Studenții cer o întâlnire cu Ministrul Educației!

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) face apel public la Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prof. dr. Ecaterina Andronescu, pentru programarea unei întâlniri în care să fie dezbătute problemele actuale ale studenților, politica privind învățământul superior și sectorul tineret. În cadrul întâlnirii, ANOSR dorește abordarea următoarelor subiecte:

1. Prioritățile legislative ale studenților, dintre care amintim:
– Creșterea bugetului alocat educației până la 6% din PIB, inclusiv pentru:

  • Creșterea cu cel puțin 30% a subvenției cămine-cantine, subvenție care a rămas nemodificată peste 5 ani în pofida creșterii costurilor utilităților;
  •  Creșterea fondului de investiții alocat universităților pentru a asigura construcția de cantine în toate universitățile în care acestea nu există sau nu au o capacitate suficient de mare și pentru a asigura construcția de noi cămine, în vederea reducerii deficitului de locuri de cazare; Căminele şi cantinele sunt deseori o condiţie pentru ca studenţii săraci să își permită studiile!
  • Creșterea fondului de investiții alocat universităților pentru a asigura dotarea la standarde moderne a bibliotecilor universităților din România.

– Crearea unui fond naţional de burse de performanţa către care să poată fi redirecţionat un procent de 2% din impozitul pe venit şi din cel pe profit.
– Asigurarea implicării studenților în toate deciziile importante din universități și din afara lor, inclusiv prin creșterea participării studenților în alegerea rectorului și Consiliile de Administrație până la 25%;
– Creșterea veniturilor tinerilor angajați din domeniul educațional;
– Alte priorități

2. Cadrul general al colaborării între ANOSR și MECTS, inclusiv întâlniri periodice cu Ministrul Educației şi consultare în toate propunerile care vizează învățământul superior;

3. Diverse.

“Suntem profund îngrijorați de starea actuală a sistemului de învățământ. Chiar dacă își doresc, tinerii săraci nu își permit, adesea, studii universitare, mai ales dacă nu beneficiază de un loc în cămin şi de o cantină decentă. Tinerii competenţi fug în marea lor majoritate de meseria de profesor datorită salariilor foarte mici şi acest lucru are consecinţe nefaste asupra formării generaţiilor actuale şi viitoare de studenţi şi elevi şi implicit asupra societății. Chiar şi în acest context, importanţa participării tinerilor la construirea unui viitor mai bun este neglijată prin limitarea includerii lor în procese decizionale din universități şi nu numai. Cerem Ministrului Educaţiei o întâlnire, în următoarele zile, pentru a discuta paşii ce trebuie urmaţi pentru tratarea educaţiei cu respectul cuvenit!” Mihai Dragoş – Președinte ANOSR

Share.

Leave A Reply