Studenții etnici români nu mai sunt condiționați de cele 60 de credite pentru a rămâne la buget!

0

6

În urma demersurilor Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Ministerul Educației Naționale a emis ieri Ordinul 4585/2017 care prevede că bursierii statului român, indiferent de anul înmatriculării, își pot menține finanțarea inițială dacă îndeplinesc condiția acumulării numărului minim de credite transferabile stabilit de senatul universitar. Astfel, reclasificările buget/taxă vor fi făcute în baza mediei ponderate, fiind eliminat orice criteriu referitor la numărul creditelor pentru forma de finanțare.

De asemenea, mobilitățile academice interne definitive se pot realiza după sfârșitul primului an de studii și sfârșitul penultimului an de studii, cu acordul instituțiilor de învățământ superior, cu condiția întrunirii numărului minim de credite transferabile, indiferent de anul înmatriculării.

Ordinul Ministrului Educației Naționale (OMEN) nr. 4858/2017 privind aprobarea condițiilor de promovare și mobilitate academică internă a bursierilor statului român înmatriculați la studii în instituțiile de învățământ superior din România poate fi găsit aici.

ANOSR s-a implicat activ și a avut un aport considerabil în adoptarea acestui ordin, inițiind o serie de propuneri către Ministerul Educației Naționale. Printre acestea se numără trimiterea propunerilor privind realocarea locurilor fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și locurilor fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă la MEN până cel târziu la data de 1 octombrie și păstrarea sau suspendarea finanțării studenților înscriși în programele de studii universitare de licență și master, începând cu finalul primului an de studii, după aceleași criterii după care și studenții cetățeni români înmatriculați la același program de studii universitare de licență și master își păstrează sau pierd finanțarea de la bugetul de stat, dar și propuneri de modificare a Hotărârii de Guvern nr. 844/2008, privind stabilirea cuantumului burselor studenților etnici români. Seria detaliată de propuneri emise de căre ANOSR pot fi consultată aici.

Totodată, în adresa către MEN, ANOSR subliniază faptul că prevederile articolul 19, aliniatul 1 sunt nejustificate și discriminatorii atât în raport cu studenții etnici înmatriculați în baza altor metodologii de admitere, cât și cu ceilalți studenți înmatriculați la învățământul superior de stat și particular în România, solicitând astfel eliminarea acestuia.

Așadar, în urma solicitărilor ANOSR, s-au produs schimbări în bine pentru studenții bursieri ai statului român, aceștia putând să își mențină finanțarea inițială dacă îndeplinesc condiția acumulării numărului minim de credite transferabile stabilit de senatul universitar. ANOSR va continua și în perioada următoare demersurile, astfel încât situația studenților bursieri ai statului român să se îmbunătățească. Vom continua să milităm pentru ca bursele acestora să crească, respectiv să beneficieze de facilități suplimentare.

***

OMEN nr. 4858/2017 privind aprobarea condițiilor de promvoare și mobilitate academică internă a bursierilor statului român înmatriculați la studii în instituțiile de învățământ superior din România

Adresa ANOSR nr. 460/04.09.2017 către MEN 

Share.

Leave A Reply