Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2019

0

UPDATE 01 AUGUST 2019

REZULTATE FINALE

După perioada de confirmare a locului în Tabăra ANOSR pentru studenți, lista finală a beneficiarilor ediției din acest an se găsește AICI. Dacă există întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail ioana@anosr.ro.

UPDATE 30 IULIE 2019

În urma analizei aplicațiilor trimise de cei care s-au înscris pentru Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2019, Biroul de Conducere ANOSR a selectat participanții din această LISTĂ. În perioada 30-31 iulie, persoanele aflate pe listă vor fi contactate pentru confirmare și completare de acte doveditoare. Dacă există întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail ioana@anosr.ro.

 

Articol inițial

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația care reprezintă studenții din România la nivel național și internațional, a militat, încă de la începuturile sale, pentru asigurarea unui sistem de învățământ echitabil și care să asigure mecanisme funcționale de sprijin pentru categoriile socio-economice dezavantajate și subreprezentate din sistemul de învățământ românesc.

Prin urmare, pentru al șaselea an consecutiv, ANOSR a decis să ofere locurile de tabără pe care le-a primit de la Ministerul Tineretului și Sportului pentru studenții proveniți din categoriile mai sus menționate. Astfel, lansăm apelul de înscrieri pentru Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2019, tabără care se va desfășura în perioada 29 august-3 septembrie 2019 în stațiunea Vama Veche, la Club D’or. Pe parcursul taberei, participanții vor lua parte și la o serie de activități și dezbateri, în cadrul cărora vor discuta problemele cu care studenții care provin din categoriile dezavantajate se confruntă.

Cei care vor fi selectați pentru a participa în tabăra ANOSR vor avea asigurate cazarea și masa pe toată perioada sejurului. De asemenea, dat fiind faptul că în urma demersurilor ANOSR, transportul feroviar intern este gratuit pentru studenți, aceștia nu va trebui să suporte nici costurile de transport.

Anual, structurile care reprezintă studenții și promovează voluntariatul în rândul acestora au primit locuri în taberele studențești de vară organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), prilej prin care ANOSR a atras constant atenția asupra importanței sprijinirii studenților proveniți din categorii socio-economice dezavantajate.

Criterii pentru participare

Pentru a beneficia de un loc în tabăra ANOSR, studenții trebuie să nu fi beneficiat în acest an de un alt loc de tabără oferit de Ministerul Tineretului și Sportului prin Programul Național „Tabere Studențești” și să se încadreze în categoriile sociale enumerate mai jos:

 1. Studenții orfani de un părinte sau de ambii părinți;
 2. Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial;
 3. Studenții cu dizabilități;
 4. Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute;
 5. Studenții romi;
 6. Studenții proveniți din mediul rural.

** toți studenții participanți trebuie să aibă vârsta sub 35 de ani.

*** toți participanții trebuie să fie studenți ai unei instituții de învățământ superior de stat din România.

Înscrierea în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2019

Pot beneficia de un loc în cadrul acestor tabere doar studenții care se încadrează în cel puțin una dintre categoriile enumerate mai sus, toate candidaturile care nu respectă cerințele nefiind luate în considerare!

Înscrierea începe prin completarea ACESTUI FORMULAR până la data de 28 iulie 2019, ora 23:59, atașând, totodată, și documentele justificative categoriei/categoriilor sociale în care te încadrezi.

Documentele necesare înscrierii, în funcție de categoria socială, sunt:

1. Studenții orfani de un părinte sau de ambii părinți:

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2018-2019;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Copii ale certificatelor de deces ale părinților.

2. Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial:

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2018-2019;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament.

3. Studenții cu dizabilități:

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2018-2019;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Document justificativ care să dovedească dizabilitatea solicitantului;
 • În cazul în care aplicantul se încadrează la categoria „Studenți cu dizabilități” și are nevoie de însoțitor pe perioada taberei, acesta va beneficia de cazare, masă și transport în cadrul taberei dacă are calitatea de student. În acest caz, este necesară trimiterea unei copii după carnetul său de student și după carnetul de identitate prin formularul de mai sus.

4. Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute:

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2018-2019;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Documente justificative pentru lunile martie, aprilie și mai, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
 1. Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia dintre părinți);
 2. Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia dintre părinți);
 3. Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia dintre părinți);
 4. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie);
 5. În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

 5. Studenții romi:

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2018-2019;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Adeverință/scrisoare de recomandare eliberată de o organizație neguvernamentală care are ca scop susținerea societății civile rome din România, legal constituită, prin care reiese apartenența la etnia romă;
 • Documente justificative pentru lunile martie, aprilie și mai, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
 1. Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);
 2. Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);
 3. Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți);
 4. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie);
 5. În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

6. Studenții proveniți din mediul rural:

 • Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2018-2019;
 • Copie după cartea de identitate valabilă;
 • Documente justificative pentru lunile martie, aprilie și mai, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
 1. Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);
 2. Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);
 3. Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți);
 4. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie);
 5. În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.

Selecția studenților beneficiari va fi făcută în limita locurilor disponibile.

Lista studenților care au fost selectați pentru a beneficia de un loc de tabără oferit de ANOSR va fi afișată pe site-ul www.anosr.ro în data de 1 august 2019.

Pentru mai multe detalii, îți stăm la dispoziție la adresa de mail office@anosr.ro.

Share.

Leave A Reply