Universitatea Babeş-Bolyai răspunde nevoilor studenţilor prin două noi centre!

0

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) salută iniţiativele Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) care vin ca răspuns la nevoile studenţilor din această universitate. Astfel, UBB a lansat luni, 22 aprilie 2013, un Birou pentru Studenţii cu Dizbilităţi precum şi un Centru care oferă gratuit studenţilor servicii de consiliere şi orientare în carieră.

Biroul pentru Studenţii cu Dizabilităţi facilitează şi sprijină includerea studenţilor cu nevoi speciale de învăţare în viaţa universităţii, oferind sprijin specializat, individualizat sau în grup, studenţilor cu dizabilităţi, în baza unei solicitări scrise sau telefonice, în funcţie de nevoile şi preferinţele studentei/studentului fiind astfel posibilă oferirea de sprijin într-una sau mai multe dintre situaţiile de tipul: dificultăţi temporare sau permanente în adaptarea la viaţa universitară, dificultăţi în accesul la procesul de predare-învăţare-evaluare, obstacole în accesul fizic la clădiri şi spaţiile universităţii.

Centrul de Consiliere Student Expert oferă servicii de optimizare personală, consiliere psihologică (individuală și de grup), asistenţă psiho-educațională, consiliere vocațională. De asemenea, acesta urmăreşte: facilitarea adaptării studenţilor la particularităţile mediului academic; oferirea de suport psiho-educaţional studenților pentru depăşirea dificultăţilor academice; oferirea de consultanţă pentru identificarea şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare personală și profesională; colaborare cu organizaţii naţionale şi internaţionale care au obiective comune cu cele ale CCSE.

Aceste centre sunt dezvoltate în parteneriat cu Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (OSUBB) și Asociația Studenților Psihologi din România (ASPR), organizații membre ANOSR.

În viziunea ANOSR  serviciile sociale (unde pot fi încadrate și aceste 2 centre) pentru studenţi garantează tinerilor echitate în accesul la procesul educațional și sprijin pe toată durata studiilor până la finalizarea lor, indiferent de obstacolele pe care un student le-ar fi avut înainte sau le-ar putea întâmpina în timpul studiilor. Aceste forme de sprijin sunt necesare pentru a înlătura efectele negative produse de diferențele de calitate ale formelor anterioare de educație, pentru a sprijini și promova diferitele stiluri de învățare, pentru a-i orienta pe studenți în carieră și pentru a-i ajuta să facă alegerile necesare pentru a-și atinge maximul de potențial cu sprijinul universității promotoare și susținătoare a sistemului centrat pe student.

ANOSR încurajează universităţile din România să întreprindă demersuri în oferirea de servicii sociale suport care să răspundă nevoilor studenţilor, care să faciliteze integrarea acestora în sistemul de învăţământ superior, contribuind astfel la un învăţământ centrat în mod real pe nevoile studenţilor și care, astfel să sprijine studenții până la finalizarea studiilor. Considerăm că Ministerul Educației Naționale ar trebui să susțină financiar dezvoltarea de astfel de centre, pentru ca acestea să devină o realitate în universitățile din România, iar toți studenții să aibă șansa de a profita de serviciile oferite de acestea. Sperăm ca universitățile din România, in baza autonomiei universitare, să identifice și să creeze mecanisme și instrumente adaptate caracteristicilor lor care să răspundă acestor nevoi și să aibă rezultate cu impact în rândul populației studenților care să devină mai reprezentativă pentru populația României – dovadă a accesului echitabil la educație și a punerii în practică a preocupării mediului academic față de Dimensiunea Socială a Educației în conformitate cu asumările naționale și internaționale ale autorităților decidente din România. Considerăm că este necesară, în egală măsură,  dezvoltarea de mecanisme de asigurare a și managementul calității acestor servicii pentru certificarea preocupării îmbunătățirii lor permanente – responsabilitate ce intră atât în grija universităților dar și a autorităților de la nivel național cu competențe în domeniul asigurării calității. ANOSR va susține reflectarea corespunzătoare a Dimensiunii Sociale a Educației care vizează și aceste aspecte în legislația și reglementările naționale ce vizează educația și asigurarea calității.

Share.

Leave A Reply