ANOSR le solicită universităților de stat din Iași respectarea dreptului studenților de a beneficia de tarife reduse la transportul local în comun

0

Update 3

În răspunsul primit de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ni s-a confirmat încă o dată faptul că CTP Iași a generat o confuzie între două categorii de abonamente studențești. În adresa UAIC către CTP Iași (UAIC fiind singura universitate care a trimis inițial o adresă către Compania de Transport Public Iași) s-a solicitat întreruperea abonamentelor de tip studențesc – categoria 2, studenții putând achiziționa în continuare abonamentele cu reducere de 50%, „fără susținere financiară de la bugetul de stat prin intermediul instituțiilor de învățământ superior”. Universitatea a contactat ulterior Primăria Municipiului Iași pentru reconfirmarea listelor de studenți, situația urmând să fie remediată de Compania de Transport Public Iași. 

Răspuns de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași


Update 2

În urma adreselor transmise de ANOSR către universitățile din Iași privind sistarea acordării reducerii de minimum 50% la transportul local în comun pentru studenți și dovedirea faptului că CTP Iași a dezinformat prin anunțul făcut în data de 1 iulie, am primit și răspunsuri oficiale din partea universităților prin care ni s-a confirmat acest aspect, asigurându-ne de demersurile făcute de acestea pentru soluționarea problemei și respectarea contractelor pe care le au cu Compania de Transport Public Iași.
Astfel, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași „a solicitat în scris, Companiei de Transport Public Iași să dispună deblocarea cardurilor studenților și acordarea facilităților privind tariful redus/ gratuitatea pentru transportul public local, până la sfârșitul anului universitar, 30.09.2019.”.

Răspuns de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

De asemenea, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași ne-a informat că aceasta „nu a solicitat sistarea eliberării abonamentelor cu reducere pentru studenți” și ne confirmă că universitatea „va asigura și în anul 2018-2019 reducerea cu minimum 50% a abonamentelor studențești pe mijloace de transport local în comun, conform art. 205 din Legea 1/ 2011, pe toată perioada anului universitar.”.

Răspuns de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași ne-a confirmat că va achita în continuare partea din valoarea abonamentului aferentă acesteia „pe durata a 12 luni calendaristice, adică și pe perioada vacanței de vară”.

Răspuns de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași


Update 1

În urma contactării universităților vizate, ni s-a comunicat că Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași nu au trimis nicio solicitare către Compania de Transport Public Iași, lăsându-ne să concluzionăm că aceasta din urmă a dezinformat în declarațiile publice cu privire la implicarea universităților de stat în oprirea acordării reducerii la transportul public local pentru studenți. Așteptăm, astfel, să se ia măsuri din partea CTP Iași în vederea soluționării problemelor ridicate.

Articol inițial

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) semnalează o abatere gravă a instituțiilor de învățământ superior de stat din centrul universitar Iași de la Legea nr. 1/ 2011 a educației naționale, încălcându-se dreptul studenților de a beneficia, în timpul anului universitar, de tarife reduse cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, reglementat prin art. 205, alin (2).

Într-un anunț făcut în spațiul public de către Compania de Transport Public Iași ieri, 1 iulie 2019, aceasta anunța că în urma solicitărilor transmise în mod expres de către fiecare universitate ieșeană în parte, studenții nu mai pot beneficia de tarife reduse în vacanță, nici prin intermediul aplicației 24pay, nici în varianta clasică”, afișând chiar un calendar cu datele din care se începe suspendarea aplicării reducerilor, insistând că această inițiativă aparține în totalitate conducerilor universităților.

Deși Compania de Transport Public Iași susține în repetate rânduri că structura anului universitar este aprobată de către Senatul universitar, menționăm că potrivit Legii nr. 1/ 2011 a educației naționale, art. 136. (1), „Anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre și se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor. (…) Structura anului universitar se aprobă de către senatul universitar. (…)”, universitățile fiind într-adevăr îndreptățite de a stabili structura anului universitar, nu și durata acestuia.

De asemenea, conform art. (1), alin. (1) din Ordinul nr. 3131/2019 al ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul public local de suprafață al studenților, repartizate instituțiilor de învățământ superior de stat din România, „Ministerul Educației Naționale alocă instituțiilor de învățământ superior de stat din România fonduri în vederea subvenționării cheltuielilor de transport public local, de suprafață, pentru studenți (achitarea contravalorii reducerilor privind transportul)”.  

Având baza legală expusă anterior, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită retragerea în regim de urgență a dispozițiilor înaintate de către universități Companiei de Transport Public Iași și totodată respectarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale, dar și actele normative subsecvente acesteia în ceea ce privește transportul public local al studenților.

Mai jos puteți regăsi și adresele pe care ANOSR le-a transmis fiecărei universități de stat din Iași.

Share.

Leave A Reply