Studenții reacționează la propunerea Ministerul Muncii de a introduce stagii pentru absolvenții de învățământ superior

0

Ca măsură de reducere a ratei șomajului în rândul tinerilor absolvenți cu studii superioare, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a elaborat un proiect de lege care reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Aceste stagii constau în 6 luni de formare didactică și profesională desfășurată direct la locul de muncă imediat după angajare, sub supravegherea unui îndrumător desemnat dintre angajații cu experiență din cadrul firmei, care vor contribui la dezvoltarea de competențe și abilități necesare la locul de muncă în rândul absolvenților. Stagiile ar trebui să ofere absolvenților experiență și vechime în muncă și să contribuie la adaptarea acestora la realitățile și dinamica pieței muncii, contribuind astfel la creșterea angajabițității tinerilor absolvenți de studii superioare din România.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), în calitate de reprezentant legitim al studenților la nivel național și internațional, consideră oportună o astfel de inițiativă legislativă, însă consideră că aceasta va fi eficientă doar în cazul asigurării unei recunoașteri relevante a stagiilor, a reglementării unor standarde și norme de calitate a stagiilor și a asigurării protecției sociale a studenților.

Propunerile ANOSR pentru proiectul de lege privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior – iunie 2013

În acest context, după analiza proiectului de act normativ elaborat de MMFPSPV, ANOSR a transmis astăzi un document cu propuneri de amendamente către comisiie permanente din Senat și Camera Deputaților care urmează să discute proiectul de lege, în speranța că parlamentarii români vor ține cont de acestea în momentul luării unei decizii, iar inițiativa legislativă va avea la bază nevoile și interesele reale ale absovenților. Cele mai importante propuneri se referă la:

– Înlocuirea recunoașterii stagiilor de la oferirea de calificative ”corespunzător” sau ”necorespunzător” (forma propusă de MMFPSPV în proiectul de lege), cu recunoașterea stagiului prin eliberarea unui certificat care să precizeze durata și conținutul didactic al stagiului, sarcinile îndeplinite, precum și cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite. Considerăm că forma propusă de MMFPSPV nu oferă o recunoaștere relevantă a stagiului ca formă didactică de formare profesională a stagiarilor și nu urmărește eficient gradul de îndeplinire a obiectivelor stagiului, oferind o perspectivă limitată și superficială a angajatorului, perspectivă care de multe ori poate fi subiectivă. Totodată, având în vedere posibilitatea de realizare a stagiului o singură dată după fiecare formă de învățământ superior absolvită, considerăm ca modul de evaluare și recunoaștere a stagiului prin forma propusă de MMFPSPV poate duce la abuzuri majore din partea angajatorului, afectând evoluția profesională ulterioară a stagiarului. Pe lângă aceasta, oferirea unei recunoașteri în care este prezentată detaliat experiența stagiarului și cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite va încuraja recunoașterea stagiului de către alți angajatori atât la nivel național, cât și internațional, în conformitate cu politicile și strategiile europene.

– Elaborarea unui act adițional privind normele de calitate a stagiilor, prin consultarea angajatorilor, instituțiilor de învățământ superior și partenerilor sociali, în scopul asigurării unor stagii de înaltă calitate, care să atingă obiectivele pentru care au fost create. Suntem de părere că existența unui astfel de document ar oferi girul formal al calității stagiului și va contribui la îndeplinirea cu brio a obiectivelor acestuia, protejând stagiarul de stagii de o calitate îndoielnică pe care trebuie să le finalizeze pentru a nu plăti costurile imputate de formarea sa (proiectul presupune că cei care doresc să renunțe la stagiu înainte de finalizarea acestuia, vor suporta toate cheltuielile datorate formării lor de până atunci). De asemenea, considerăm ca lipsa unui astfel de document va lăsa loc de interpretări în ceea ce privește calitatea stagiilor și va duce la situații în care vor exista diferențe majore de calitate între stagiile diferitor companii.

”Chiar dacă salutăm eforturile MMFPSPV pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor prin reglementarea stagiilor, considerăm că fără o preocupare constantă asupra calității acestora și fără o recunoaștere relevantă pe piața muncii a stagiilor, nu va exista un impact vizibil în sensul îmbunătățirii inserției tinerilor absolvenți pe piața muncii. Totodată, susținem și recomandăm implementarea în mod corelat și coordonat a mai multor măsuri de combatere a șomajului în rândul tinerilor, Legea stagiilor fiind doar unul dintre ele. Menționăm aici, printre altele, revizuirea legii practicii pentru studenți și elevi și mecanisme care să încurajeze dezvoltarea parteneriatului universități – piața muncii.” a declarat Mihai Dragoș, președintele ANOSR

Share.

Leave A Reply