Transparența veniturilor din cămine

0

ANOSR a lansat în data de 26.06.2007 campania pentru „Transparentă în cămine” prin care solicită tuturor universităților din țară să afișeze și să transmită informațiile privind veniturile și cheltuielile căminelor studențești.

An de an, subvenția de stat pentru cămine-cantine crește, taxele pe care studenții le plătesc universităților pentru cazarea în căminele studențești, în loc să scadă devin din ce în ce mai mari. Mai mult, taxele ajung să nu reflecte, în cele mai multe cazuri, costurile reale presupuse de administrarea și întreținerea căminelor.

Din acest motiv, ANOSR a lansat campania pentru „Transparentă în cămine” prin care solicită tuturor universităților din țară (în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, art.5, alin. 1, lit. e), să transmită către ANOSR informațiile privind veniturile și cheltuielile căminelor studențești.

Practic pentru fiecare cămin în parte universitatea trebuie să pună la dispoziția studenților documentele care atestă: suma provenită din subvenția cămine-cantine, suma provenită de la studenții plătitori de taxe de cămin și totalul cheltuielilor aferente utilităților și administrării (având ca suport copii ale facturilor de utilități primite de universitate).

Aceste informații vor trebui:

· transmise ANOSR pe fax sau în format electronic pentru a realiza o centralizare națională

· afișate lunar, la vedere, la intrarea în fiecare cămin, pentru ca studenții să poată avea o imagine reală a administrării căminelor.

Acest demers are ca scop evidențierea veniturilor și cheltuielilor reale ale fiecărui cămin în parte, pentru a evita proasta gestionare a fondurilor și administrarea căminelor în scopul obținerii de profit, fie el instituțional sau personal.

La 30 de zile de la solicitarea noastră adresată tuturor universităților din țară, vom elabora un document ce va fi făcut public, printr-o conferință de presă și remis MEdC. Documentul va evidenția: care sunt universitățile cu discrepanțe mari între veniturile și cheltuielile aferente căminelor, precum și acele universități care nu vor afișa la intrarea în fiecare cămin, în mod transparent, documentele solicitate de către ANOSR.

Share.

Leave A Reply