Noutăți

Creșterea taxei de cămin în centrele universitare din România
– Analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România –

Descarcă analiza realizată de ANOSR – Creșterea taxelor de camin

Anul universitar 2012-2013 aduce majorări semnificative pentru studenţi în ceea ce priveşte regia de cămin. ANOSR a analizat situatia acestor creșteri ale taxelor de camine în principalele centre universitare din România.

Educaţia reprezintă o prioritate naţională, conform Legii nr 1/2011 a Educaţiei Naţionale (LEN), iar
finanţarea acesteia denotă responsabilitatea cu este tratat acest domeniu.

În acest context, ANOSR a subliniat de mai multe ori importanţa eficientizării modalităţii de cheltuire a fondurilor din Învăţământul Superior astfel încât să răspundă cât mai eficient nevoilor studenţilor şi să susţină o strategie a României către atingerea obiectivelor asumate la nivel naţional şi internaţional.