Transport

Conform Legii Educației:

Art. 205. (2) În timpul anului școlar, studenții beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Vezi:

ORDIN nr. 972 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pe calea ferată și cu metroul pentru elevii și studenții din învățământul universitar de stat și particular acreditat, cursuri de zi. (vezi ORDIN nr. 972)
ORDIN nr. 267 din 22 februarie 2005 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 972/5.572/2003 (vezi ORDIN nr. 267)
ORDIN nr. 3.554 din 11 martie 20055 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 972/5.572/2003 (vezi ORDIN nr. 3.554)

Pe plan local, Regiile Autonome de Transport Public, prin intermediul Primăriilor orașelor, acordă reduceri la abonamentele pentru studenți, chiar și cu 50%. În unele cazuri, universitatea acoperă diferența rămasă de 50%, astfel că transportul ajunge să fie gratuit pentru studenții din unele orașe.