Studenții cer transparentizarea finanțării învățământului superior

0

Finanțarea învățământului superior reprezintă una dintre principalele componente de impact asupra calității actului de predare-învățare și asupra calității vieții studenților. Deși este importantă o finanțare adecvată și orice investiție în sistemul de învățământ reprezintă un factor de progres, este esențial ca modul prin care se realizează finanțarea să fie unul transparent și responsabil. 

Ministerul Educaţiei și Cercetării (MEC) a lansat spre consultare publică o serie de proiecte elaborate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) privind finanțarea învățământului superior pentru anul 2020, printre care: 

  • Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat;
  • Cadrul de utilizare a fondului pentru situații speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru anul 2020.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) constată lipsa de mecanisme necesare pentru a consolida responsabilizarea cheltuirii banilor publici de către instituțiile de învățământ superior de stat. În consecință, am transmis către MEC o serie de amendamente care au scopul de a eficientiza și transparentiza alocarea Fondului de dezvoltarea instituțională (FDI) și a Fondului pentru situații speciale (FSS).

Referitor la Metodologia de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională (FDI) a universităţilor de stat, ANOSR consideră esențială consultarea studenților reprezentanți și angrenarea acestora în procesul de elaborare și aprobare a proiectelor. Totodată, așa cum cea mai mare parte a finanțării solicitate prin proiectele depuse pentru FDI cuprind cheltuieli salariale, iar echipa de management este în cea mai mare parte compusă din angajații universității, am solicitat ca aceste cheltuieli de personal să nu depășească 20% din totalul fondurilor propuse spre bugetare. 

Deși în anul 2019 au fost implementate amendamentele ANOSR cu privire la transmiterea către CNFIS a raportului la finalizarea fiecărui proiect și publicarea pe site-urile proprii a acestor rapoarte, solicităm stabilirea unui termen limită pentru realizarea lor, începând cu finalizarea proiectului. Considerăm că stabilirea unui termen de publicare a rapoartelor implementării proiectelor finanțate prin FDI pe site-ul propriu ar responsabiliza universitățile cu privire la transparentizarea cheltuirii banilor proveniți din FDI. De altfel, în cazul nerespectării acestor prevederi, solicităm ca universitățile de stat care nu au transmis rapoartele de implementare a proiectelor pentru anul 2019 să nu fie eligibile pentru competiția curentă de proiecte de dezvoltare instituțională.

Un alt aspect ce ne dorim a fi rezolvat este numărul de competiții de proiecte. Conform propunerii CNFIS prin art. 8, alin (3), se organizează o singură competiție de proiecte, deși art. 6 al Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a universităţilor de stat prevede că „În cazul în care fondul pentru dezvoltarea instituțională nu a fost alocat în întregime la prima rundă de aplicații, MEN poate decide, la propunerea CNFIS, organizarea în decursul aceluiași an a unei a doua competiții de proiecte de dezvoltare instituțională.”. Luând în considerare aceste două prevederi contradictorii, considerăm a fi oportună posibilitatea de a organiza o a doua competiție de proiecte de dezvoltare instituțională, la propunerea CNFIS, pentru a acorda universităților încă o șansă de accesare a acestui fond

În ceea ce privește Cadrul de utilizare a fondului pentru situații speciale (FSS) care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru anul 2020, solicităm ca instituțiile de învățământ superior de stat care accesează FSS în cazul managementului defectuos, să prezinte și dovada deferirii cazului către comisia de disciplină a universității. Prin admiterea faptului că sursa problemei este reprezentată de managementul defectuos, universitățile sunt obligate prin lege să îi sancționeze pe cei responsabili de cauza situației de natură să determine universitatea să solicite ajutor MEC. Nu considerăm corectă o atitudine indiferentă a universităților asupra utilizării banilor publici ca acestea să autodeclare un management defectuos, prin cererea de sprijin, dar fără a lua măsuri anterioare spre ameliorarea acestuia.

Referitor la depunerea cererii pentru accesarea FSS, solicităm ca aceasta să includă și motivarea caracterului neprevăzut care determină necesitatea de a solicita suma aferentă. Conform propunerii CNFIS, în procesul de analiză a cererii, Direcția guvernanța instituțiilor de învățământ superior se bazează pe prioritățile strategice fixate prin Programul de guvernare. Situațiile neprevăzute, prin caracterul lor, nu pot fi corelate cu prioritățile strategice fixate prin programul de guvernare, care urmărește o dezvoltare etapizată, orientată spre un obiectiv, acestea presupunând acoperirea unor cheltuieli pentru anumite situații de strictă necesitate. Totuși, în sensul păstrării ideii de priorități, susținem că trebuie avute în vedere prioritățile proprii MEC. De altfel, pentru a crește nivelul transparenței utilizării banilor publici, susținem publicarea la finele anului financiar a situației justificative privind utilizarea acestor fonduri pe site-urile proprii. 

Nu în ultimul rând solicităm ca MEC să publice pe site-ul propriu un raport cu privire la utilizarea FSS pentru anul financiar anterior, cu indicarea solicitărilor acceptate, precum și a celor respinse. Pentru a încuraja și susține transparența instituțională, considerăm a fi de interes public să se cunoască în ce cuantum și din ce cauze solicită universitățile fonduri prin FSS, inclusiv cele respinse. De altfel, este singurul mecanism prin care se poate evalua, printr-o analiză comparativă, caracterul obiectiv al prioritizărilor făcute de MEC.

Amendamentele ANOSR referitoare la Metodologiile de repartizare a alocațiilor bugetare pentru anul 2020 privind finanțarea învățământului superior pot fi consultate AICI.

 

 

Share.

Leave A Reply