În urma Adunării Generale ANOSR, liderii studenților cer demisia ministrului tineretului și sportului!

0

În urma Adunării Generale a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care a avut loc la Oradea, în perioada 11-14 aprilie 2019, și a reunit peste 200 de lideri ai studenților din întreaga țară, solicităm demisia ministrului tineretului și sportului, ca urmare a nepăsării față de componenta tineret, a scăderii numărului total de locuri pentru Programul Național „Tabere Studențești” 2019 cu aproape 3000 de locuri, a modului superficial cu care tratează exercitarea Președinției României la Consiliul UE și a comunicării defectuoase cu tinerii.

ANOSR se arată, astfel, consternată de răspunsurile primite de la MTS, care demonstrează capacitatea deficitară de a administra acest domeniu printr-o serie de argumente ce pot fi demontate:

  1. Referitor la creșterea cu 10% a numărului de locuri alocate pentru Programul Național „Tabere Studențești” 2019 pentru studenții care constituie cazuri sociale, față de anul anterior, ANOSR consideră că această creștere (de la maximum 20% la maximum 30%) nu este suficientă. În spiritul dimensiunii sociale a educației și în virtutea principiilor care guvernează și alte beneficii acordate studenților, precum bursele, considerăm că ponderea locurilor alocate pe criterii sociale ar trebui să fie de minimum 30%. Astfel, OMEN nr. 3392/2017, cu modificările ulterioare, prevede la art. 10, alin. (3), că „din fondul de burse repartizat universităților, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale”. Această pondere de minimum 30% are scopul de a sprijini studenții proveniți din categorii dezavantajate, care necesită măsuri suplimentare de susținere în vederea asigurării echității în învățământul superior. Mai mult, statul român și-a asumat angajamentul de a sprijini diminuarea discrepanțelor sociale între categoriile de studenți, astfel încât e absolut necesar să se aloce în mod echitabil locuri pentru cazurile sociale. De asemenea, ANOSR consideră că este benefic să se stabilească praguri minime, nu praguri maxime, pentru a împiedica apariția unor bariere.

În Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2019, adoptată prin Ordinul nr. 513/2019, este precizat la Titlul I, Cap. II, Art. 4. alin (2) că: „În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv în baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.” Federația acuză măsura implementată de MTS anul acesta, care elimină implicarea în procesul de selectare a participanților și stabilire a criteriilor de selecție pentru studenții care activează în CCS/CCSS „Tei”, nu sunt implicați reprezentanți ai tuturor organizațiilor studențești reprezentative, legal constituite din fiecare universitate arondată. În acest fel, MTS reduce la tăcere reprezentanții studenților, fapt care nu poate fi acceptat sau susținut de ANOSR. Ne arătăm dezamăgirea și în contextul actual al exercitării României a Președinției la Consiliul Uniunii Europene, mai ales că primele cuvinte din descrierea Programului Președinției României la Consiliul UE 2019 – componenta TINERET sunt: „Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va urmări să contribuie la creșterea calității dialogului dintre autoritățile publice și tineri, la toate nivelurile (local, regional, național și european), prin promovarea participării active a tinerilor la acțiunile Uniunii Europene, inclusiv a tinerilor din medii economice defavorizate. Aceasta reprezintă, de fapt, o importantă coordonată a activității trioului, Finlanda și Croația urmând să continue dezbaterile privind ameliorarea incluziunii tinerilor și a procesului de dialog structurat.

  1. Comunicarea defectuoasă și contradictorie cu MTS nu ridică un semnal de alarmă în rândul reprezentanților studenților, ci îi revoltă și îi face să își pună o serie de întrebări bine fundamentate în ceea ce privește competența actualului minister. În comunicat, MTS face referire la Titlul I, Cap. II, Art. 5. (2), care prevede că: „Pentru studenții beneficiari ai taberelor studențești prevăzuți la (1), lit. a) și b), se alocă un număr total de 6.600 de locuri, pentru studenții beneficiari prevăzuți la alin. (1), lit. c se alocă un număr de 392 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără, iar pentru studenții beneficiari prevăzuți la alin. (1), lit. d) se alocă un număr de 150 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără.”, în timp ce ANOSR, conform amendamentelor cu privire la Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2019 trimise către MTS, face referire la Titlul I, Cap. II, Art. 5. (1) „Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

a) cazuri sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând maximum 30% din locurile repartizate universităților;

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2017-2018 ), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2018-2019.

