină utilă pentru țara în cadrul căruia vă doriți să plecați, activitatea extrașcolară și performanța voastră în cadrul interviului de selecție (acesta se organizează în unele cazuri într-o limbă străină în concordanță cu țara în care doriți să mergeți)