Studenții cer creșterea subvenției pentru masă și cazare în taberele studențești

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a analizat modul în care a fost implementat Programul Național „Tabere Studențești” în acest an, oferind, totodată, recomandări pentru universități, Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și Casele de Cultură ale Studenților în vederea optimizării acestuia în ediția următoare. Raportul privind modul de implementare a Programului Național „Tabere Studențești” 2018 a fost redactat pe baza chestionarelor de feedback completate de studenții care au beneficiat de un loc în tabără într-una dintre cele 15 locații de la mare și munte, precum și pe baza a 22 de rapoarte întocmite de membrii ANOSR în comandamentele de tabără.

Principala problemă semnalată de studenți, nu doar în anii anteriori, ci și, cu precădere, în acest an, este faptul că aceștia sunt nevoiți să suporte costuri suplimentare pentru masă, din buzunarul propriu, deoarece valoarea sumei alocate zilnic pentru masă de către MTS (40 lei/zi) nu acoperă în totalitate, în majoritatea cazurilor, cheltuielile necesare pentru masă. Astfel, 67,3% dintre participanți au remarcat faptul că au existat locații unde prețurile pentru mâncare au fost mult prea mari pentru a se încadra în suma de 40 de lei pe zi. De asemenea, au fost menționate în unele locații probleme precum întârzieri foarte mari la servire, prezența insectelor în încăperea destinată servirii mesei sau lipsa de igienă a personalului.

Programul Național „Tabere Studențești” a fost gestionat în ultimii ani de Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Activități pentru Studenți și Tabere, în implementarea acestuia implicându-se atât universitățile, Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, cât și federațiile și organizațiile studențești din România.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), ca reprezentant al drepturilor și intereselor studenților din România la nivel național și internațional, și-a exprimat în mai multe rânduri viziunea cu privire la modul de organizare și de implementare a programului de tabere, după consultări cu organizațiile sale membre, contribuind, astfel, într-un mod constructiv, la reflectarea nevoilor reale și intereselor studenților pe care îi reprezintă, în modul în care se desfășoară programul de tabere. Utilitatea Programului Național „Tabere Studențești” este certificată, în acest an, prin cei 77.4% respondenți care îl consideră extrem de util, precum și cei 20.8% care îl văd ca fiind util în mare măsură și necesar pentru studenți.

Dacă și în anii anteriori, ANOSR a tras un semnal de alarmă cu privire la consultarea dintre Casele de Cultură ale Studenților și organizațiile studențești din centrele universitare respective în vederea stabilirii locațiilor de tabără, raportul confirmă că cei mai mulți dintre respondenți, 37.2%, s-au informat cu privire la program de la organizația studențească din facultatea sau universitatea în care studiază, acest lucru accentuând necesitatea consultării permanente cu reprezentanții acestor organizații, în toate etapele desfășurării Programului Național „Tabere Studențești” (elaborarea metodologiei, selecția locațiilor, distribuirea locurilor de tabără etc.), fiind foarte valoroase sugestiile pe care aceștia le pot avea în vederea îmbunătățirii programului și transparentizării procesului de selecție.

Conform raportului realizat, 65,2% dintre respondenți consideră că durata unei serii de tabără (5 zile) este prea mică, în timp ce 71,9% sunt de părere că Programul Național „Tabere Studențești” ar trebui să se desfășoare atât vara, cât și iarna, fiind, pentru o mare parte dintre studenți, singura șansă de a merge într-o vacanță la munte sau la mare, din cauza resurselor financiare insuficiente.

Printre recomandările ANOSR pentru îmbunătățirea ediției din 2019 a Programului Național „Tabere Studențești” se numără:

 • Consultarea dintre Casele de Cultură ale Studenților și toate organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, din centrele universitare respective, precum și cu toate organizațiile studențești reprezentative, legal constituite din universitățile arondate respectivei instituții, în vederea stabilirii locațiilor de tabără, astfel încât acestea să fie adaptate la nevoile studenților și transparentizarea procesului de consultare prin afișarea pe site-ul propriu al fiecărei Case de Cultură a Studenților a perioadei de consultare cu cel puțin 7 zile înainte ca aceasta să aibă loc;
 • Publicarea pe site-urile proprii ale universităților și informarea studenților în timp util;
 • Asigurarea transparenței de către universități în procesul de selecție a beneficiarilor prin reglementări interne asupra activității comisiilor suport de tabere, respectând cadrul legal în vigoare;
 • Lansarea spre consultare a metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” încă din luna decembrie;
 • Publicarea pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului a rapoartelor de implementare a taberelor realizate de către federațiile naționale studențești;
 • Reintroducerea taberelor de iarnă, a căror importanță în motivarea studenților cu rezultate academice deosebite și în reducerea inechităților socio-economice este la fel de mare precum cea a taberelor de vară, mai ales luând în considerare faptul că perioada vacanței de vară este, de multe ori, folosită de studenți pentru realizarea activităților de practică, pentru câștigarea unor surse suplimentare de venit sau pentru dobândirea de experiență privind piața muncii prin realizarea de internshipuri sau locuri de muncă sezoniere;
 • Se recomandă ca perioada de aplicare pentru acreditare a persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate să fie de 15 zile lucrătoare, cu scopul de a crește numărul de agenți economici;
 • Se recomandă creșterea numărului de locuri în luna august, evitându-se prelungirea perioadei pe parcursul lunii septembrie, deoarece în luna septembrie se desfășoară sesiunea de măriri/restanțe.

Nu în ultimul rând, analizând Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018, ANOSR dorește să facă o serie de propuneri de îmbunătățire a acesteia pentru anul 2019, pentru ca taberele să se desfășoare în cele mai bune condiții din perspectiva studenților, beneficiarii direcți ai acestui program:

 • Durata unui sejur de tabără să crească de la 5 la 7 zile;
 • Se recomandă ca prețurile practicate în locațiile de tabără să asigure trei mese/zi fără a exista costuri suplimentare suportate de studenți. În acest sens, ANOSR are două propuneri: ori să existe propuneri de meniuri zilnice care să nu depășească valoarea de 40 de lei, ori să crească alocația zilnică de masă, ceea ce ar presupune modificarea Articolului 1 din HG 259/2006, care prevede că participanții la acțiunile interne beneficiază de o alocație zilnică de masă în cuantum de până la 40 lei/persoană;
 • Ponderea locurilor alocate pe criterii sociale să fie de minim 30%.

Concluziile acestui raport, precum și propunerile ANOSR pentru remedierea problemelor semnalate vor fi transmise către Ministerul Educației Naționale și către Ministerul Tineretului și Sportului.

Întregul Raport ANOSR cu privire la implementarea Programului Național „Tabere Studențești” 2018 poate fi citit AICI.

Share.

Leave A Reply