Linii de Acțiune

Procesul Bologna este procesul pentru crearea Spațiului European al Învățământului Superior și este bazat pe cooperarea dintre ministere, instituții de învățământ superior, studenți și personal din 46 de țări, cu participarea organizațiilor internaționale. Acest site va pune la dispoziție informații despre aplicarea procesului Bologna la nivel internațional, național și despre rolul ANOSR-ului în acest proces. Sperăm să aveți parte de o experiență plăcută și să reveniți pentru a afla ultimele știri, proiecte sau discuții pe acest subiect.

 1. Cadrul calificărilor / Sistemul de învățământ bazat pe 3 cicluri de învățare
 2. Studii în co-tutelă
 3. Mobilitate
 4. Recunoașterea Calificărilor
 5. Asigurarea Calității
 6. Dimensiunea socială
 7. Angajabilitate
 8. Învățământ pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning)
 9. Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA)
 10. Învățământ centrat pe student
 11. Raportare (Stocktaking)
 12. Bologna după 2010

În 2007, miniștrii educației și-au asumat implementarea până în 2010 a cadrelor naționale ale calificărilor, luând în considerare că acest lucru va fi totuși un obiectiv provocator și nu în totalitate îndeplinit până în 2010. Totodată, așa cum arată și Comunicatul de la Londra, “Cadrele calificărilor vor fi realizate pentru a încuraja mobilitatea studenților, a profesorilor și angajabilitatea”.

Cadrele Naționale ale Calificărilor sunt realizate astfel încât să fie compatibile cu Cadrul European al Calificărilor ce a fost adoptat în 2005 și conține sistemul de 3 cicluri I ciclu –bachelor, cu o durată de 3-4 ani, al II-lea ciclu –masterat (1-2 ani) și al III-lea ciclu -doctorat. Pentru a avea acces în ciclul II de studii, este necesar de a termina I ciclu, cu o durată minimă de 3 ani. Diploma eliberată la finalizarea I ciclu corespunde unui nivel de calificare ce permite inserția în piața de muncă europeană. Al doilea ciclu trebuie să permită accesul la master și/sau doctorat.

Aici puteți găsi site-ul web cu informații despre cadrul european al calificărilor.

La nivel European, studenții privesc dezvoltarea cadrelor naționale precum și a cadrului European al calificărilor că aducând plus valoare prin o mai mare coeziune socială, aceste sisteme fiind axate pe rezultatele învățării generând trecerea de la sistemul educațional axat pe predare la cel axat pe învățare. Mai multe detalii aici.

La nivel național, în 2005 a fost înființată Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social (ACPART). ACPART este autoritatea națională pentru stabilirea și actualizarea periodică a cadrului național al calificărilor din învățământul superior, organ de specialitate cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Astfel, ACPART implementează proiectul “Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul superior din România – DOCIS”, proiect ce are drept obiectiv general realizarea sistemului de Calificări din Învățământul Superior, compatibilizarea cu Spațiul European și corelarea cu cerințele pieței muncii.

În august 2009, Monitorul Oficial publică ordinul de ministru cu privire la utilizarea Cadrului Național al Calificărilor din învățământul superior.

Vezi OM aici.