Studenți Evaluatori ANOSR

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) alături de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) organizează trainingul de pregătire a studenţilor evaluatori care urmează să participe în evaluările instituţionale externe ale ARACIS, cât şi la nivel de domeniu în cadrul masteratelor.

Profilul participantului:

  1. Participarea în activităţi de reprezentare a studenţilor
  2. Cunoaşterea aspectelor ce ţin de managementul şi funcţionalitatea unei instituţii de învăţământ superior
  3. Experienţa în domeniul asigurării calităţii şi participarea la structuri sau evenimente din acest domeniu constituie un avantaj

Obiective:

La finalul trainingului participantii:

  1. Vor înţelege contextul naţional şi internaţional privind asigurarea calităţii
  2. Vor înţelege rolul şi provocările asigurării calităţii în contextul învăţământului superior din România
  3. Vor putea opera cu toate conceptele de bază din domeniul asigurării calităţii
  4. Vor înţelege principiile pe care au fost construite mecanismele de asigurare a calităţii în România
  5. Vor cunoaşte documentele de bază ale asigurării calităţii (Legea Asigurării Calităţii, ghidul de evaluare externă, European Standards and Guidelines, Metodologia de evaluare externă, a standardelor, standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță) şi vor putea lucra cu acestea
  6. Vor întelege rolului studentului în echipa de evaluare
  7. Îşi vor dezvolta competenţe transversale în materie de gandire critică şi analitică, managementul timpului, lucru în echipă şi comunicare.