Educațional

Domeniul educaţional reprezintă cea mai importantă latură a acţiunilor ANOSR şi cea mai bogată în iniţiative, întrucât ANOSR militează pentru respectarea drepturilor studenţilor, atingerea intereselor lor şi creşterea calităţii educaţiei prin participarea activă a studenţilor.

În acest submeniu puteţi citi despre:

1. Procesul Bologna – unde puteţi afla mai multe despre acest proces, puteţi găsi Comunicatele ministeriale ce reglementează procesul precum şi cele două studiul şi raportul elaborat de către ANOSR privind implementarea procesului Bologna în România.

2. Asigurarea Calităţii – unde puteţi citi despre asigurarea calităţii în România, implicarea studenţilor în acest domeniu şi lista studenţilor evaluatori externi ARACIS implicaţi în evaluările instituţionale organizate de către aceasta.

3. Învăţământul Centrat pe Student (ICS)

4. Calificări universitare

5. Reprezentarea Studenţilor

6. Mobilităţi studenţeşti