Studenții își doresc calitate în Învățământul Superior European

0

Calitate,  egalitate și acces  pentru  toți: Învățământul Superior  European până  în 2014. Un manifest pentru alegerile Parlamentului European din 2009

Învățământul Superior în Parlamentul European 2004-2009

Ultimii cinci ani să fi înregistrat o creștere a nivelului și a atenției cu privire la problemele Învățământului Superior în cadrul  Parlamentul European.

Europeean Students Union (ESU) împreună cu Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), salută importanța mare dată acestui subiect și felicită în mod special Parlamentul European pentru creșterile de subvenții acordate  studenților Erasmus începând cu 2005, suportul susținut pentru programul de învățare  continuă (LLP) și pentru angajamentul față de Procesul Bologna (raport de inițiative adoptat la 23.09.2008.) 

A două legislatură (2009-2014) oferă posibilitatea Parlamentului de a merge  mai departe în exercitarea drepturilor sale legislative și a  puterii nelegislative în ceea ce privește Învățământul Superior, astfel încât să ne îndrume spre calea atingerii unui înalt nivel de calitate și echitate, în spațiul Învățământul Superior European (EHEA) până în 2020.

Principii directoare

În scopul oferirii unei viziuni de înaltă calitate a EHEA până în 2020, ANOSR și ESU  solicită membrilor Parlamentului European (2009-2014) să sprijine următoarele principii pentru politica de Învățământ Superior la nivel european:

1. Echitate – egalitatea de șanse în domeniul Învățământului Superior, corectitudine și nediscriminare.

2. Un sistem de Învățământ Superior considerat și finanțat ca un bun public, fără taxe școlare.

3. Participare și acces pentru toți – acțiuni care să ducă la o mai bună repezentativitate în Învățământul Superior a populației naționale și furnizarea de ajutor specific pentru grupurile subreprezentate.

4. Șanse de mobilitate pentru toți, în Învățământul Superior.

5. Implicarea actorilor (stakeholder) ca și soluție  pentru o implementare reală și pentru asumarea reformelor europene din domeniul Învățământului Superior.

Un manifest pentru 2009-2014

Ne dorim cinci acțiuni cheie pentru următorul Parlament European

•  Creșterea bugetului pentru mobilitate și pentru programul de învățare continuă;

•  Parteneriat cu Comisia cu scopul de a crea stimulente, care vor permite Europei să asigure echilibrat 20%  din  intrările și  iesirele de mobilitate pentru studenți în cadrul EHEA până în anul 2020;

•  Sprijin pentru schemele ce facilitează o echitate reală în sensul unui sistem de Învățământ Superior pentru toți, nu doar pentru unele categorii privilegiate

•  Sprijin pentru o Carta a Drepturilor Studențești

•  Creșterea vocii studențești în cadrul Parlamentului European.

1. Majorări bugetare pentru Învățământul Superior

Parlamentul ar trebui să își folosească puterile bugetare pentru a majoră investițiile în programul de învățare continuă la nivelul UE și în acțiunile educaționale specifice ce derivă din acesta, în special programul Erasmus, și pentru un supliment financiar oferind astfel un sprijin mai bun mobilitatiilor. Trebuie să se producă o schimbare în programul Erasmus, astfel încât acesta să devină un sistem pentru furnizarea de suport complet pentru  studenți mobili la toate nivelurile de învățământ terțiar (licența, masterat și doctorat), nu doar un instrument de asistentă financiară a mobilității. LLP este un instrument financiar comunitar  care s-a dovedit a fi eficient și de succes. O creștere a bugetului programului ar fi fără îndoială una dintre cele mai eficiente metode de a îmbunătăți în continuare sistemele de educație și de training în întreaga Europă.

2. Acțiuni concrete pentru mobilitatea studenților

ANOSR și ESU sunt recunoscătoare pentru sprijinul arătat de către Parlamentul European față de necesitatea de a spori mobilitatea studenților în cadrul EHEA.

Cu toate acestea, numai 2,3% din studenții UE (conform indicatorilor procesului Bologna din Învățământul Superior din Europa – date culese în 2009) beneficiază în prezent de oportunități de mobilitate, iar în România procentul nu depășește 1,5%,  acest obiectiv nu poate fi îmbunătățit fără acțiuni concrete la nivel european.

