Studenții solicită o abordare predictibilă și coerentă în noul an universitar!

0

 

 

Având în vedere că Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Sănătății nu au ținut cont de principiile transparenței și a fundamentării deciziilor pe consultare cu partenerii sociali în privința Ghidului de norme specifice învățământului superior în contextul pandemiei, revine universităților sarcina de a da dovadă de o mai mare responsabilitate prin crearea unui mediu educațional predictibil, coerent și sigur pentru studenți.       

În urma publicării în Monitorul Oficial a Ordinului nr. 5487/ 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România constată că publicarea recomandărilor a avut loc fără o consultare prealabilă a beneficiarilor principali ai învățământului superior, studenții, proiectul de act normativ pus anterior în dezbatere vizând exclusiv învățământul preuniversitar. Deși normele sanitare sunt exclusiv în sarcina specialiștilor, modul în care acestea pot fi implementate în mediul universitar, precum și identificarea situației reale din universități pot fi definite doar ulterior consultării tuturor actorilor sociali implicați. 

Luând în calcul recomandările pe care în anumite cazuri le considerăm prea generale și insuficiente, credem că se impune de urgență realizarea unei consultări cu studenții în universitățile în care acest demers nu a fost deja realizat pentru a determina scenariul și modul de funcționare a serviciilor auxiliare studențești.

În contextul în care unele universități încep anul universitar în mai puțin de două săptămâni, observăm lipsa vădită de previzibilitate și predictibilitate oferită educației pentru începutul anului universitar 2020 – 2021. Astfel, prin prisma recomandărilor existente, Senatul universitar stabilește aplicarea unuia dintre cele 3 scenarii existente „cu 7 zile înainte de data începerii cursurilor universitare, în funcție de situația epidemiologică, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei instituții de învățământ superior în parte.” Subliniem faptul că o singură săptămână înainte de începerea anului universitar este o perioadă absolut derizorie pentru a pretinde pregătirea studenților pentru noul an universitar. Inerent, studenții trebuie să se deplaseze sau nu în centrul universitar, trebuie să fie prezenți la procedurile de cazare sau să caute singuri un loc de cazare, iar toate aceste activități necesită printre altele și timp suficient pentru a evita aglomerarea bruscă a centrelor universitare, cât și aglomerarea mijloacelor de transport către centrele universitare. 

De această dată, este fundamentală creșterea gradului de responsabilitate și asumare din partea instituțiilor de învățământ superior. Tocmai de aceea solicităm acestora adoptarea unei decizii și publicarea acesteia cu minim 14 zile înainte de începerea anului universitar, după o consultare de urgență cu comunitatea universitară, astfel încât să fie diminuată posibilitatea periclitării actului didactic. În situațiile în care acest lucru nu este posibil deoarece începutul anului universitar are loc în mai puțin de 14 zile, solicităm stabilirea cu celeritate a unei decizii la nivel instituțional și informarea de urgență a comunității universitare. 

În continuare, facem apel către universitățile românești de a asigura în mod constant procesul educațional online pentru categoriile cu risc, fără a periclita calitatea acestuia. Solicităm identificarea de urgență a unor soluții concrete și viabile prin care învățământul cu participare mixtă, fizic și online simultan, ar putea fi implementat, astfel încât accesul la actul didactic să rămână unul echitabil și incluziv.  

Un alt aspect problematic al reglementărilor publicate reprezintă absența unor recomandări pentru situația studenților cazați în campusurile universitare, în momentul  apariției a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, atunci când acestea vor proveni din formații de studiu diferite, se va suspenda procesul didactic pentru o perioadă de 14 zile de la data confirmării ultimului caz, la nivelul întregii instituții, în urma unei anchete epidemiologice. Însă, în mod corelativ, era necesar a se specifica și modalitatea-cadru în care va fi operaționalizată cazarea în spațiile universității în această perioadă de suspendare. 

În același timp, spre deosebire de învățământul preuniversitar unde reglementarea suspendării activității față în față pentru întreaga unitate își găsește rațiunea în regula unui singur imobil cu curțile interioare, la nivelul învățământului superior crrdem că ar trebui ca suspendarea să vizeze în primul rând clădirea în care a participat studentul depistat și doar în cazuri grave să se pună în discuție suspendarea activității întregii instituții, sub relevanța dacă universitatea a ales scenariile 1 sau 2. 

În plus, remarcăm faptul că nu a fost pusă în discuție nici situația studenților internaționali sau a românilor de pretutindeni, neexistând recomandări la acest capitol. În cazul în care unii dintre aceștia nu vor putea ajunge din țările UE sau non-UE la începutul anului universitar din considerente epidemiologice, universitățile ar trebui să asigure și să pregătească din timp și pentru aceștia educație în format online. Tocmai de aceea, propunem realizarea unor strategii pe termen scurt și mediu pentru situația în care procesul didactic ar trebui suspendat timp de 14 zile, care să includă nu doar componenta procesului de predare-învățare, ci și măsuri pentru operaționalizarea cazării în spațiile universității, dar și a practicii de specialitate sau soluții pentru a caza în condiții speciale studenții internaționali, în cazul în care acest lucru este necesar. 

