Statutul Studentului fără drepturi

0

În urma întâlnirii avute cu reprezentanți ai MECTS, ANOSR se declară consternat cu privire la modul de lucru și concepere a Statutului Studentului în contextul în care studenții s-au trezit peste noapte cu o nouă formă a documentului!

ANOSR consideră inadmisibil ca după 6 luni de discuții și dezbateri cu Ministrul Educației precum și cu reprezentanți din MECTS pe forma Statutului propusă de către federațiile studențești, după ce s-a discutat clar pe articolele propuse, studenții să se regăsească în fața unei noi versiuni a Statutului care nu aduce nimic nou și relevant pentru ei.

Astfel, în forma oferită de Minister s-au produs NEARGUMENTAT următoarele:

– Excluderea dreptului la libera alegere a cursurilor opționale și/sau facultative din totalitatea cursurilor desfășurate de către universitate;

– Excluderea dreptului la transfer într-o altă universitate doar pe baza acordului universității la care studentul vrea să se transfere;

– Excluderea dreptului la suport de curs gratuit ;

– Excluderea garantării libertății de exprimare a studenților inclusiv a criticii private sau publice aduse argumentat universității la care studiază!

– Excluderea dreptului studenților care provin din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizat din punct de vedere social, a absolvenților liceelor din mediu rural sau ai orașelor cu mai puțin de 10.000 de locuitori de a beneficia de servicii gratuite de integrare academică, socială și culturală în comunitate precum și de urmărirea permanentă a traseului lor educațional;

– Excluderea dreptului organizațiilor studențești de a delega reprezentanți în structurile decizionale ale universității (principiu regăsit și în Legea Educației);

– Excluderea garantării independenței studenților reprezentanți prin sancționarea cadrelor didactice care se implică în procesul de alegere a acestora. Excluderea imposibilității de a condiționa stătutul de student reprezentant!

– Excluderea reglementărilor legate de practica de specialitate a studenților;

– Excluderea dreptului organizațiilor studențești de a iniția evaluări ale cursurilor, seminarilor, cadrelor didactice sau oricăror alte aspecte educaționale sau organizatorice din universități;

– Excluderea prevederilor legate de transparentizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți ;

– Excluderea dreptului studentului la o evaluare obiectivă, indiferent de prezența la cursuri;

– Excluderea dreptului studenților de a beneficia anual de tabere tematice în vacanțele de vară și iarnă;

– Excluderea obligativității de rezolvare a contestațiilor depuse de către studenți la examene de către o altă comisie decât cea care a evaluat inițial.

În ceea ce privește forma:

– Formă propusă de către MECTS conține cel puțin 27 de trimiteri la articole din Legea Educației. În contextul în care acest document trebuie realizat de studenți pentru studenți și trebuie să cuprindă într-un mod centralizat TOATE drepturile acestora, multitudinea de trimiteri la Legea Educației îngreunează cunoașterea clară a acestor drepturi. Documentul trebuie să fie accesibil tuturor studenților și să transmită într-un mod cât mai CLAR drepturile și obligațiile, nu să fie un mecanism de promovare a legii.

– Forma propusă de către MECTS, din perspectivă ANOSR, are total alt scop decât cel inițial. Forma propusă de către MECTS reprezintă în acest moment doar o serie de citate din Lege, un copy-paste pe care îl putem realiza și noi fără necesitatea adoptării prin Ordin de Ministru!

– Forma propusă de către MECTS, fără direcții concrete de implementare a drepturilor studenților va determină că multe din aceste drepturi să NU se implementeze niciodată la nivel local! Statutul în această formă va reprezenta doar o suită de declarații publice, generale, principiale, fără ca studenții să beneficieze vreodată de ele!

După lungi ore de discuții pe articolele Statutului, doar bifate de către Minister, din care majoritatea promise că vor fi adoptate, studențiilor li se aduce pe masă o nouă variantă a documentului din care cele mai importante drepturi dispar subit!

ANOSR a participat constructiv la toate invitațiile Ministerului pe acest subiect, înaintând forma Statutului de peste 6 luni, fundamentând articole pe baza dezbaterilor cu toți reprezentantii studenților, în final realizând că interesul MECTS este total împotriva studenților!

Atragem atenția că Legea Educației precizează faptul că federațiile studențești propun Codul drepturilor și obligațiilor studenților iar MECTS îl adoptă prin Ordin de Ministru și NU faptul că federațiile studențești propun o variantă și Ministrul adoptă ALTĂ variantă.

În baza legii, solicităm ca MECTS să adopte Statutul Studentului în forma propusă de federații și acolo unde sunt probleme să ofere punct de vedere argumentat pe FIECARE articol propus de către NOI! Sub nicio formă ANOSR NU va accepta un Statut inutil, un simplu copy-paste din Lege!

Share.

Leave A Reply