Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2015

0

UPDATE: În urma analizei aplicațiilor trimise de cei care s-au înscris pentru Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2015, Biroul de Conducere ANOSR a selectat participanții din această LISTĂ. Îi rugăm pe cei selectați să confirme participarea în tabără până cel târziu joi, 6 august 2015, pe adresa de e-mail iulia@anosr.ro.

Tabăra ANOSR pentru studenți - ediția 2015

Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2015

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația care reprezintă studenții din România la nivel național și internațional, este cea care a militat întotdeauna asupra importanței echității și asigurării accesului în învățământul superior pentru toate categoriile posibile de studenți și a fost cea care a susținut implementarea unor mecanisme pentru sprijinul categoriilor defavorizate și subreprezentate din sistemul educațional românesc.

Având în vedere faptul că în ultimii ani structurile care promovează voluntariatul în rândul studenților au primit locuri în taberele studențești de vară organizate anual de Ministerul Tineretului și Sportului, ANOSR a hotărât să atragă atenția asupra importanței sprijinirii studenților defavorizați și în același timp să tragă și semnale de alarmă în acest sens, prin asumarea unor măsuri active de integrare în învățământul superior a acestor studenți. Astfel, ANOSR a decis pentru al doilea an la rând să își ofere locurile de tabără pentru studenții proveniți din categorii defavorizate!

Prin urmare, ANOSR lansează concursul pentru Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2015, tabără care se vă desfășura în perioada 12-17 august în stațiunea Vama Veche, la Complexul Club D’Or. Pe lângă un sejur de 5 zile la malul mării, studenții care vor primi un loc în această tabără ANOSR vor avea ocazia să participe și la o serie de activități și dezbateri în cadrul cărora se vor discuta problemele cu care se confruntă la ora actuală categoriile defavorizate de studenți din mediul educațional românesc.

În cadrul acestei tabere, cazarea și masa vor fi gratuite, participanții selectați să participe fiind nevoiți să își asigure doar cheltuielile legate de transport.

Pentru această tabără se pot înscrie acei studenți care se încadrează în categoriile sociale enumerate mai jos și care nu au beneficiat în acest an de un alt loc de tabără oferit de Ministerul Tineretului și Sportului prin Programul Național Tabere Studențești.

Cine poate beneficia de un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2015?

 

Categoriile sociale de studenți care pot beneficia de un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți– ediție 2015 sunt:

a) Studenții orfani de un părinte sau de ambii părinți;

b) Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial;

c) Studenții cu dizabilități;

d) Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute;

e) Studenții romi;

f) Studenții proveniți din mediul rural.

            De asemenea, toți studenții participanți trebuie să aibă vârsta sub 35 de ani!

               Cum poți aplica pentru un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2015?

Pentru a beneficia de un loc în cadrul acestor tabere, în primul rând trebuie să te încadrezi în cel puțin una din categoriile enumerate mai sus. Candidaturile care nu respectă cerințele nu vor fi luate în considerare!

Următorul pas este să completezi ACEST FORMULAR până la data de 31.07.2015, ora 23:59, atașând totodată și documentele justificative categoriei/categoriilor sociale în care te încadrezi.

Documentele necesare aplicației, în funcție de categoria socială, sunt:

A. Studenții orfani de un părinte sau de ambii părinți:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2014-2015
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Copii ale certificatelor de deces ale părinților

B. Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2014-2015
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament

C. Studenții cu dizabilități:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2014-2015
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Document justificativ care să dovedească dizabilitatea solicitantului

În cazul în care te încadrezi la categoria „Studenți cu dizabilități” și ai nevoie de însoțitor pe perioada taberei, acesta va beneficia de cazare și masă în cadrul taberei dacă are calitatea de student. În acest caz, va trebui să trimiți o copie după carnetul său de student și după carnetul de identitate prin formularul de mai sus.

D. Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2014-2015
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Documente justificative pentru lunile aprilie, mai, iunie, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:

– Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);

– Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);

– Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți))

– Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie);

În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

E. Studenții romi:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2014-2015
 2. Copie după cartea de identitate valabilă
 3. Adeverință eliberată de primăria localității de domiciliu sau de o organizație neguvernamentală care are ca scop susținerea societății civile rome din România, legal constituită, prin care reiese apartenența la etnia romă

F. Studenții proveniți din mediul rural:

 1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2014-2015
 2. Copie după cartea de identitate valabilă

Selecția studenților beneficiari ai locurilor de tabără oferite de ANOSR se va face după următoarele criterii:

 • Justificarea cazului social în care se încadrează studentul prin intermediul documentelor trimise de către acesta;
 • Motivația ce stă în spatele aplicației prin intermediul scrisorii de motivație.

Lista studenților care au fost selectați să fie beneficiari ai locurilor de tabără oferite de ANOSR va fi afișată pe site-ul www.anosr.ro în data de 01.08.2015.

Studenții care se vor găsi pe lista afișată pe site vor fi contactați pentru a confirma participarea lor în tabără până pe data de 04.08.2015, urmând ca în data de 05.08.2015 să fie afișată lista finală cu participanții din cadrul taberei pe site-ul www.anosr.ro. În cazul în care vor fi studenți care vor renunța la locul de tabără primit, vor fi contactați pentru a participa studenții de pe lista de așteptare, în funcție de punctajul obținut.

De asemenea, dacă nu dorești ca datele tale personale (numele și prenumele) să apară în lista de participanți selectați în tabără care va fi publicată pe site, vei putea alege această opțiune în formularul de înscriere, iar pe site va apărea doar universitatea și facultatea din care faci parte. În acest caz, vei fi anunțat personal în cazul în care ai fost selectat în tabără.

În total, vor fi selectați 45 de studenți, care vor participa la Tabără ANOSR pentru studenți – ediția 2015.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta pe adresa de e-mail office@anosr.ro.

 

Share.

Leave A Reply