CONECTAȚI la EDUCAȚIE

0


De Ziua Mondială a Educației, ANOSR lansează o campanie altfel!

Pentru a ne plia pe contextul actual din țară și pe noi nevoi ale studenților, la începutul acestui an universitar dorim să prezentăm aspecte care se leagă de contextul pandemic în care ne aflăm. De data aceasta experiența în universitate nu începe doar împreună cu asigurarea respectării unor norme din Statutul Studentului sau alte regulamente, ci cu îndeplinirea măsurilor de siguranță care vin din partea autorităților naționale și sunt transpuse de universități.


CONECTAȚI la EDUCAȚIE” este o campanie marca ANOSR care va prezenta atât drepturi și obligații ale studenților relevante la începutul anului, cât și măsurile pe care studenții și universitățile trebuie să le respecte în vederea unui mediu universitar cât mai sigur. În această săptămână urmează să surprindem aspectele menționate în „Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada pandemiei de COVID-19” aprobat prin Ordin comun de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării.

Fiind respectate, aceste măsuri vor asigura viabilitatea procesului educațional în regim fizic sau hibrid, acolo unde aceste scenarii au fost alese, prin scăderea posibilității de infectare și protejarea tuturor persoanelor implicate în sistem.

De Ziua Mondială a Educației, avem obligația de a revizui modul de a vedea lucrurile!

____________________

Norme privind accesul în universitate și săli de curs


Campania anuală de informare privind drepturile și responsabilitățile studentului este marcată anul acesta de circumstanțe noi în contextul pandemic. Având în vedere recentele recomandări emise prin Ordin comun de către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării, ANOSR a sintetizat principalele măsurile de siguranță în campania ,,CONECTAȚI la EDUCAȚIE”. Astfel, ea va începe cu prezentarea regulilor ce trebuie respectate în universitate și sălile de curs. 

În perioada petrecută în universitate, studenții și personalul acesteia au obligația de a purta mască de protecție. La intrarea în universitate, săli de curs și pe coridoare, trebuie să găsești dispensare cu soluţie dezinfectantă și de o persoană desemnată care să realizeze termometrizarea cu un dispozitiv non-contact și să permită trecerea celor cu o temperatură mai mică de 37,3°C, iar în locurile cu o bună vizibilitate trebuie să observi materiale de informare privind măsurile de protecție.

Uşile vor fi menţinute deschise pentru a evita punctele de contact în universitate, iar în sala de curs până la sosirea tuturor studenţilor. Aerisirea sălilor în care se desfăşoară activităţi didactice se va efectua timp de 30 de minute înainte de sosirea studenților și 10 minute în pauze, la începutul şi la finalul zilei. Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite, în funcţie de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.) și intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de studenţi.

Circulația în instituție trebuie să fie gestionată cu ajutorul unor benzi vizibile care să marcheze trasee de intrare și ieșire, dar și cu ajutorul unui responsabil desemnat. Ele necesită să fie însoțite de indicatoare vizibile (săgeţi, panouri, marcaje  aplicate pe sol, dispozitive de distanţare, bariere etc.). Întâlnirile între studenţi se vor desfășura în raza unor zone de aşteptare cu marcaje pe podea, astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică. 

În sălile de curs mobilierul trebuie dispus sau, în unele cazuri, eliminat pentru a obține distanțare de minim 1 m între studenţi. O altă variantă este montarea de separatoare transparente în laturile unde nu se asigură distanțarea de 1 m între studenți. Studenții nu trebuie să stea față în față. 

Conducerea instituţiei de învăţământ superior trebuie să desemneze un responsabil la nivel de universitate care va coordona activităţile de prevenire a infectării. Acesta va fi în legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii DSP, ai autorităţilor publice locale şi ai CJSU, respectiv CMBSU. De asemenea, trebuie numit și un responsabil pe facultate. Personalul din cadrul cabinetului medical sau cel desemnat de către  instituţia de învăţământ superior va efectua instruirea personalului pentru a furniza periodic informaţii studenților privind: elemente generale despre infecţia SARS-CoV-2,  igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19,  modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor şi măsurile necesare de distanţare fizică. De asemenea, cadrele didactice au obligaţia să anunţe personalul din cadrul cabinetului medical cazuri de simptomatologie de tip respirator de tip infecţios.

