Studenții își doresc o întrevedere cu Președintele României

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, în calitate de reprezentant legitim al studenților din România, dorește să aducă în atenția Președintelui României, o serie de probleme grave privind Legea Educației Naționale asumată de către Guvern.

În acest context, ANOSR solicită domnului Președinte printr-o scrisoare deschisă, (o puteți citi aici) posibilitatea de a aduce amendamente la prezentul proiect de lege, pentru ca studenții din România să nu își piardă drepturile câștigate cu mare efort în trecut. De asemnea, studenții își manifestă dorința de a avea o întrevedere pentru a putea detalia și argumenta, aspectele de maximă importanță.

Atragem atenția că principiul parteneriatului cu studenții este în spiritul Pactului pentru Educație, semnat cu bună credința de către ANOSR și stipulat, de altfel, în Strategia Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii, Capitolul 9.3: ” Studenții trebuie să devină o prezență activă, nu numai în organele de decizie colectivă (Consilii profesorale, Senat), unde adesea votul lor nu contează, ci și în managementul executiv al instituției.”

Deși în textul legii este specificat clar că “studenții sunt parteneri în comunitatea academică”, constatăm cu dezamăgire că acest aspect este lipsit de coerentă și echitate, și mai mult acest principiu mai sus menționat, nu este RESPECTAT. Studenții sunt excluși din cele mai importante foruri de decizie și anume comisia/modalitatea de alegere a rectorului și consiliul de administrație al universității.

“Considerăm că studenții trebuie să fie reprezentați în proporție de minim 25% în toate structurile și mecanismele cu rol decizional, executiv său consultativ. Aceștia reprezintă mai bine de 90% din comunitatea academică, iar reprezentarea studenților este un drept fundamental pe care nu suntem dispuși să îl pierdem.” Daniela Alexe – Președinte ANOSR

Share.

Leave A Reply