Tinerii cer o transformare radicală a modului în care statul abordează agresiunile asupra copiilor și femeilor

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Consiliul Tineretului din România (CTR), Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI) au urmărit cu stupefacție informațiile care au apărut până acum public referitor la răspunsul forțelor de ordine în urma răpirii Alexandrei Măceșanu și, anterior, a Luizei Melencu. 

Din informațiile disponibile până în prezent, constatăm că avem de-a face cu o instituționalizare a neîncrederii față de copiii și femeile agresate și cu învinovățirea lor pentru agresiunile la care sunt supuse, cu o falsă pudoare promovată în școli care blochează accesul tinerilor și în special a tinerelor la informații care le pot proteja față de abuzuri, cu lipsa de proceduri obligatorii care să nu permită batjocorirea victimelor care apelează la ajutor și descurajarea lor din a-și căuta dreptatea, precum și cu măsuri de politică publică dăunătoare siguranței elevilor și tinerilor. În cazul instituțiilor de protecția a copilului, sunt cazuri în care semnalări repetate ale unor abuzuri prin numărul unic de urgență 112 au fost ignorate sau tratate superficial, însă confirmate ulterior de anchete și în instanță.

Considerăm, astfel, că măsurile care se impun trebuie să conducă societatea spre respingerea totală a agresiunilor față de femei și copii, tratarea lor cu maximă seriozitate, în acord cu impactul fizic și psihologic pe care îl produc, precum și respingerea oricăror justificări pentru acestea. Acest lucru trebuie să se realizeze prin sistemul de educație, prin modul în care sunt formați cei care trebuie să gestioneze astfel de cazuri din partea autorităților publice și procedurile pe care sunt obligați să le respecte, inclusiv sancțiunile aplicate în caz de abateri, precum și prin susținerea organizațiilor neguvernamentale de profil. Nu în ultimul rând, statul are obligația de a se asigura că, prin politicile sale publice, nu pune în pericol copiii și elevii, sau tinerii, inclusiv prin asigurarea transportului în comun pentru acces la școală. 

În acest context, solicităm adoptarea de urgență a următoarelor măsuri:

  • Instituirea de proceduri obligatorii care definesc modul de acțiune al operatorilor 112 și al polițiștilor care preiau apelurile în cazuri de lipsire de libertate, viol, violență domestică și alte agresiuni asupra copiilor și femeilor și care asigură tratarea acestor cazuri cu maximă celeritate și seriozitate. Solicităm ca atât noi, cât și organizațiile de drepturile omului, inclusiv cele specializate în drepturile copiilor și femeilor, să fim consultați înainte de adoptarea acestor proceduri.
  • Introducerea de camere video obligatorii pentru toate echipajele agenților forțelor de ordine care operează pe teren și înregistrarea tuturor apelurilor, astfel, încât, în cazurile în care acest lucru se impune, să poată fi verificată corectitudinea intervenției și respectarea procedurilor aferente, respectiv să fie aplicate sancțiuni.
  • Introducerea educației sexuale și a educației juridice în școli, astfel încât caracteristicile unei relații sănătoase, aspectele privind consimțământul, precum și aspectele psihologice, sociale și legale referitoare la violență fizică sau psihică și la infracțiuni sexuale să fie abordate corespunzător și pluridisciplinar. Toți copiii și tinerii trebuie să fie educați în spiritul egalității de drepturi între femei și bărbați, al respectării consimțământului în relații și al faptului că nu există nicio justificare pentru o agresiune fizică sau sexuală îndreptată asupra unei femei sau asupra oricui altcuiva.
  • Revizuirea politicilor publice referitoare la naveta elevilor, astfel încât drumul tuturor elevilor la școală să fie asigurat prin transport în comun.
  • Introducerea unui mecanism cu caracter obligatoriu prin care orice formă de agresiune, verbală sau fizică, din partea personalului să poată fi reclamată anonim, în instituțiile de educație și protecție a copilului. Simplificarea accesului organizațiilor de drepturile omului pentru documentarea de eventuale cazuri de abuz și eliminarea din regulamentele școlare a prevederilor care opresc copiii și elevii din a documenta și folosi dovezi ale unor eventuale abuzuri și agresiuni comise în acest cadru.
  • Instituirea unei protecții speciale pentru copiii și elevii care semnalează nereguli în școli și instituțiile de protecție a copilului
  • Incriminarea, ca faptă penală, a „pornografiei de răzbunare” – a distribuirii sau publicării de fotografii sau imagini video nud sau din timpul unui act sexual de orice fel, fără consimțământul persoanelor expuse.
  • Derularea de campanii de informare de interes public prin canalele de televiziune și radio referitoare la agresiunile fizice și sexuale asupra copiilor și femeilor.

Solicităm Guvernului României și instituțiilor abilitate să ofere un răspuns ferm la solicitările noastre în cel mai scurt timp. Încurajăm românii să ceară, de câte ori au ocazia, tragerea la răspundere a celor vinovați și să solicite autorităților publice să asigure în mod efectiv protecția copiilor și femeilor față de abuzuri și agresiuni, să elimine impostorii din funcțiile de conducere, în special în instituțiile care ar trebui să asigure ordinea publică și din cele care ar trebui să formeze personalul lor, precum și să asigure o monitorizare independentă asupra modului în care formarea personalului și procedurile care vizează astfel de infracțiuni sunt realizate.

Share.

Leave A Reply