Studenții s-au întâlnit cu Ministerul Educației

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România s-a întâlnit azi 16.03., la ora 7:30 cu Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

În cadrul întâlnirii am dezbătut o primă parte din propunerile ANOSR pe Legea Educației.

Dintre acestea amintim:

• Introducerea unui statut al studenților care să includă toate drepturile și obligațiile studenților. Practic ne dorim ca drepturile studenților câștigate până acum să rămână și să fie introduse în noua lege. (reducere la transport, burse, cămine, cantine)

• Depolitizarea conducerii universităților- ANOSR a solicitat depolitizarea universităților, astfel încât orice persoană care deține funcții de conducere să nu poată să dețină și funcții politice.

• Reprezentarea studenților în proporție de minim 25% în toate structurile și mecanismele cu rol decizional din universitate/facultate

• Căminele – unități non-profit – considerăm anormală situația în care căminele subvenționate de stat aduc profit universității.

• Mobilitatea internă – Studenții trebuie să aibă acces la programe de mobilitate, internă și externă. Considerăm că universitățile au obligația de a accepta cererile de mobilitate internă și de a depune diligențele necesare pentru ca acest lucru să fie asigurat, în limita unor locuri minime disponibile.

• Studenții trebuie să beneficieze de gratuitate pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice.

• Recunoașterea educației non-formale- Acest domeniu reprezintă una dintre puținele linii de acțiune ale Procesului Bologna în care România nu a făcut niciun demers.

În ceea ce privește taberele studențești, Ministerul ne-a asigurat de existența fondurilor necesare derulării acestora la nivelul anului 2009. Legat de bursele studențești, ANOSR a chestionat peste 50% din universitățile din România, alocarea fondurilor nefiind o problemă, lucru confirmat și de către MECTS. O problemă semnalată însă, de către ANOSR au fost bursele studenților doctoranzi pentru care după întârzieri de cel puțin cinci luni de zile, au fost demarate procedurile de acordare a banilor, însă într-un mod destul de lent.

În cadrul întâlnirii cu Ministerul, am sublinitat din nou lipsa de transparentă și mecanismul utilizat în alegerea repezentantului studenților de la Conferinta Ministerială de la Viena. Persoana delegată, nu a fost una reprezentativă pentru studenții din România, de aceea susținem ca pe viitor să nu se mai încerce controlarea oricărei forme de exprimare în rândul studenților.

ANOSR,  în calitate de reprezentant legitim al studenților, își dorește de mult timp o nouă lege a educației care să implementeze cu adevărat o reformă a învățământului superior. În acest sens, în ultimii ani a participat de fiecare dată la discuții și dezbateri, însă niciuna dintre ele nu a avut o finalitate clară. Considerăm că o lege a educației trebuie să fie mai mult decât, simple articole înșirate într-o ordine, trebuie să aibă în spate o viziune și o coerență bine înrădăcinate în nevoile actuale ale societății românești.

”Așteptăm cu interes începerea dezbaterilor publice, și adoptarea de către Parlament a unei legi a educației. Studenții s-au săturat de reforme implementate prost sau deloc, sau de dezbateri fără finalitate. ANOSR a făcut deja o serie întreaga de propuneri care ne dorim a fi introduse în lege, propuneri menite să îmbunătățească calitatea și echitatea sistemului educațional românesc.” Cezar Mihai HÂJ – Președinte ANOSR

ANOSR constată că de fiecare dată propunerile legislative s-au aflat la interesecția diferitelor interese individuale în care principalii pierzători au fost studenții, afectați de calitatea actuală a sistemului educațional.

În acest context, ANOSR își exprimă încă o dată intenția de a contribui și a se implica, în mod real, în calitate de reprezentant legitim al studenților, în conturarea unei noi legi a educației. Specificăm faptul că orice reformă este sortită eșecului dacă nu este asumată și internalizata de către toți „stakeholderii” principali ai comunității academice.

Share.

Leave A Reply