Înscrieri Programul Național „Tabere Studențești” 2019

0

Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat, prin Ordinul nr. 513 din 02.04.2019, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 272Bis, în data de 10.04.2019, Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2019. Astfel, și în această vară, studenții înmatriculați la ciclurile de licență și masterat, atât cei de la buget, cât și cei de la forma de finanțare „cu taxă”, vor putea beneficia de locuri de tabără gratuite, la mare, la munte și în Delta Dunării.

Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de masterat, care este integralist (a promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar anterior, și anume 2017-2018, sau din semestrul 1 al anului universitar 2018-2019 pentru studenții din anul I, ciclurile de licență și masterat) și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică.

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii:

a) cazuri sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2017-2018), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2018-2019.

În perioada taberelor studenţeşti, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă, iar sejurul durează cinci zile.

Studenţii care doresc să beneficieze de un loc gratuit de tabără în anul 2019 trebuie să depună o cerere în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019, prin una dintre următoarele modalități:

a) completarea şi depunerea unei cereri tip direct la secretariatele facultăţilor. Cererile tip se vor găsi în secretariatele facultăţilor;

b) trimiterea cererii tip prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afișat de facultate la avizier și pe pagina personală odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără;

c) trimiterea cererii tip la o adresă de e-mail afișată de facultate la avizier odată cu publicarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

Cererile vor fi semnate de studenţi și vor fi însoţite de documentele justificative care atestă implicarea studentului în activități extracurriculare sau încadrarea studentului într-unul dintre cazurile sociale enumerate. Ulterior, cererile vor primi un număr de înregistrare de la facultăți.

Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților care vor beneficia de locuri de tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

Calendarul repartizării locurilor de tabără:
 • depunerea cererilor – 19 aprilie – 17 mai 2019;
 • afișarea, la avizier și pe site-ul universității/facultății, a listelor cu studenții care au solicitat un loc de tabără – până cel târziu la data de 24 mai 2019;
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultăților, a studenților care vor beneficia de un loc de tabără – până cel târziu la data de 07 iunie 2019;
 • depunere de contestații (personal, la secretariatul facultății, sau prin e-mail, la adresa de e-mail afișată de facultate odată cu publicarea listelor cu beneficiari) – timp de 48 de ore după afișarea listelor cu studenții care vor beneficia de un loc de tabără;
 • afișarea, la avizier și pe site-ul facultății, a listelor finale cu studenții beneficiari de loc în tabără, după contestații – până cel târziu la data de 14 iunie 2019;
 • alegerea seriilor și a locațiilor de tabără de către studenții beneficiari de loc în tabără – 24 – 25 iunie 2019;
 • începerea primei serii de tabără – 15 iulie 2019.

Programul Național „Tabere Studențești” 2019 se va desfășura în perioada 15.07.2019 – 03.09.2019. Această perioadă este împărțită în zece serii, care au o durată de cinci zile fiecare:

  • Seria I   15.07 – 20.07.2019
  • Seria II   20.07 – 25.07.2019
  • Seria III   25.07 – 30.07.2019
  • Seria IV   30.07 – 04.08.2019
  • Seria V   04.08 – 09.08.2019
  • Seria VI   09.08 – 14.08.2019
  • Seria VII   14.08 – 19.08.2019
  • Seria VIII   19.08 – 24.08.2019
  • Seria IX    24.08 – 29.08.2019
  • Seria X    29.08 – 03.09.2019

În anul 2019 s-au alocat 7.142 de locuri de tabără în cadrul Programului Național „Tabere Studențești”, mai puține cu 2.858 față de anul 2018. ANOSR va continua demersurile pentru suplimentarea numărului de locuri în tabere.

Puteți consulta Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2019 AICI.

Cererea tip necesară pentru a aplica pentru un loc de tabără poate fi descărcată de AICI.

 

Share.

Leave A Reply