____________________

Desfășurarea activităților didactice în incinta universitățiiDeși contextul este nou, trebuie să facem tot posibilul ca în cazul desfășurării activităților didactice fizic, acestea să se prezinte cu un cadru optim, fapt ce poate să fie posibil doar cu mai multă grijă. Astfel, există o serie de măsuri ce trebuie respectate și în timpul prezenței în incinta universității. 

Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor, pentru a limita numărul de persoane prezente în grupurile sanitare şi în spaţiile comune, cu scopul respectării distanţării fizice. Intervalele aferente pauzelor dintre activităţile didactice vor putea fi stabilite în mod eşalonat pentru fiecare formaţie de studiu în parte, acolo unde este posibil.

Organizarea procesului de învăţământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, desfăşurarea activităţilor didactice modular, astfel încât să se optimizeze timpul petrecut în spațiu închis, să se asigure aerisirea spațiilor și să se evite aglomerările la intrare și ieșire în pauze. Va fi evitată crearea de grupuri de studenţii din formaţii de studiu diferite. Studenţii vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanţării fizice, nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris).   

Se recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază de precomandă. Cantina, în cazul existenței uneia, va fi organizată pe intervalelor aferente meselor şi a accesului pentru a evita aglomerările de persoane. În interiorul cantinei și în spațiul destinat intervalelor de tranzit se impune respectarea măsurilor de distanțare fizica de 1 m, cu purtarea obligatorie a măștilor. Așezarea la masă necesită asigurarea măsurilor de distanțare fizică de 1,5 m. Se recomandă folosirea de tacâmuri de unică folosinţă, iar înainte şi după fiecare masă studenţilor li se va recomanda spălarea mâinilor şi respectarea normelor de igienă. Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenţii se vor aşeza la masă. 

Se va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod frecvent. Frecvenţa şi durata de aerisire a sălilor după curăţenie şi dezinfecţie este de minim 10 minute. În fiecare dintre zonele care sunt igienizate va fi afişat la loc vizibil graficul de curăţenie şi dezinfecţie.

În vederea gestionării fluxului de persoane care utilizează toaletele se va menţiona prin intermediul unui afiş postat la intrarea în aceste spaţii numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan. Grupurile sanitare trebuie să asigure resurse pentru igiena, implicit dezinfectarea mâinilor, fiind interzise uscătoarele electrice de mâini şi prosoapele pentru mâini din material textil.

____________________

Organizarea sportului

Când discutăm de modul de organizarea a disciplinelor sportive, Ghidul vine de asemenea cu o serie de măsuri astfel încât acestea să fie derulate în condiții optime. 

Se recomandă desfăşurarea activităţilor sportive în spaţii deschise sau, în cazul în care acest  lucru nu este posibil, după un program stabilit şi monitorizat de către cadrul didactic. Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi studenţii (sau  manevrarea va fi efectuată doar de cadrul didactic) – în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o  dezinfectare adaptată.

Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu  presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în  care purtarea măştii nu este indicată. Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, trebuie să fii instruit ca pe tot parcursul  activităţii să nu îți atingi faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate.

La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, trebuie să efectuezi o igienă a  mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool, iar curăţenia va fi efectuată prin dezinfecţia cu soluţii speciale şi aerisirea sălii de sport după fiecare  activitate didactică cu o formaţie de studiu. 

____________________

Protocolul pentru cămine

Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curăţenia şi dezinfecţia corespunzătoare a  tuturor spaţiilor comune şi de cazare, iar la intrarea în cămin se vor asigura dispensere cu soluție dezinfectantă pentru mâini, iar la interiorul și ieșirea din  cămin se vor asigura, pe cât posibil, trasee prestabilite. 

Va fi elaborat un plan pentru asigurarea zilnică a curățeniei și dezinfecției spațiilor colective, iar administrația căminelor are obligatia de a prevedea pentru fiecare cămin, în funcție de  capacitatea acestuia, spații de izolare cu grup sanitar propriu în care se vor găzdui temporar cazurile  suspecte de SARS CoV-2. Pentru fiecare cămin studențesc se va elabora un plan de acțiune în caz de apariție a unui caz de  infecție cu SARS CoV-2 – acest plan va fi afișat la avizierul de la intrarea în cămin. 