c) studenții care activează în cadrul Caselor de Cultură ale Studenților și care s-au evidențiat prin activități cultural – artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către Casele de Cultură ale Studenților pe baza criteriilor specifice stabilite de acestea. Criteriile de selecție a studenților beneficiari, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale Caselor de Cultură ale Studenților până cel târziu cu 5 zile înaintea începerii primei serii de tabără;

d) studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite. ”

Ceea ce lipsește de la acest punct, față de anul 2018, este ponderea rezultatelor deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare și ponderea pentru activități în cadru organizat al universităților la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat. Eliminarea punctajului pentru activitățile anterior menționate ar avea ca urmare ar descuraja implicarea studenților în activitățile extra-curriculare, care contribuie la dezvoltarea lor personală și profesională, și totodată precizăm că pentru o dezvoltare durabilă a societății trebuie să recunoaștem și să asigurăm complementaritatea educației formale și non-formale. În ceea ce privește Titlul I, Cap. II, Art. 5. (2) din metodologie, cu privire la studenții beneficiari, vă prezentăm diferențele dintre anii 2018 și 2019 în următorul tabel:

Anul

studenți beneficiari ai taberelor studențești prevăzuți la alin. (1), lit. a) și b)

studenții beneficiari prevăzuți la alin. (1), lit. c

studenții beneficiari prevăzuți la alin. (1), lit. d)

2018

8.900

500

600

2019

6.600

392

150

diferențe

– 2.300

-108

-450

 

    3. Ministerul, posibil din lipsă de argumente bine fondate, le aduce la cunoștință studenților că „MTS organizează și în anul 2019 Tabere Sociale pentru un număr de 2.257 de copii și tineri din familii aflate în situație de risc major de integrare socială”. ANOSR cunoaște deja informația precizată și susține integrarea socială a copiilor și tinerilor, dar precizează că aceste tabere sociale sunt organizate pentru elevi și se desfășoară conform unei metodologii diferite, însă reamintește Ministerului Tineretului și Sportului că această metodologie nu are nu are vreo legătură cu taberele studențești.

    4. Ministerul Tineretului și Sportului este „neputincios” și nu mai poate face nimic pentru studenți, deoarece BUGETUL pentru Programul Național „Tabere Studențești” 2019 este același ca în anul 2018. „Surpriză” – singura soluție găsită de MTS pentru creșterea calității programului este majorarea tarifului pentru cazare și a alocației de masă, care duce implicit la scăderea numărului de locuri. Totuși, ministrul tineretului și sportului a declarat în fața reprezentanților ANOSR și Consiliul Tineretului din România (CTR) că nu se va întâmpla acest lucru. Propunerile CTR și ANOSR au fost transmise atât Guvernului României, cât și președinților partidelor politice parlamentare din România. Până la momentul emiterii comunicatului, conducerea MTS a promis anumite modificări ale proiectului de buget, fără a face însă o asumare publică sau a oferi un răspuns instituțional clar. Apoi, MTS publică pe site-ul instituției sume neconcordante cu realitatea legate de ce buget va aloca pentru tineret, care încă sunt publice, inducând în eroare tinerii și organizațiile de și pentru tineret.

Aceste probleme au fost discutate și la  întrunirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, la care au participat reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, asociații și fundații.

 Pozițiile și propunerile ANOSR pot fi consultate aici:

  1. Se precizează de către MTS că Numărul total de locuri alocat studenților în anul 2018 a fost de 10.000, dar s-au ocupat doar 8.221 de locuri.”, dar motivul pentru care s-a produs acest lucru nu apare nicăieri pe site-ul MTS. ANOSR precizează că extinderea perioadei în lunile iulie și septembrie nu a fost o soluție eficientă  din partea ministerului, având în vedere că în prima parte a lunii iulie și a lunii septembrie studenții susțin examene de licență/disertație, în septembrie fiind și perioada în care se desfășoară sesiunea de măriri și restanțe. În 2019, MTS înștiințează studenții (fără a face dovada unui document oficial) că Ministerul Educației Naționale (MEN) a comunicat un număr de studenți cu 10% mai mic față de anul anterior”, dar o astfel de scădere a  numărului de studenți cu 10% este imposibilă de la un an la altul.

 ANOSR atrage atenția Ministerului Tineretului și Sportului că Metodologia privind organizarea „Taberelor Studențești” – 2019 nu cuprinde repartizarea locurilor de tabără pe universități, cu toate că universitățile au obligația să afișeze  metodologia și documentația aferentă până în data de 19 aprilie 2019, ziua în care se dă startul înscrierilor pentru a beneficia de un loc în  acest program și precizează că nu există cadru legal care corelează numărul de locuri de tabără cu numărul de studenți.

