Studenții celebrează Centenarul prin EDUCAȚIE!

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) le dorește studenților, respectiv comunităților universitare din țara noastră, un an nou universitar cât mai bun și plin de realizări! Din păcate, într-un sistem universitar subfinanțat, cu tăieri semnificative la capitolul investiții (peste 70% în ultimul an), care are capacitatea de a caza doar un student din patru, respectiv în care formarea inițială și continuă a cadrelor didactice este una precară, orizontul unui student nu pare luminos. Cu speranța că acest an universitar va fi primul în care se va respecta alocarea a 6% din PIB pentru educație, continuăm să milităm pentru îmbunătățirea condiției studentului român.

Campania de toamnă, intitulată „Centenar prin EDUCAȚIE”, marchează începutul anului universitar 2018-2019 și are în vedere 3 direcții: dezbateri privind noul proiect de Lege a Educației Naționale, programul „Primul student în familie” și perpetuarea identității naționale prin cultură.

ANOSR privește spre VIITOR: studenții trebuie să se implice activ în deciziile care pot influența următoarele generații.

În contextul în care, în cadrul Ministerului Educației Naționale s-a creat un Consiliu Consultativ pentru a dezbate un nou proiect de Lege a Educației, respectiv în care proiectul „România Educată” al Administrației Prezidențiale este aproape de a intra în ultima fază, ANOSR își dorește să fie parte activă la conturarea viitorului proiect de lege. Una dintre modalitățile prin care vom consulta studenții vor fi cele 10 dezbateri care vor avea loc începând cu această săptămână în mai multe universități din România, la finalul acestora urmând să trimitem către Administrația Prezidențială, respectiv Ministerul Educației Naționale, un raport amplu cu privire la cele dezbătute.

ANOSR militează pentru PREZENTUL țării: studenții trebuie susținuți pentru a depăși orice barieră privind accesul la o educație de calitate.

ANOSR dorește ca, prin proiectul pilot „Primul student în familie”, să aducă în atenția publicului larg și a decidenților la nivel național situația critică a sistemului educațional românesc, evidențiindu-se gradul major de analfabetizare, mai ales în rândul tinerilor, cauzat în primul rând de o rată de 15% a abandonului școlar timpuriu. Dincolo de a remarca beneficiile aduse de învățământul superior atât la nivel individual, cât și la nivelul societății, populația din România se confruntă cu probleme de natură financiară, nu puține fiind cazurile în care statutul socio-economic determină un acces limitat la educație și cultură, respectiv abandonul școlar timpuriu al copiilor.

Astfel, considerăm că trebuie luate măsuri asupra modului de atragere a elevilor spre a urma cel puțin primul ciclu de studii superioare, prin stimularea acestora încă din învățământul secundar fără caracter obligatoriu (clasele XI-XII). ANOSR remarcă necesitatea unei operaționalizări eficace a orientării în carieră și a consilierii psihologice în rândul elevilor, continuarea programelor de tip Universități de vară pentru elevi și, nu în ultimul rând, acordarea de facilități pentru tinerii proveniți din medii socio-economice defavorizate.

ANOSR face apel la MEMORIE: în anul Centenarului Marii Uniri, studenții trebuie să cunoască istoria și patrimoniul cultural al țării.

Se dorește, astfel, informarea suplimentară a studenților cu privire la identitatea culturală specifică națiunii noastre și încurajarea tinerilor să participe la evenimente menite să celebreze cultura românească, acestea reprezentând o necesitate, în contextul în care asistăm la un adevărat exod al lor.  Cultura poate să nutrească sentimentele specifice unui patriotism de secol XXI, fără porniri naționaliste exacerbate. Faptul că doar 30% dintre instituțiile de cultură oferă facilitățile dobândite de studenți prin lege, în timp ce 15% dintre acestea nu le oferă nicio facilitate, fără doar și poate există o problemă de interes pentru noi, care trebuie soluționată în cel mai scurt timp.

“Prin campania Centenar prin EDUCAȚIE apelăm la memoria poporului român, prin încercarea ca, începând din acest an de celebrare a Centenarului Marii Uniri, să putem face cunoscută cultura noastră ca popor. Având în vedere contextul trecutului în care foarte puține persoane urmau studii superioare, dar și faptul că, în momentul de față, numărul de studenți este în scădere, iar rata abandonului școlar atinge cote îngrijorătoare cu fiecare an ce trece, ne dorim să pilotăm proiectul Primul student în familie, prin care să informăm populația cu privire la beneficiile oferite de învățământul superior atât la nivel individual, cât și la nivel de societate. Întrucât educația stă la baza societății, iar în această perioadă există semne clare că se dorește o nouă reformă în educație, dorim să derulăm 10 dezbateri în care să cuprindem temele ce țin de învățământul superior, iar mai apoi să le aducem la cunoștință decidenților.” – Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ, președinte ANOSR

Share.

Leave A Reply