Studenții cer creșterea sejurului și a subvenției pentru masă în taberele studențești

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) redactează anual Raportul cu privire la implementarea Programului Național „Tabere Studențești”. Astfel, prin intermediul acestui document, dorim să oferim atât o analiză asupra modului în care a fost implementat Programul Național „Tabere Studențești” în anul 2019, cât și o viziune asupra modului în care acesta ar trebui să se dezvolte în anii următori pentru a fi în concordanță cu necesitățile și dorințele studenților beneficiari. 

Raportul privind modul de implementare a Programului Național „Tabere Studențești” 2019 a fost redactat pe baza celor 547 de chestionare de feedback completate de studenții participanți care au beneficiat de un loc în tabără, într-una din cele 10 locații de la mare și munte în cele 10 serii de tabără, precum și pe baza a 34 de rapoarte de tabără redactate de către membrii ANOSR în comandamente.

Considerăm că Programul Național „Tabere Studențești” are un rol important atât în motivarea studenților pentru a avea rezultate academice remarcabile pe parcursul unui an universitar, cât și în a reduce parțial inechitățile de natură socio-economică existente în învățământul superior din România. Acest aspect este reflectat și de răspunsurile studenților care, în proporție de 80,1% apreciază acest program ca fiind extrem de util, iar 18,6% ca fiind util în mare măsură și necesar pentru studenți.

Cu toate acestea, nu putem rămâne indiferenți la problemele identificate de către studenții beneficiari ai programului din anul 2019. Principala problemă semnalată a fost și în acest an, faptul că studenții au întâmpinat dificultăți în achiziționarea mesei pe parcursul sejurului, suma de 40 de lei pe zi alocată fiecărui participant fiind încă insuficientă. În plus, anul acesta a fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea Guvernului nr. 322/2019 prin care se stabilește modificarea sumelor oferite zilnic pentru masă. Era datoria MTS ca aceștia să se conformeze și să actualizeze în timp util Metodologia.  

Luând în considerare faptul că organizațiile studențești beneficiază de credibilitate crescută în rândul studenților și sunt percepute ca fiind surse de informare de încredere, aspect confirmat și de majoritatea studenților, dacă privim asupra surselor de informare din care aceștia au aflat despre existența programului și detalii despre modul de desfășurare al acestuia (35,1% dintre aceștia, au primit informații de la organizația studențească din facultatea sau universitatea în care studiază, iar 19,7% de pe site-ul ANOSR), susținem că este necesară consultarea permanentă cu reprezentanții acestor organizații, în toate etapele desfășurării Programului Național „Tabere Studențești”, sugestiile pe care aceștia le pot avea în vederea îmbunătățirii programului și transparentizării procesului de selecție fiind foarte valoroase. 

Totodată, ANOSR a militat necontenit pentru organizarea și implementarea acestui program în concordanță cu nevoile studenților, prin implicarea activă a acestora în modul de selecție a locațiilor, de desfășurare și implementare al taberelor și prin contribuția la elaborarea metodologiilor de organizare a taberelor, dar și de distribuire a locurilor de tabără, astfel încât să reflecte cât mai îndeaproape interesele și nevoile beneficiarilor.

După analiza răspunsurilor studenților care au beneficiat de un loc în tabere, dar și a Metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” din anul 2019, ANOSR dorește să facă o serie de propuneri care să vină în sprijinul realizării unei metodologii îmbunătățite pentru anul ce urmează, astfel încât taberele să se desfășoare în cele mai bune condiții din perspectiva studenților, beneficiarii direcți ai acestui program:

 • Durata unui sejur de tabără să crească de la 5 la 7 zile;
 • Modificarea sumei alocate pentru masă de la 40 lei la 52 lei, conform HG nr. 322/2019;
 • Prețurile practicate în locațiile de tabără să asigure trei mese pe zi fără a exista alte costuri suplimentare suportate de studenți. În acest sens, recomandăm să existe propuneri de meniuri zilnice care să nu depășească valoarea subvenției alocate. 
 • Introducerea în contractele încheiate de Minister și agenții economici a unei specificații cu privire la limita adaosului comercial pe care aceștia din urmă îl pot adăuga pentru produsele servite.

 

În cele din urmă, pe baza rezultatelor prezentate în raport și în urma analizării acestora, ANOSR propune o serie de recomandări către toți actorii implicați în organizarea și implementarea Programului Național „Tabere Studențești”, Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), universități și Casele de Cultură ale Studenților (CCS). Acestea sunt menite să contribuie la desfășurarea în condiții optime a taberelor studențești din anii care urmează, atât pentru factorii decidenți în domeniu și prestatorii de servicii din tabere, cât și pentru studenții care vor beneficia de un loc în acestea.

Astfel, principalele recomandări ale ANOSR pentru îmbunătățirea viitoarei ediții a Programului Național „Tabere Studențești” sunt:

  • Consultarea reală între Casele de Cultură ale Studenților și toate organizațiile studențești reprezentative, legal constituite, din centrele universitare respective, precum și cu toate organizațiile studențești reprezentative, legal constituite din universitățile arondate respectivei instituții, în vederea stabilirii locațiilor de tabără, astfel încât acestea să fie adaptate la nevoile studenților. Acest proces ar trebui să se desfășoare conform metodologiei și să stea la baza conturării aspectelor ce țin de locațiile de tabără;
  • Publicarea pe site-urile proprii ale universităților și informarea studenților în timp util;
  • Asigurarea transparenței de către universități în procesul de selecție a beneficiarilor prin reglementări interne asupra activității comisiilor suport de tabere, respectând cadrul legal în vigoare;
  • Lansarea spre consultare a metodologiei privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” încă din perioada lunii ianuarie și adoptarea metodologiei prin ordin de ministru în luna februarie, urmată de transmiterea imediată a acesteia către universități;
  • Introducerea în metodologia proiectului a unei proceduri exacte, simple și transparente în ceea ce privește achizițiile locurilor de tabără care se realizează de către CCS/CCSST;
  • Crearea unui cadru legal care să faciliteze redistribuirea locurilor neocupate către alte universități;
  • Reintroducerea punctajelor suplimentare pentru studenții care au desfășurat activități extracurriculare pentru a beneficia de un loc în taberele studențești;
  • Reintroducerea taberelor de iarnă, a căror importanță în motivarea studenților cu rezultate academice deosebite și în reducerea inechităților socio-economice este la fel de mare precum cea a taberelor de vară;
  • Publicarea pe site-ul MTS a rapoartelor de implementare a taberelor realizate de către federațiile naționale studențești;
  • Desfășurarea Programului Național ,,Tabere Studențești’’ începând cu data de 25 iulie și continuarea până la începutul lunii septembrie, fără a scădea numărul de serii de tabără;
 •  

Concluziile raportului și recomandările ANOSR pentru remedierea problemelor semnalate vor fi transmise în cel mai scurt timp către Ministerul Tineretului și Sportului.

Raportul integral cu privire la implementarea Programului Național „Tabere Studențești” 2019 poate fi consultat AICI.

 

Share.

Leave A Reply