Implicarea Studenților în AC

Implicarea studenților în evaluarea externă a calității

 În viziunea Spaţiului European al Învăţământului Superior studenţii sunt parteneri cu drepturi depline în cadrul comunității academice având, astfel, dreptul să participe la toate deciziile care se iau în cadrul învăţământului superior, atât la nivel local, cât și național și european. Acest principiu îl regăsim şi la nivelul asigurării calităţii. De asemenea, Legea Educaţiei Naţionale prevede ca studenţii să fie reprezentaţi în toate structurile decizionale, executive şi consultative, incluzând Departamentele şi Comisiile de Asigurare a Calităţii de la nivel de universitate.

 Participarea studenților în asigurarea calității la nivel național a început recent după înființarea ARACIS, în anul 2006 ca membri observatori în consiliul Agenției. În 2007, am obținut statutul de membri cu drepturi depline în comisiile de evaluare externă, iar din 2011 am dobândit statutul de membri cu drept de vot în consiliul ARACIS, cât și în cadrul altor structuri din aparatul agenției (Departementul de Evaluare Externă, comisii de specialitate).

ANOSR s-a implicat activ în proiectarea sistemului asigurare a calității în învățământul superior românesc și a contribuit permanent la evoluția politicilor naționale din acest domeniu. Implicarea studenților în comisiile de evaluare externă se realizează în urma obținerii certificatului de student evaluator, ca urmare a participării la sesiunile de formare organizate de către ANOSR în parteneriat cu ARACIS.

 

Implicarea studenților în evaluarea internă a calității

 Implicarea studenților în procesul de asigurare internă a calităţii este în principal importantă din perspectiva spiritului critic și a viziunii unice cu care aceștia pot contribui. Cu toate acestea, la nivel instituțional se resimte o implicare mai scăzută a studenților în procesul de asigurare a calității decât, spre exemplu, la nivel național sau european.

Participarea studenților în procesul de asigurare internă a calității se concretizează prin:

      Contribuția la raportul de autoevaluare externă a calității – în primul rând prin contribuția la raportul general prin apartenența la CEAC (Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității), structură responsabilă de redactarea raportului instituțional de autoevaluare a calității. În al doilea rând, studenții sunt responsabili de redactarea unui raport distinct de autoevaluare a calității instituționale, reprezentând concluziile la care au ajuns studenții cu privire la punctele tari și punctele mai slabe, la succesele, amenințările, incertitudinile sau insuccesele asigurării calității prin raportare la domeniile, criteriile, standardele și indicatorii de performanță mentionați.

  Participarea la procesul de evaluare a cadrelor didactice – procedură anuală obligatorie prin care studenții completează o serie de chestionare

   Apartenența la Departamentul/Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și participarea la ședințele periodice ale acestor structuri