Next HR

O problemă foarte importantă și presantă a organizațiilor și federațiilor studențești din România o constituie continuitatea și realizarea unor strategii coerente de Resurse Umane. O persoană își petrece în medie între 2 și 3 ani într-o organizație studențească și odată cu trecerea la învățământul cu 3 cicluri timpul în care o persoană activează într-o organizație și mai scurtă deoarece se constată un număr foarte mic de masteranzi membrii ai unei organizații studențești.

Continuitatea constituie o problemă deoarece trecerea de la o generație la alta duce la un gol de cunoștințe și aptitudini pentru persoanele ce preiau atribuțiile, aceștia fiind nevoiți de cele mai multe ori să parcurgă același traseu de învățare.

Programul NEXT ANOSR a fost conceput ca un program anual care să asiste organizațiile studențești membre în rezolvarea problemelor ce se ivesc în managementul resurselor, asigurarea continuității fiind una dintre cela mai importante.

Asigurarea continuității, împreună cu o strategie eficace a resurselor umane va aduce un surplus de calitate organizațiilor studențești printr-o dezvoltare permanentă și continuă ce are ca obiectiv pe termen lung creșterea capacității de reprezentare, elaborare și administrare. Atingerea acestui obiectiv ar putea , printre altele, să ofere posibilitatea organizațiilor studențești să-și asume responsabilități importante precum administrarea financiară a căminelor , cantinelor și a altor proprietăți ale universităților, exemplul fiind dat de organizații din multe țări vest-europene care au rezolvat acesta problemă cu mult timp în urmă.

Continuitatea în organizațiile studențești se asigură prin cunoștințe ( Know- how) orientate spre viitori lideri ai organizațiilor studențești, susținute de o motivare continuă cu ajutorul unor canale de comunicare eficiente și durabile. Membrii organizațiilor, datorită naturii activității acestora ( voluntariatul) necesită o motivare continuă în a se implica în realizarea diferitelor proiecte, ceea ce contribuie la conștientizarea capacității de lider a membrilor.

La nivel federativ problema motivării se transpune în lipsa semtimentului de apartenență a membrilor organizațiilor față de ANOSR ceea ce îi face să se implice greu și în număr mic în proiectele promovate de ANOSR privind acest lucru mai mult ca o obligație. De aici a apărut nevoia dezvoltării sentimentului de apartenență a tuturor membrilor organizațiilor ce fac parte din ANOSR. Comunicarea , element de bază a oricărei activități este greu de întreținut, astfel identificarea și întreținerea de canale de comunicare funcționale și durabile a devenit o activitate de necesitate maximă.