Prin urmare, facem apel către noul Parlament European  pentru a solicita Comisiei Europene oferirea de stimulente reale  pentru a obține un procent echilibrat de 20% mobilități studențești de intrare și de ieșire, până în anul 2020. Acest lucru înseamnă că fiecare al cincilea student ar trebui să realizeze o perioadă semnificativă de studiu academic în străinătate. Acest țel este esențial pentru îndeplinirea obiectivelor UE privind libera circulație a cetățenilor între statele membre. Un astfel de obiectiv poate fi realizat doar cu subvenții mai mari și un buget  sporit, ceea ce cerem Paramentului propună și totodată să se implice activ în atingerea acestui obiectiv.

O altă barieră a mobilității în plus față de finanțare este cea a vizelor și a permiselor de muncă. Facem un apel către Parlamentul European pentru a susține eliminarea unor astfel de obstacole din calea liberei circulații a studenților și a membrilor comunității academice în afara granițelor, în cadrul EHEA.

3. Educație pentru toți, nu pentru unii

În raportul său din 7 iulie 2008 privind programul Erasmus Mundus (A6-0294), parlamentul a atras atenția asupra necesității de a se asigura că Erasmus Mundus nu va conduce la exodul minților strălucite (brain drain), ci va respecta principiile egalității de șanse. Facem un apel către Parlamentul European pentru a solicita Comisiei realizarea unor rapoarte de cercetare (de exemplu, prin intermediul Eurostat) privind posibilele efecte ale programului Erasmus Mundus și, de asemenea, pentru a se asigura că programul reprezintă mult mai mult decât o ocazie a Învățământului Superior rezervată pur și simplu pentru cei norocoși. Această monitorizare este esențială în cazul în care aceste probleme vor fi abordate în orice viitoare extindere a programului dincolo de anul 2013.

În plus, vom cere Parlamentului să solicite Comisiei să se asigure că participarea la programul Erasmus Mundus nu pune presiune asupa statelor membre, care au păstrat gratuit până în prezent accesul la Învățământul Superior, cum ar fi Danemarca, astfel încât să nu înceapă reintroducerea taxelelor școlare. Acest lucru contrazice faptul că politică de Învățământ Superior este în continuare o problemă determinată la nivel național în statele membre.

În timp ce programul Erasmus beneficiază  de un  număr de studenți mult mai mare decât Erasmus Mundus, nivelurile actuale de sprijin financiar oferit indică faptul că și el este prea exclusivist în efectele sale, fiind dificil de accesat de cei fără alte surse de venit. Acest lucru evidențiază  necesitatea ca Parlamentul să considere de urgență o revizuire completă a pachetelor de sprijin pentru EASMUS, cu scopul de a se asigura că sunt suficiente tuturor studenților pentru a beneficia de oportunitățile mobilității, inclusiv celor cu un statut socio-economic mai precar.

Pe scurt, în scopul obținerii unei echități reale în Învățământul Superior, cerem Parlamentului să acorde prioritate creșterilor bugetare pentru Erasmus, mai degrabă decât pentru Erasmus Mundus, și de a asigura furnizarea unui pachet complet de sprijin financiar accesibil tuturor celor care doresc să beneficieze de acesta.

4. Sprijin pentru Carta Drepturilor Studențești

O calitate ridicată  a EHEA  poate fi o realitate doar dacă există un cadru de recunoaștere și de protecție a drepturilor studenților în cadrul acestuia. ANOSR și ESU solicită Parlamentului European să ofere sprijinul său deplin Cartei Drepturilor Studenților (http://www.lightontherights.eu/) și în acest fel, să reflecte sprijinul acordat Declarației Drepturilor Elevilor  al OBESSU  în raportul privind Școli mai bune: un program de cooperare europeană (2008/2329) (INI). Cele două carte fac parte din aceeași viziune a participării studențești și au sens doar dacă sunt ambele avizate.

5. Creșterea vocii studențești în cadrul Parlamentului European

Atât ANOSR cât și ESU recunosc rolul important al Parlamentului European în furnizarea unei viziuni de înaltă calitate, echitabilă și accesibilă a EHEA. Mai mult, suntem de părere că perspectiva studențească este o componentă vitală în munca Parlamentului în ceea ce privește Învățământul Superior. Prin urmare, noi sperăm că în mandatul următor Parlamentul va oferi posibilitatea unei cooperări mai bune și mai fructuoase  privind aceste aspecte, între aleșii europeni  și reprezentanții a pește 11 de milioane de studenți din Europa. În special, am dori ca PE să consulte reprezentanții studenților de la nivel European (ESU) cu privire la textele parlamentare, atât legislative și nelegislative, din domeniul educației, precum și pentru posibilități de a colabora la audieri, dezbateri și alte foruri de discuții, pentru a fi analizate corespunzător.

Share.

Leave A Reply