Studenții își reafirmă poziția cu privire la LEN

0

În contextul în care vacanța parlamentară a luat sfârșit iar discuțiile pe marginea Legii Educației Naționale au luat din nou amploare, studenții își reafirmă dorința de a fi consultați cu privire la reforma în educație.

Astfel, ANOSR amintește  prioritățile studenților concretizate în amendamentele depuse:

• Întrucât alegerea rectorului reprezintă o decizie majoră în mediul academic, studenții trebuie să participe în mod direct la alegerea reprezentantului comunității academice.

• Principiul participării studenților la toate deciziile din cadrul instituțiilor de învățământ. Un stat care susține dezvoltarea învățământului superior conform procesului Bologna, susține implicit și participarea studenților în toate decizile luate într-o universitate.

• Căminele trebuie să devină unități non-profit și nu o nouă sursă de venit pentru universități.

•  Eliminarea taxelor ”exagerate”, rămase la latitudinea universității (ex: taxa pentru eliberarea adeverinței de student, taxă eliberare foaie matricolă etc.)

• Deoarece prețul utilităților crește de la an la an, subvențiile pentru cămine-cantine trebuie să fie indexate anual cu inflația.

• Bursele sociale și cele de merit trebuie să aibă un obiectiv bine definit și prin noua Lege. Astfel, acestea trebuie fie să stimuleze excelența academică, fie să sprijine studenții proveniți din familii cu venituri reduse.

Totodată, ANOSR își dorește ca studenții să fie reprezentați la discuțiile purtate în Comisia de Învățământ din cadrul Senatului.

”Sperăm ca după o vacanță parlamentară de curând încheiată, lucrurile să se miște într-un ritm mai alert și în beneficiul studenților. Sperăm la o cât mai mare transparentă și la o deschidere spre dialog a membrilor Comisiei de Învățământ a Senatului cu reprezentanții studenților. România are nevoie mai ales, în aceste momente de criză de un act normativ care să aducă cât de cât educației un suflu nou. Ne dorim o lege care să răspundă nevoilor studenților!”  Daniela ALEXE – Președinte ANOSR

Share.

Leave A Reply