Documente Oficiale

ANOSR are o serie de documente oficiale în baza cărora îşi desfăşoară activitatea. Acestea sunt fie documente oficiale ale organizaţiei ce o definesc formal şi o încadrează în categoria organizaţiilor legal-constituite, fie sunt documente elaborate de-a lungul anilor de către structură:

– publicaţii

– poziţii ANOSR vizând anumite probleme punctuale şi politici ale ANOSR vizând domenii de activitate din mediul academic

– adrese oficiale