Statutul social al studentului din România

0

Accesul și echitatea în învățământul superior implică îmbunătățirea mediului de studiu pentru studenți, eliminarea tuturor barierelor și crearea condițiilor economice potrivite pentru ca toți studenții să aibă posibilitatea de a beneficia de oportunitățile de studiu la toate nivelurile.

Astfel, la începutul anului universitar, ANOSR a realizat prin intermediul organizațiilor membre, un studiu în 16 centre universitare, care prezintă un status al serviciilor sociale din universitățile românești. Concluziile sunt o ofensă la adresa studenților români!

1. Taxele ‘ascunse’ ale educației sărăcesc studenții.

În majoritatea universităților din România s-a observat faptul că se percep studenților o serie de taxe ‘ascunse’ , în plus față de taxa de studiu sau subvenția de la buget. Este inadmisibil ca, într-o societate în care educația este considerată un serviciu gratuit și se promovează accesul la educație fără obstacole financiare, studenții să fie nevoiți să achite taxe pentru: înmatriculare, transferuri, măriri de note, eliberare de diplome, supliment la diplome, adeverințe, programe analitice, permis bibliotecă, acces la baze sportive, consiliere în carieră etc.

2. Studentul cu probleme sociale, trebuie să trăiască cu 6lei/zi.

Conform legii, bursa socială trebuie să acopere cel puțin masa și cazarea unui student. În acest context, este de neacceptat faptul că bursa socială medie în România are valoarea de 200 lei, aceasta fiind de multe ori sub nivelul taxei pentru cămin.

3. Căminele și cantinele – nevoi de bază pentru studenți.

Deși cazarea și masa sunt esențiale în viața unui student, și aici întâlnim o serie de nereguli precum: perceperea fondului de rulment în cămine, utilizarea cantinelor pe post de săli de nunți și botezuri, taxele care nu reflectă costurile implicate de administrarea căminelor, lipsa de transparentă în gestionarea veniturilor provenite din taxele de cămine, studenți căminiști obligați să ia masa la cantina universității.

4. Orientarea în carieră doar pe hârtie.

Considerăm că educația nu își îndeplinește rolul de a sprijini studenții în alegerea traseului curricular și de carieră, centrele de consiliere academică și orientare în carieră fiind nefuncționale în multe din universități. Acestea există, conform legii, însă doar în acte și cu scopul de a îndeplini unele standarde de asigurare a calității.

În contextul dat, ANOSR propune un set de soluții, pe care le va prezenta și la întâlnirea oficială de astăzi, ora 13:30, cu reprezentanții MECTS.

Așadar, propunem următoarele:

1. Încurajarea universităților de a-și mări veniturile proprii prin contracte și proiecte de cercetare, parteneriate cu mediul privat, proiecte europene, donații și alte metode care nu afectează integritatea academică și adevăratele obiective ale universității

2. Legiferarea faptului că documentele oficiale și cele care atestă statutul de student se eliberează în mod gratuit de către universități

3. Reformarea sistemului de burse sociale astfel încât să genereze efectele reale dorite (împreună cu excluderea criteriilor academice) și posibilitatea de cumulare a burselor sociale cu celelalte tipuri de burse (studiu, merit, excelentă etc.)

4. Legiferarea că veniturile provenite din taxele pentru cămine – cantine studențești să fie  utilizate numai în îmbunătățirea serviciilor acestora precum și obligația universităților de a afișa periodic, la intrarea în cămin, balanța de venituri/cheltuieli

5. Îmbunătățirea de către universități a serviciilor de orientare și consiliere în carieră

6. Crearea unui mecanism la nivel național care să sesizeze abuzurile și încălcările legii și care să genereze sancțiuni

Pentru mai multe detalii, consultați studiul cu privire la “Stătutul social al studentului din România 2010”.

Share.

Leave A Reply