Universitatea are obligația de a stabili modalităţile de ocupare a căminului, în funcţie de numărul de studenţi cazaţi, iar camerele vor fi repartizate în funcţie de efectivele de studenţi, cu respectarea distanţării fizice de cel puţin 1 m între paturi. În acest context, vor fi atribuite camere în regim de locuire de 2 (doi) studenţi/cameră sau, dacă acest lucru nu  este posibil, din pricina numărului mare de solicitări de cazare din partea studenţilor, camerele vor fi  ocupate de studenţi din aceeaşi formaţie de studiu, pentru a limita contactul studenţilor din formaţii de studiu diferite.*

Grupurile sanitare comune vor fi dotate în special cu săpun lichid, iar dacă este  cazul, vor fi furnizate studenţilor cazaţi în cămin soluţii lichide pe bază de alcool în cantităţi optime.  Pe cât posibil, deplasările în cadrul căminului vor fi limitate şi se vor evita aglomerările. 

Purtarea măştii este obligatorie în spaţiile comune, studenţii vor fi instruiţi în permanenţă cu privire la respectarea măsurilor de protecţie  individuală, spaţiile comune vor fi curăţate, dezinfectate şi aerisite în mod regulat.

În incinta căminului se va evita utilizarea de covoare/mochete, iar cei care sunt cazaţi în cămin au obligaţia să păstreze curăţenia, să dezinfecteze şi să  aerisească în mod regulat camerele. Tot în incinta căminelor se va recomanda accesul prin rotaţie în spaţiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli  destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectarea adaptată specificului fiecărui  spaţiu.

Studenţilor le se recomandă să evite, pe cât posibil, spaţiile comune, iar activităţile să se  desfăşoare în camera proprie. Universitățile au obligația ca personalul care se ocupă de pază/supraveghere să fie instruit cu privire la regulile specifice de  funcţionare a căminului în perioada respectivă.

În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de  izolare și se va anunța Direcția de Sănătate Publică și se va apela serviciul de urgență 112. Studentul confirmat se va izola fie în unitățile de izolare și tratament anexate spitalelor, fie la  domiciliul personal, cu condiția ca deplasarea până la acesta să se facă cu mijloc de transport personal și  nu cu mijloace de transport în comun. Astfel, colegii de cameră ai studentului confirmat vor fi carantinați în camera de cămin, cu condiția ca  aceasta să aibă grup sanitar propriu – în cazul în care nu are grup sanitar propriu vor fi carantinați în izolator. Pentru studenții aflați în carantină se vor găsi soluții punctuale pentru a li se furniza alimentele la  ușa camerei. 

  • Cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014  pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu  modificările şi completările ulterioare.

____________________

Protocol de triaj, de izolare și suspendarea activității fizice

Protocol de triaj

Măsoară zilnic temperatura corporală și evaluează-ți propria stare de sănătate pentru a stabili dacă prezinți simptome specifice și pentru a decide ulterior cu privire la participarea ta la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică.

Dacă prezinți o serie de simptome specifice, nu te poți prezenta la activitățile didactice.

Nu se prezintă la activitățile didactice:

  • cei cu temperatură mai mare de 37,3°C şi/sau simptomatologie specifică infectării cu SARS CoV-2 (tuse, dificultăţi în respiraţie – scurtarea respiraţiei, diaree, vărsături) sau alte boli  infectocontagioase; 
  • cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;  
  • cei care sunt declaraţi contacţi apropiaţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflaţi în  perioada de carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată. 

Se prezintă la activitățile didactice:

  • cei care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile de mai sus; 
  • cei care sunt în posesia unui rezultat negativ al testului COVID-19 în cazul în care unul dintre  membrii familiei/apropiaţi prezintă simptome de infecţie a tractului respirator; 
  • cei cu simptome tipice de alergie la polen (alergii cunoscute la polen, nasul curgător cu secreţie  nazală clară, ochi curgători/prurit). 

În cazul în care la intrarea în clădire se va realiza termometrizarea cu un termometru non-contact, de  către o persoană desemnată, instruită în acest sens, persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3°C nu vor avea acces, iar dacă studenții se află într-o stare  febrilă sau simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2 în cadrul activităților didactice, se aplică protocolul de izolare. 