  1. În data de 12 aprilie 2019, MTS spune că a luat (în sfârșit) „măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor în Taberele Studențești, iar asta a dus la majorarea tarifului de cazare și modificarea normelor de cheltuieli referitoare la alocația de masă.ANOSR precizează că tariful de cazare s-a majorat cu 40 de lei/zi/student, adică de la 60 lei/zi/student la 100 lei/zi/student, iar în ceea ce privește alocația de masă, MTS a făcut demersuri pentru modificarea normelor de cheltuieli referitoare la alocația de masă, dar încă nu s-au primit avizele necesare conform răspunsului oferit de MTS, în data de 13 martie, la o adresă trimisă de către ANOSR. Din sursele aflate la dispoziția federației, alocația de masă ar crește cu 12 lei/zi/student. Deși apreciem intenția creșterii sumelor alocate pentru cazare și posibil celor de masă, aceasta nu poate, în nicio ipoteză, să justifice tăierea agresivă a locurilor de tabără oferite de MTS.

În primul rând, argumentul MTS, cum că tăierea locurilor este justificată de lipsa solicitanților, arată în mod cert că ministerul nu înțelege situația concretă a programului și ignoră cauzele unor probleme, justificându-și greșelile pe efectele unor chestiuni pe care are obligația de a le trata. Astfel, numărul de locuri de tabără nu a fost ocupat, nu pentru că studenții nu ar dori să participe în programe de asemenea natură, ci din cauza unei administrări defectuoase din partea MTS. De asemenea, există o calitate îndoielnică a serviciilor oferite, în anumite situații. Falsa soluție ignoră această realitate și, în loc să întreprindă demersuri pentru creșterea calității serviciilor oferite, ceea ce ar determina și ocuparea integrală a locurilor de tabără, alege să trateze superficial problema.

În al doilea rând, MTS nu oferă garanții: creșterea cheltuielilor cu cazarea (și, eventual, cu masa) va determina și creșterea calității serviciilor oferite. Inducând în eroare în mod indirect prin implicațiile folosite, ministerul vrea să inducă falsa idee că există o relație de cauzalitate necesară între creșterea cheltuielilor și creșterea calității.  În schimb, dacă MTS nu întreprinde demersuri pentru a monitoriza efectiv agenții economici acreditați, ne exprimăm reținerea că acestea nu vor primi mai mulți bani fără a crește însă și serviciile oferite.

Din punctul de vedere al MTS, numărul de locuri nu a scăzut semnificativ, deși în urma consultării cu liderii studenților din România, posibilii beneficiari de locuri în tabără nu sunt de aceeași părere. În plus, Raportul ANOSR cu privire la implementarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018 contrazice ministerul astfel: „Având în vedere utilitatea programului și nevoia studenților de a beneficia de un loc în tabără, 79,8% dintre respondenți sunt de părere că locurile alocate sunt suficiente. În anul 2018, 27,1% consideră că numărul locurilor este prea mic. În anul 2017, 45,9% dintre studenții respondenți au considerat că numărul locurilor alocate (6000) a fost prea mic, așadar putem observa cum percepția studenților s-a schimbat, creșterea numărului de locuri fiind benefică și reprezentând o nevoie reală a studenților”. MTS menționează o îmbunătățire a condițiilor oferite, dar este inadmisibil să spunem acest lucru, în contextul în care, în  Programul Național „Tabere Studențești” au intrat aproximativ aceiași agenți economici, care oferă exact aceleași condiții ca în anii precedenți.

Nu putem să nu amintim câteva dintre problemele semnalate de către studenții beneficiari ai Programului Național „Tabere Studențești” 2018.