Este nevoie de o informare realizată temeinic în cadrul comunității universitare despre cum se va desfășura procesul educațional și care sunt minimele cerințe pe care un student diligent ar trebui să le respecte în mediul universitar. Mai mult decât atât, sunt absolut necesare explicații concrete din partea universităților despre modul în care va fi organizată izolarea celor diagnosticați pozitiv, spațiile dedicate și personalul responsabil. Este esențial ca instituțiile de învățământ superior să stabilească locații dedicate celor pentru care va fi obligatorie izolarea și să ofere personal pregătit, care își va putea asuma responsabilitatea pentru sprijinirea și comunicarea constantă cu aceștia dacă va fi cazul. 

La nivelul multor proceduri semnalăm că o simplă reiterare a ghidului deja emis nu acoperă nevoile beneficiarilor și nu vor corespunde în practică unor standarde minimale care protejează siguranța comunității universitare.

În privința cazării în campusurile universitare, limitarea la cel mult doi studenți în cameră, mai puțin situațiile în care acest lucru nu poate avea loc nu garantează în fapt siguranța comunității studențești; în plus, au fost omise prevederi realiste și viabile despre situația unui grup sanitar comun și faptul că un astfel de context poate crește semnificativ riscul de transmitere. Acest aspect ar trebui explicat pe larg, oferind decizii stricte și utile studenților cazați în cămine. Mai mult decât atât, considerăm că triajul zilnic realizat personal de fiecare student prin aprecierea stării de sănătate nu este suficient, această metodă neavând capacitatea de a reduce suficient riscul de transmitere. Sunt necesare mai multe soluții de prevenție, discutate în prealabil cu Direcțiile de Sănătate de la nivel local.  

În cele din urmă, ghidul prevede că „în cazul în care cadrul didactic a derulat activități didactice cu prezența fizică a studenților/cursanților la mai multe formații de studiu și a venit în contact cu un număr mare de cadre didactice din instituția de învățământ superior, se vor suspenda activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior ale întregii instituții de învățământ superior”. Solicităm stabilirea la nivelul universității înainte de începerea anului universitar a unui număr exact de cadre didactice cu care intră în contact persoana diagnosticată pentru a suspenda activitatea didactică, în vederea asigurării clarității și previzibilității scopului recomandării. 

În contextul actualelor prevederi, atragem atenția că dacă universitățile nu vor gestiona constant numărul de cazuri și nu vor respecta măsurile necesare, există probabilitatea foarte mare ca multiple instituții de învățământ superior să își suspende activitatea în scurt timp de la începerea anului universitar, în situația în care aceasta implică și o componentă fizică. Este nevoie ca studenții să aibă posibilitatea de a-și găsi cazare și de a se deplasa în condiții sigure în centrul universitar, cu garanții măcar pe o anumită perioadă. Universitățile ar trebui să evalueze realist situația astfel încât să nu se afle în situația de a suspenda iminent și la nivel de ansamblu activitățile față în față imediat după începerea anului universitar. 

În concluzie, analizând recomandările decidenților pentru operaționalizarea educației din mediul universitar în anul universitar 2020 – 2021 în raport cu situația epidemiologică, ANOSR solicită universităților să publice cu cel puțin 14 zile înainte de începerea anului universitar scenariul ales și modalitatea completă și detaliată de implementare a acestuia, cu o consultare prealabilă temeinică cel puțin a studenților reprezentanți și a organizațiilor studențești implicate, mai ales ținând cont de faptul că este necesar un aviz prealabil din partea Direcțiilor de Sănătate Publică responsabile în cât mai scurt timp. 

Mediul universitar are nevoie de previzibilitate și coerență, iar dreptul la educație ar trebui să fie asigurat în mod sigur, echitabil și incluziv, fără a pune în pericol sănătatea comunității universitare. 

“Ne aflăm cu siguranță într-o perioadă marcată inerent de incertitudine iar soluțiile nu pot fi universal valabile. Fără o consultare a studenților din partea tuturor autorităților și instituțiilor competente măsurile pot fi deconectate de la problemele pe care și le pun studenții la începutul anului, de așteptările sau nevoile lor. Avem speranța că universitățile vor analiza realist și în ansamblu măsurile posibile astfel încât să asigure condițiile optime pentru desfășurarea adecvată a actului educațional, să pregătească preventiv activitățile online mai mult ca posibile în multe centre universitare și să ofere studenților predictibilitatea întregului proces.” a declarat Horia-Șerban ONIȚA, președintele ANOSR. 

 
Share.

Leave A Reply