Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2018

0

REZULTATE FINALE

Întrucât persoanele care au aplicat pentru Tabăra ANOSR au fost contactate, lista finală a beneficiarilor ediției din acest an se găsește AICI. Le dorim acestora un sejur plăcut!

UPDATE 9 AUGUST 2018

În urma analizei aplicațiilor trimise de cei care s-au înscris pentru Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2018, Biroul de Conducere ANOSR a selectat participanții din această LISTĂ. În decursul zilei de mâine persoanele aflate pe listă vor fi contactate pentru confirmare. 

Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2018

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația care reprezintă studenții din România la nivel național și internațional, a militat, încă de la începuturile sale, pentru asigurarea unui sistem de învățământ echitabil și care să asigure mecanisme funcționale de sprijin pentru categoriile socio-economice dezavantajate și subreprezentate din sistemul de învățământ românesc.

Prin urmare, pentru al cincilea an consecutiv, ANOSR a decis să ofere locurile de tabără pe care le-a primit de la Ministerul Tineretului și Sportului, pentru studenții proveniți din categoriile mai sus menționate. Astfel, lansăm apelul de înscrieri pentru Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2018, tabără care se va desfășura în perioada 30 august – 4 septembrie 2018 în stațiunea Costinești, la Hotel Iunona. Pe parcursul taberei, studenții vor avea ocazia să participe și la o serie de activități și dezbateri în cadrul cărora vor dezbate problemele cu care studenții care provin din categoriile dezavantajate se confruntă.

Studenții care vor fi selectați în cadrul taberei ANOSR vor avea asigurate cazarea și masa pe toată perioada sejurului. De asemenea, dat faptul că, în urma demersurilor ANOSR, transportul feroviar intern este gratuit pentru studenți, aceștia nu vor trebui să suporte nici costurile de transport.

În acest an universitar, ANOSR a solicitat și a obținut creșterea numărului de locuri acordate colegilor noștri, în cadrul Programului Național „Tabere studențești” 2018. Acestea au crescut cu 66,6%, de la 6.000, la 10.000 de locuri. De asemenea, în premieră, vor putea beneficia de aceste locuri și studenții de la forma de învățământ „cu taxă”.

Anual, structurile care reprezintă studenții și promovează voluntariatul în rândul acestora au primit locuri în taberele studențești de vară organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), prilej prin care ANOSR a atras constant atenția asupra importanței sprijinirii studenților proveniți din categorii socio-economice dezavantajate.

Pentru a benefica de un loc în această tabără studenții trebuie să nu fi beneficiat în acest an de un alt loc de tabără oferit de Ministerul Tineretului și Sportului prin Programul Național „Tabere Studențești” și să se încadrese în categoriile sociale enumerate mai jos menționat
    a) Studenții orfani de un părinte sau de ambii părinți;
    b) Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial;
    c) Studenții cu dizabilități;
    d) Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute;
    e) Studenții rromi;
    f) Studenții proveniți din mediul rural.

*** toți studenții participanți trebuie să aibă vârsta sub 35 de ani!

Înscrierea în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2018

Pot beneficia de un loc în cadrul acestor tabere doar studenții care se încadrează în cel puțin una din categoriile enumerate mai sus, toate candidaturile care nu respectă cerințele nefiind luate în considerare!

Înscrierea începe prin completarea ACESTUI FORMULAR până la data de 5 august 2018, ora 23:59, atașând, totodată, și documentele justificative categoriei/categoriilor sociale în care te încadrezi.

Documentele necesare înscrierii, în funcție de categoria socială, sunt:

a) Studenții orfani de un părinte sau de ambii părinți:

  • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2017-2018
  • Copie după cartea de identitate valabilă
 • Copii ale certificatelor de deces ale părinților

b) Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial:

  • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2017-2018
  • Copie după cartea de identitate valabilă
 • Adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament

c) Studenții cu dizabilități:

  • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2017-2018
  • Copie după cartea de identitate valabilă
  • Document justificativ care să dovedească dizabilitatea solicitantului
 • În cazul în care aplicantul se încadrează la categoria „Studenți cu dizabilități” și are nevoie de însoțitor pe perioada taberei, acesta va beneficia de cazare, masă și transport în cadrul taberei dacă are calitatea de student. În acest caz, este necesară trimiterea unei copii după carnetul său de student și după carnetul de identitate prin formularul de mai sus.

d) Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute:

  • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2017-2018
  • Copie după cartea de identitate valabilă
 • Documente justificative pentru lunile martie, aprilie și mai, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
   • Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia dintre părinți);
   • Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia dintre părinți);
   • Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia dintre părinți);
   • Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie);
  • În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

e) Studenții rromi:

  • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2017-2018
  • Copie după cartea de identitate valabilă
  • Adeverință eliberată de primăria localității de domiciliu sau de o organizație neguvernamentală care are ca scop susținerea societății civile rome din România, legal constituită, prin care reiese apartenența la etnia romă
 • Documente justificative pentru lunile martie, aprilie și mai, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
   • Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);
   • Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);
   • Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți);
   • Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie);
  • În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

f) Studenții proveniți din mediul rural:

  • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2017-2018
  • Copie după cartea de identitate valabilă
 • Documente justificative pentru lunile martie, aprilie și mai, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
   • Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);
   • Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);
   • Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți);
   • Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie);
  • În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

Selecția studenților beneficiari va fi făcută în limita locurilor disponibile. Lista studenților care au fost selectați pentru a beneficia de un loc de tabără oferit de ANOSR va fi afișată pe site-ul www.anosr.ro în data de 7 august 2018.

Pentru mai multe detalii, îți stăm la dispoziție la adresa de mail office@anosr.ro.

 

Share.

Leave A Reply