Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2016

0

ACTUALIZARE 2: Listele FINALE cu studenții participanți în Tabăra ANOSR pentru studenți de la Vama Veche, în urma confirmărilor, sunt: Seria 1 (17-22.08.2016, 55 de locuri), Seria 2 (22-27.08.2016, 21 de locuri). În cursul săptămânii viitoare, toți participanții confirmați vor primi prin e-mail detalii despre modalitatea de decontare a transportului și despre programul taberei.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ACTUALIZARE: Având în vedere numărul foarte mare de aplicații pe care le-am primit, am decis să suplimentăm numărul de locuri în tabără cu încă 33, de la 50 la 83, adăugând încă 5 locuri în plus în perioada 17-22.08.2016 (55, în loc de 50) și organizând o nouă serie de tabără, cu 28 de locuri, în perioada 22-27.08.2016, în aceeași locație (Complex Club D’Or, Vama Veche). Listele cu studenții selectați să participe în tabăra ANOSR pentru studenți le găsiți aici: Seria 1 (17-22.08.2016, 55 de locuri), Seria 2 (22-27.08.2016, 28 de locuri). Toți participanții selectați trebuie să transmită un e-mail pe adresa office@anosr.ro prin care să confirme participarea în tabără până cel târziu la data de 04.08.2016. 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația care reprezintă studenții din România la nivel național și internațional, a militat întotdeauna pentru asigurarea unui sistem de învățământ echitabil, în care să aibă acces fără nicio barieră toate categoriile posibile de studenți și a susținut constant implementarea unor mecanisme pentru sprijinul categoriilor defavorizate și subreprezentate din sistemul educațional românesc.

Având în vedere faptul că în ultimii ani structurile care promovează voluntariatul în rândul studenților au primit locuri în taberele studențești de vară organizate anual de Ministerul Tineretului și Sportului, ANOSR a hotărât să atragă atenția asupra importanței sprijinirii studenților defavorizați și, în același timp, să se implice activ în acest sens, prin asumarea unor măsuri active de integrare în învățământul superior a acestor studenți. Astfel, ANOSR a decis pentru al treilea an la rând să ofere locurile de tabără pe care le-a primit de la MTS pentru studenții proveniți din categorii defavorizate!

Prin urmare, ANOSR lansează concursul pentru Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2016, tabără care se vă desfășura în perioada 17-22 august 2016 în stațiunea Vama Veche, la Complexul Club D’Or. Pe lângă un sejur de 5 zile la malul mării, studenții care vor beneficia de un loc în această tabără organizată de ANOSR vor avea ocazia să participe și la o serie de activități și dezbateri în cadrul cărora se vor discuta problemele cu care se confruntă la ora actuală categoriile defavorizate de studenți din mediul educațional românesc.

Toți studenții ce vor beneficia de un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți vor avea asigurate GRATUIT cazarea și masa pe toată perioada sejurului de tabără, precum și transportul din localitatea de domiciliu până în Vama Veche și retur.

Pentru această tabără se pot înscrie acei studenți care se încadrează în categoriile sociale enumerate mai jos și care nu au beneficiat în acest an de un alt loc de tabără oferit de Ministerul Tineretului și Sportului prin Programul Național Tabere Studențești.

Cine poate beneficia de un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2016?

Categoriile sociale de studenți care pot beneficia de un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2016 sunt:

a) Studenții orfani de un părinte sau de ambii părinți;

b) Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial;

c) Studenții cu dizabilități;

d) Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute;

e) Studenții romi;

f) Studenții proveniți din mediul rural.

            De asemenea, toți studenții participanți trebuie să aibă vârsta sub 35 de ani!

               Cum poți aplica pentru un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2016?

Pentru a beneficia de un loc în cadrul acestor tabere, în primul rând trebuie să te încadrezi în cel puțin una din categoriile enumerate mai sus. Candidaturile care nu respectă cerințele nu vor fi luate în considerare!

Următorul pas este să completezi ACEST FORMULAR până la data de 27.07.2016, ora 23:59, atașând totodată și documentele justificative categoriei/categoriilor sociale în care te încadrezi.

Documentele necesare aplicației, în funcție de categoria socială, sunt:

A. Studenții orfani de un părinte sau de ambii părinți:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2015-2016
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Copii ale certificatelor de deces ale părinților

B. Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2015-2016
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament

C. Studenții cu dizabilități:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2015-2016
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Document justificativ care să dovedească dizabilitatea solicitantului

În cazul în care te încadrezi la categoria „Studenți cu dizabilități” și ai nevoie de însoțitor pe perioada taberei, acesta va beneficia de cazare, masă și transport în cadrul taberei dacă are calitatea de student. În acest caz, va trebui să trimiți o copie după carnetul său de student și după carnetul de identitate prin formularul de mai sus.

D. Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2015-2016
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Documente justificative pentru lunile aprilie, mai și iunie, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
 • Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);
 • Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);
 • Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți);
 • Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie);
 • În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

E. Studenții romi:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2015-2016
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Adeverință eliberată de primăria localității de domiciliu sau de o organizație neguvernamentală care are ca scop susținerea societății civile rome din România, legal constituită, prin care reiese apartenența la etnia romă
 4. Documente justificative pentru lunile aprilie, mai și iunie, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
 • Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);
 • Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);
 • Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți);
 • Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie).
 • În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

F. Studenții proveniți din mediul rural:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2015-2016
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Documente justificative pentru lunile aprilie, mai și iunie, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
 • Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);
 • Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);
 • Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți);
 • Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie).
 • În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

Selecția studenților beneficiari ai locurilor de tabără oferite de ANOSR se va face după următoarele criterii:

 • Justificarea cazului social în care se încadrează studentul prin intermediul documentelor trimise de către acesta;
 • Motivația ce stă în spatele aplicației prin intermediul scrisorii de motivație.

Lista studenților care au fost selectați să fie beneficiari ai locurilor de tabără oferite de ANOSR va fi afișată pe site-ul www.anosr.ro în data de 31.07.2016.

Studenții care se vor găsi pe lista afișată pe site vor fi contactați pentru a confirma participarea lor în tabără până pe data de 04.08.2016, urmând ca în data de 05.08.2016 să fie afișată lista finală cu participanții din cadrul taberei pe site-ul www.anosr.ro. În cazul în care vor fi studenți care vor renunța la locul de tabără primit, vor fi contactați pentru a participa studenții de pe lista de așteptare, în funcție de punctajul obținut.

De asemenea, dacă nu dorești ca datele tale personale (numele și prenumele) să apară în lista de participanți selectați în tabără care va fi publicată pe site, vei putea alege această opțiune în formularul de înscriere, iar pe site va apărea doar universitatea și facultatea din care faci parte. În acest caz, vei fi anunțat personal în cazul în care ai fost selectat în tabără.

În total, vor fi selectați 50 de studenți, care vor participa la Tabără ANOSR pentru studenți – ediția 2016.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta pe adresa de e-mail office@anosr.ro.

Share.

Leave A Reply