  • Au existat probleme precum întârzieri foarte mari la servire, prezența insectelor în încăperea destinată servirii mesei sau lipsa de igienă a personalului. Toate aceste probleme au fost sesizate de participanții cazați la Hotelul Corsa din Costinești.
  • ANOSR i-a sesizat Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) faptul că agentul economic SC AURORA TOP DISTRIBUTION SRL – Hotel TOP Costinești, acreditat în Programul Național „Tabere Studențești” 2018 cu 96 de locuri, a contractat toate cele 96 de locuri către CCS Timișoara în seriile 0, I, II, VIII și IX, încălcând art. 39, alin. (2) „Agenții economici vor putea contracta pe fiecare serie, maxim 95% din totalul locurilor acreditate”. Sesizarea este anexată acestui raport și poate fi consultată aici.
  • În ceea ce privește asigurarea igienei în camere prin schimbarea lenjeriei și prosoapelor, dar și prin curățenia zilnică în camere, beneficiarii au semnalat unele nereguli, 7% dintre respondenți susținând că nu s-a făcut curățenie în camere și în grupurile sanitare în următoarele locații: Hotel Corsa (Costinești), Top (Costinești), Hotel Azur (Costinești), Hotel Regina (Sinaia), Piatra Craiului (Pârâul Rece), Păltiniș, Zona Schit, Vila Creasta Cocoșului (Sibiu), Vila Rândunica (Eforie Sud), Motel Izvorul Rece (Sinaia), Club D’Or (Vama Veche), Pensiunea Speranța (Predeal), Allegria (Pârâul Rece), Hotel Perla (Costinești), Motel Izvorul Rece (Sinaia).
  • O problemă specifică legată de cazare, semnalată de către studenții comandanți în tabără, a vizat Hotel Top, studenții membri în comandament fiind cazați la Hotel Iunona, la peste 2 km de Hotel Top. Deși ANOSR a formulat amendament pentru rezolvarea acestei probleme, prin care s-a propus ca reprezentanții din comandamentul de tabără să beneficieze de cazare în locația în care trebuie să-și desfășoare activitatea, MTS nu a ținut cont de părerea studenților.

       7.  MTS precizează în același comunicat căTot în anul 2019, MTS organizează Universitatea de Vară la care vor participa aproximativ 150 de studenți”, dar, la fel cum s-a precizat la unul dintre punctele de mai sus, acest program nu are legătură cu Programul Național „Tabere Studențești”. Universități de Vară cuprinde o serie de traininguri, așadar scopul programului este diferit de cel al Programului Național „Tabere Studențești”. Studenții își arată interesul să realizeze un raport cu privire la impactul acestui program asupra lor.

      8.  Ca un „ultim punct pe ordinea de zi”, MTS informează studenții că „organizează în anul 2019 tabere gratuite pentru aproximativ 17.000 de copii și tineri”, care, spune ANOSR, este un lucru firesc pentru minister, având în vedere că 40% dintre tineri şi 40% dintre copii se află în risc de sărăcie și excluziune socială, conform Institutului Naţional de Statistică (INS).

Dacă MTS consideră că ia toate măsurile pentru a îmbunătăți viața tinerilor din România și afirmă constant că există deschidere și comunicare, de ce tinerii și structurile de și pentru tineret sunt interesați să afle ce mai face ministerul cu privire la Diagnoza 2018 – Situația tineretului și așteptările sale (preț: 58.800 lei, fără TVA), care nu este încă publică pe site-ul MTS? Deși a fost publicată, aceasta a fost retrasă pe pe site la doar câteva zile, probabil din pricina unor răspunsuri ale tinerilor chestionați care nu au fost pe placul ministerului. De asemenea, tinerii se întrebă care sunt Prioritățile României pentru Tineret în exercitarea Președinției la Consiliul UE. Sunt oare cele de prin comunicatele  de presă „vaste” ale Ministerului Tineretului și Sportului, cele de pe site-ul www.romania2019.eu sau poate cele de pe site-ul Consiliului UE? Suntem în anul 2019 și Strategia Națională pentru Tineret 2015–2020, aprobată de Guvernul României în anul 2015, nu are planuri de acțiune aprobate.

„Având în vedere că observăm o indiferență totală de a creiona o viziune, în adevăratul sens al cuvântului, în sectorul tineret și că există o comunicare defectuoasă și neproductivă, ba chiar conflictuală cu partenerii direcți ai ministerului, considerăm că nu s-ar putea implementa o altă soluție viabilă decât demisia ministrului. În ultimele luni, nu am putut remarca doar o atitudine superficială și indiferentă la necesitățile studenților, ci și niște acțiuni care nu au în vizor dezvoltarea domeniului de tineret și îngreunează orice progres în cadrul acestuia. În momentul de față, această demisie ar putea fi cea care aduce o schimbare, menită să vină în sprijinul tuturor tinerilor din țara noastră.” Petrișor-Laurențiu Țucă, președinte ANOSR

Liderii studenților cer demisia ministrului tineretului și sportului

Share.

Leave A Reply