Revenirea în colectivitate a studenţilor care au avut probleme de sănătate şi au absentat  de la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să  precizeze diagnosticul. Astfel, studentul are obligația de a preda secretariatului la prima activitate  didactică adeverința anterior menționată, iar aceasta va fi centralizată la nivelul cabinetului medical sau la nivelul persoanei  desemnate de conducerea instituţiei de învăţământ superior.

Protocol de izolare

Protocolul de izolare se aplică în cazul în care studenţii prezintă simptome în timpul activităţilor didactice desfășurate în incinta universităților și a clădirilor din administrația acesteia.

În contextul în care un student se prezintă cu simpotome specifice, acesta se va izola imediat în spațiul special desemnat din facultate/universitate. Acesta va purta o mască, va fi separat de restul grupei și colegilor de  cameră, prin izolarea imediată. Dacă în perioada izolării studentul foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva.

În cazul în care studentul va prezenta simptome severe, atunci acesta va fi transportat la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgenţă sau spital, caz în care se va apela serviciul de  urgenţă 112. Dacă există o persoană care ajută studentul, acesta trebuie să reducă contactul cu el, să poarte  mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde. 

La finalul perioadei de izolare, în încăperea de izolare se va utiliza un dezinfectant avizat, însă numai după ce studentul a plecat, pentru a  reduce riscul de a transmite infecţia altor persoane.

Studentul va reveni la activităţile didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa  fizică cu adeverinţă  medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului. 

Suspendarea activității fizice

În cazul apariţiei unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o instituţie de învăţământ  superior, situaţia va fi analizată de DSP împreună cu conducerea instituţiei și se va demara ancheta  epidemiologică în maximum 24 de ore, de către medicul epidemiolog din DSP, în colaborare cu medicul  din cabinetul medical universitar, dacă acesta există, în vederea stabilirii contacților direcți din  colectivitate.

Suspendarea activităților didactice care se desfășoară în regim fizic poate fi decisă de către Senatul universitar în următoarele situații:

  1. La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID-19 în una dintre formaţiile de studiu  din instituţia de învăţământ superior care au desfăşurat activităţile didactice cu prezenţa fizică a  studenţilor se suspendă pentru o perioadă de 14 zile activităţile didactice care presupun  prezenţa fizică, la nivelul formaţiei de studiu. În situaţia în care într-o sală îşi desfăşoară activităţile  didactice 2 (două) sau mai multe formaţii de studiu, se vor suspenda activităţile didactice care presupun  prezenţa fizică doar pentru formaţia de studiu în care a fost confirmat cazul COVID-19, se va face  curăţenie, dezinfecţie şi aerisire, urmând ca studenţii/cursanţii din ciclul următor să îşi desfăşoare normal  activităţile; 
  2. La apariţia a mai mult de 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19, în formaţii de  studiu diferite ale aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, în urma anchetelor epidemiologice, se poate  lua decizia suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică la  respectivele formaţii de studiu/din clădirea respectivă/din facultate/din campusul universitar sau de la  nivelul întregii instituţii de învăţământ superior, pe o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului  caz
  3. În cazul apariţiei de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au  obligaţia de a anunţa conducerea instituţiei de învăţământ superior care va informa DSP despre  eveniment. DSP va efectua ancheta epidemiologică şi va analiza situaţia în instituţia de învăţământ  superior împreună cu conducerea instituţiei si vor decide impreuna masura care se impune.

În cazul în care într-o universitatea activitatea didactică a fost suspendată, conducerea acesteia are obligația de a demara activități de curățenie a sălilor, de aerisire a sălilor și dezinfecţie.

Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a studenţilor în universitate, se dispune prin hotărâre a senatului universitar,  după obţinerea avizului DSP, care certifică îndeplinirea condiţiilor de siguranţă epidemiologică pentru  reluarea activităţii. În funcţie de situaţia epidemiologică la nivel judeţean, DSP poate recomanda instituţiei de  învăţământ superior prelungirea perioadei de suspendare temporară parţială/totală a activităţilor didactice  care presupun prezenţa fizică a studenţilor în instituţia de învăţământ.

Share.

Leave A Reply