Camine și Cantine

Importanța acordată dimensiunii sociale a educației reflectă nivelul de responsabilitate și conștientizare a modului în care conducătorii țării servesc interesele României.” (ANOSR 2011 – Nevoile sociale ale studenților din România )

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) militează permanent pentru un sistem de învățământ echitabil în acces la resurse și oportunități, un sistem ce asigură condiții decente de trai și de studiu pentru studenți și în care aspectele financiare ale acestora nu reprezintă bariere ale unui traseu educațional calitativ.

Pentru a-și îndeplini acest deziderat, ANOSR a realizat in 2011 un studiu la nivel național asupra nevoilor sociale și a percepțiilor studenților din România, studiu ce a presupus aplicarea a 19.583 de chestionare în 24 de universități, respectiv 138 de facultăți din România. Ulterior, acesta a fost completat de studiul privind echitatea în educatie, care a prelucrat datele declarate la UEFISCDI,  de către universități, în cadrul procesului de clasificare și ierarhizare a programelor de studiu. (Echitate in educație, 2011).

Cămine – condiții, regii

Una dintre cele mai mari probleme semnalate prin intermediul chestionarelor completate in 2011, vizează situația căminelor – numărul de locuri și condițiile de cazare. Capacitatea de cazare a căminelor universităților din România la momentul actual este de 99.486 de locuri. Însă, raportându-ne la numărul de studenți înmatriculați, procentul de locuri existente în camin este de doar 21,18%. Mai mult, procentul de cereri pentru cămin aprobate în anul 2010-2011 a fost de doar 72,33%, fapt ce arată că nu este acoperită nevoia studentilor de a beneficia de cămin pe durata studiilor, nevoie care de foarte multe ori influenţează decisiv, în mod negativ, accesul tinerilor la educaţie. (Echitate in Educație, 2011 ANOSR).

Pe de altă parte, 41,8% din studenții chestionați în Studiul pe nevoile sociale ale studenților din 2011, consideră taxele căminelor ca fiind mari sau exagerate, având în vedere condițiile oferite. Regiile de cămin variază de la 80 de lei pentru camere destinate pentru 4-5 persoane până la peste 250 de lei pentru camere de 2 persoane, suma maximă ajungând chiar și la 400 de lei (Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi).

Conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, regia de cămin nu poate fi mai mare decât diferenţa dintre cheltuielile totale de întreţinere şi valoarea subvenţiei de stat, iar universitățile trebuie să afișeze lunar bilanțul venituri-cheltuieli pentru fiecare cămin în locuri accesibile studenților. Din păcate, acest lucru este departe de a se întampla în realitate, universitățile preferând să ignore aceste prevederi ale legii tocmai pentru a ascunde diferențele majore între regiile de cămin plătite de studenți și valoarea reală la care ar trebui să fie stabilite aceste regii. Acest lucru le permite să pastreze căminele ca mecanisme prin care obțin profit de pe urma studenților, deși acestea sunt subvenționate de stat și, conform legii, nu ar trebui să fie unități generatoare de profit.

Este de remarcat faptul că universitățile din centre universitare mai mici (Petroșani, Baia Mare, Suceava, Alba Iulia) dispun de cămine dotate mai bine, din perspectiva studentilor și totuși aplică taxe mai accesibile, în comparație cu universitățile din centre mai mari (București, Timișoara, Cluj Napoca) care nu oferă condiții la fel de apreciate de către studenți, în majoritatea căminelor, deși percep taxe mult mai ridicate.

Un alt aspect important este faptul că, în conformitate cu Legea nr 1 / 2011 a Educației Naționale, art 205, alineatul (1): „Pot fi acordate subvenții pentru cazare și studenților care aleg altă formă de cazare decât căminele instituțiilor de Învățământ superior.” Însă în momentul de faţă, numărul studenților care aleg altă formă de cazare și primesc această subvenție este relativ mic, întrucât  metodologia de acordare și întregul proces birocratic nu este clar explicat studenților, care nu sunt corect și complet informați despre această oportunitate  Mai mult, accesul studenților la acest serviciu este limitat de prevederile OG 73/2004, în baza căruia se acordă subvenția în momentul de față. Aceasta prevede posibilitatea alocării subvenției individuale de cazare studenților care aleg o altă formă de cazare decât căminele universităților, doar acelor studenți care provin din familii cu venituri lunare  pe membru de familie care nu depașesc salariul minim pe economie, deci care îndeplinesc unele criterii socio-economice. Această limitare a categoriilor de student considerate îndreptățite să beneficieze de această subvenție contravine prevederilor LEN și, în acest sens, ANOSR a solicitat deja modificarea OG 73/2004 pentru a acorda prevederile celor două documente legislative.

Fondul de rulment

De asemenea, atragem atenția universităților de stat că perceperea fondului de rulment în căminele studențești a fost interzis în 2010, printr-o notă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului adresată tuturor universitatilor. In ciuda acestui fapt, inca exista universitati care percep taxe de rulment „ascunse” sub diverse forme: fie sub forma unor sume de bani percepute la începutul anului universitar (Universitatea Politehnica din Timișoara), fie calculate ca parte integrantă a regiei de camin (Universitatea Politehnica din București). Declararea de catre MECTS a fondului de rulment ca fiind ilegalCiteste Nota de la MECTS aici!

Cantinele studențești

Un alt aspect important al nevoilor sociale ale studenților vizează cantinele studențești. ANOSR a analizat situația locurilor în cantinele din România, deținute de către universitățile de stat, semnalând că există universități care nu dețin deloc o astfel de unitate, fapt ce arată că nu a existat o preocupare reală a universităților și a factorilor decizionali din domeniul educației, pentru deschiderea și întreținerea de cantine, în ciuda faptului că ele sunt de un real folos, contribuind la scăderea costurilor vieții de student.

De asemenea, în contextul în care doar în două universități procentul studenților care mănâncă la cantină zilnic depășește 40%, iar în nici o universitate acest procent nu depășește 60%, ANOSR consideră că universitățile nu reușesc să satisfacă în totalitate această nevoie a studenților. În schimb, o parte din aceste cantine sunt promovate pe site-uri de specialitate spre închiriere pentru organizarea de diferite evenimente având uneori publice și tarifele de închiriere a spațiilor.  (Statutul Social al Studentului din România, 2010 ANOSR)

Concluzii si recomandări

În urma analizei aspectelor de natură socială ce privesc studenții, constatăm că unele din cele mai importante nevoi ale acestora, acelea de a beneficia de un traseu educațional de calitate, de condiții decente de trai și de studiu, nu sunt satisfăcute sau sunt abordate într-o măsură insuficientă. Pentru soluționarea aspectelor deficitare ce vizează nevoile sociale ale studenților, ANOSR propune:

Modificarea OG 73/2004, astfel incât subvenția pentru cămine să poata fi accesată de către toți studenții, indiferent de forma de cazare aleasă și de condițiile socio-economice ale studentului, pentru a fi în conformitate cu prevederile LEN;

Creșterea cu cel putin 30% a subvenției cămine-cantine, subvenție care a rămas nemodificată de peste 5 ani în pofida creșterii costurilor utilităților;

Creșterea fondului de investiții alocat universităților pentru a asigura construcția de cămine și cantine în toate universitățile în care acestea nu există sau nu au o capacitate suficient de mare și pentru a asigura construcția de noi cămine, în vederea reducerii deficitului de locuri de cazare;