Social

ANOSR s-a preocupat întotdeauna de Dimensiunea Socială a Educaţiei, având în permanenţă revendicări în acest sens, în vederea obţinerii de facilităţi pentru studenţi, de creştere a calităţii vieţii de student în campusurile universitare, precum şi de creştere a gradului în care mecanismele dimensiunii sociale a educaţiei îşi ating obiectivul de a sprijini accesul la educaţie de calitate, tuturor studenţilor indiferent de categoria socială din care provin.

Aspecte generale

Importanța acordată dimensiunii sociale a educației reflectă nivelul de responsabilitate și conștientizare a modului în care conducătorii țării servesc interesele României.

2011 Studiu ANOSR -Nevoile sociale ale studenților din România

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) militează permanent pentru un sistem de învățământ echitabil în acces la resurse și oportunități, un sistem ce asigură condiții decente de trai și de studiu pentru studenți și în care aspectele financiare ale acestora nu reprezintă bariere ale unui traseu educațional calitativ.

În România se resimt efectele inechității sistemului educațional prin existența barierelor de natură economică și socială, adevărate obstacole pentru studenți în calea accesării, urmării și finalizării unui traseu educațional de calitate. Educația ajunge astfel dintr-un drept garantat prin Constituție, într-un iluzoriu blocat de obligații financiare greu sau imposibil de acoperit.

Principiul echităţii porneşte de la premisa că toată lumea are dreptul la educaţie şi că barierele trebuie eliminate progresiv, fie că sunt formale sau informale, vizibile sau invizibile, naţionale sau locale.

Procesul Bologna defineşte dimensiunea socială ca fiind „dimensiunea care promovează egalitatea de şanse în învăţământul superior în termeni de acces, participare şi finalizare a studiilor, condiţii de trai şi de studiu, consiliere, suport financiar precum şi reprezentarea studenţilor”. Mai mult, miniştrii educaţiei reuniţi la Londra în cadrul întâlnirii oficiale Bologna îşi asumă: „Reafirmăm importanţa ca studenţii să-şi finalizeze studiile fără obstacole legate de background-ul socio-economic. Ne vom continua eforturile de a asigura servicii studenţeşti adecvate, de a asigura flexibilitatea traseelor educaţionale şi de a lărgi participarea la toate nivelele pe baza principiului egalităţii de şanse.” În anul 2009, dimensiunea socială devine prioritate pentru Procesul Bologna prin asumare, intrând în responsabilitatea statelor de a aduce dimensiunea socială ca prioritate pentru sistemele naţionale de educaţie.

Din perspectiva studenţilor, în Romania dimensiunea socială a educației nu a ajuns un subiect prioritar pe agenda publică, sistemul educațional ducând lipsă de politici coerente de echitate, efectele fiind majore atât pentru studenți la nivel individual, cât și asupra calităţii educației și a rezultatelor acesteia.

În această secţiune puteţi citi mai multe despre:

1. Finanţarea educaţiei  – principii ale finanţării, activitatea în domeniu şi studiul ANOSR privind echitatea în accesul la învăţământ superior.

2. Subvenţii studenţeşti – submeniu ce include date despre: bursele studenţeşti, cămine, cantine şi serviciile medicale puse la dispoziţia studenţilor în campusurile universitare din România.

3. Tabere studenţeşti – principii ale acordării locurilor în tabără şi rapoarte ale ANOSR privind implementarea acestora

4. Date şi Statistici

5. Resurse