Viorel Radu (PNR)

“Voi milita în Parlamentul României, în cazul alegerii mele, pentru înființarea unei fundații a parlamentarilor români care să susțină financiar – din surse personale și private – cercetarea fundamentală în domeniul chimiei, fizicii, astrofizicii, biologiei, ingineriei genetice, telecomunicații și IT.Sprijinul va fi și sub forma unor burse de activitate de cercetare dar mai ales pentru acoperirea costurilor activității științifice propriu-zise până la obținerea rezultatului final. Progresul omenirii nu se poate realiza decât prin cercetare fundamentală de unde derivă toate tehnologiile moderne aplicabile în toate domeniile.”