Adrese oficiale

  • Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), alături de Organizația Europeană a Studenților (ESU), este profund îngrijorată de înrăutățirea situației din Ucraina și de eșecurile diplomatice care riscă să degenereze într-un conflict armat. Alături de reprezentanții studenților din întreaga Europă, ANOSR a făcut un apel către Președinția României, Ministerul Afacerilor Externe și către omologii internaționali, pentru conlucrarea în vederea asigurării respectării dreptului Ucrainei de a-și hotărî singură soarta cu sprijinul – doar la cerere – al întregii comunități internaționale! Adresele transmise de ANOSR către Președinția României și Ministerul Afacerilor Externe:
    Adresa ANOSR către Președinție
    Adresa ANOSR către Ministerul Afacerilor Externe
  • ANOSR a transmis o adresă oficială către Guvernul României, Ministerul Transportului și Infrastructurii și MECTS cu privire la neajunsurile Legii Electorale Nr. 35/2008, care, prin prevederile conținute îngreunează posibilitatea studenților de a participa la alegerile parlamentare ce se vor desfășura în 09 decembrie 2012. Puteți accesa adresele aici: adresă Guvern, adresă  MTI, adresă MECTS.
  • ANOSR a transmis de curând 2 adrese oficiale universităţilor, solicitând informaţii de interes public, în baza legii 544/2003 privind accesul larg la informaţii de interes public.

1. Adresă solicitând date statistice privind numărul studenţilor înmatriculaţi în acest an universitar în instituţiile de învăţământ superior, numărul de locuri în cămin disponibile acestora şi condiţiile (data trimiterii: 24 august 2012)

2. Adresă solicitând informaţii referitoare la taxele practicate de către instituţie studenţilor şi valoarea acestora (ex: taxă de şcolarizare, regie/taxă de cămin, taxă pentru legitimaţia de bibliotecă, taxe pentru susţinerea examenelor etc) (data trimiterii: 17 septembrie 2012)

  • ANOSR a solicitat de asemenea MECTS o serie de informaţii în baza Legii 544/2003 privind accesul la informaţii de interes public:

1. Adresă solicitând o întâlnire oficială pentru a discuta pe marginea problemelor actuale ale studenţilor şi potenţialele soluţii (data trimiterii: 27.08.2012).

2. Adresă de comunicare a valorii subvenţiei cămine-cantine alocată de către minister per student, pentru anul universitar 2012-2013 (data trimiterii: 20.09.2012).

3. Adresă prin care ANOSR solicită emiterea unei note către universităţi prin care MECTS să le înştiinţeze de obligaţia de a adopta un Cod Universitar al Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului, conform OMECTS 3666 / 2012, clarificarea sancţiunilor care pot fi aplicate universităţilor care nu respectă prevederile Ordinului de Ministru, efectuarea de controale la propunerea oraganizaţiilor sau federaţiilor studenţeşti şi dispunerea de sancţiuni acolo unde se constată deficienţe, precum şi comunicarea poziţiei Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu privire la problemele semnalate în Raport şi acţiunile ce se doresc a fi luate de MECTS pentru rezolvarea lor, precum şi publicarea pe pagina de internet a MECTS deopotrivă a raportului şi a strategiei MECTS de soluţionare a punctelor identificate ca fiind încă defectuoase. (data trimiterii: 28.09.2012)