Șansa pentru viitorul României – investiția în educație

0

UPDATE după consultările de la guvern:

Astăzi, o delegație ANOSR a participat la guvern la o sesiune de consultări pentru creionarea bugetului de stat al României pe anul 2016, la care au fost prezenți prim ministrul interimar prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpreanu, secretarul de stat din cadrul MECȘ Gigel Paraschiv, Ministrul Finanțelor Publice Eugen Orlando Teodorovici și Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Rovana Plumb, alături de reprezentați ai elevilor (partenerii noștri de la Consiliul National al Elevilor) și ai studenților.

Am prezentat versiunea de lucru a analizei ANOSR „Cifrele bugetului educației – unde suntem și unde ar trebui să fim” și propunerile noastre concrete asupra Legii bugetului de stat pentru anul 2016:
– cel puțin 6% din Produsul Intern Brut pentru educație;
– o creștere a procentului din Produsul Intern Brut pentru învățământ superior până în jurul valorilor de 0,82-1% (de la aproximativ 0,36-0,4% în prezent);
– creștere a finanțării de bază cu 119% față de anul 2014;
– creștere a fondului de investiții din învățământul superior cu 824% față de anul 2014;
– creștere a subvenției pentru transport cu cel puțin 34% față de anul 2014 și acordarea de reduceri de 50% pentru studenți pentru toate tipurile de trenuri și pentru un număr nelimitat de călătorii (eliminarea restricțiilor „carnetului de cupoane”);
– creștere a subvenției cămine-cantine cu 252% față de anul 2014;
– creșterea fondului de burse cu 37% față de anul 2014 și impunerea unui procent minim de 30% din totalul fondului de burse ce să fie alocat către bursele sociale;
– creșterea bugetului Programului Național „Tabere Studențești” cu cel puțin 63% față de anul 2015;
– alocarea specifică de fonduri din bugetul de stat pentru anul 2016 pentru planurile de acțiune aferente Strategiei Naționale pentru Tineret 2015;
– finanțarea universităților în anul 2016 în funcție de indicatorii de performanță stabiliți de CNFIS;
– punerea în funcțiune de urgență a Registrului Matricol Unic și a platformei de indexare a tezelor de doctorat;
– alocarea finanțării corespunzătoare pentru cercetare, cel puțin respectând Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (minim 0,56% din PIB).

Menționăm că toate creșterile bugetare au avut ca punct de referință anul 2008, an de dinaintea crizei economice, când am atins punctul maxim al bugetului educației din ultimii 26 de ani. Aceste bugete au fost indexate cu inflația ultimilor 7 ani, cu creșterea economică medie și, unde a fost cazul, cu creșterile salariale, astfel obținându-se sumele mai sus menționate procentual. Procentele de mai sus se referă la diferența față de bugetul educației din anul 2014, pentru că pentru anul 2015 încă nu există date exacte cu privire la valorile bugetului educației. Considerăm că odată ce am depășit criza economică și am finalizat plata împrumutului către Fondului Monetar Internațional, putem reveni cel puțin la starea de fapt de dinainte de această criză (anul 2008), actualizată la situația economică actuală.

Reprezentanții guvernului au luat act de propunerile noastre, urmează să pregătească proiecții bugetare și să mai avem o discuție în momentul în care acestea sunt gata pentru a vedea concret care vor fi sumele alocate exact din bugetul de stat pentru educație în anul 2016.

Ne exprimăm speranța că anul 2016 va aduce o creștere substanțială a bugetului educației și că guvernanții vor înțelege în sfârșit importanța vitală a acestui domeniu pentru dezvoltarea țării. Investiția în educație este o investiție în viitorul României!


       Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Guvernului României ca în proiectul de buget de stat pentru anul 2016 domeniul educației să fie unul prioritar, iar dezideratul alocării a 6% din Produsul Intern Brut pentru acest sector să se transforme în realitate, cu creșteri bugetare punctuale pentru capitolele de referință pentru studenți și învățământul superior: fondul de burse, subvenția cămine-cantine, subvenția pentru transport și finanțarea de bază.

            În urma unei analize realizate de ANOSR, reiese faptul că la nivelul Uniunii Europene doar Bulgaria alocă un procent din PIB mai mic decât România pentru învățământul superior, aflându-ne în continuare la coadă acestui clasament. Mai mult decât atât, între sistemul de învățământ superior românesc și cele europene există un decalaj care crește permanent, din cauza subfinanțării cronice a acestui domeniu în țara noastră.

            Studiul relevă faptul că în ultimii ani, în realizarea bugetului educației nu s-a ținut cont nici măcar de cei mai elementari factori economici, precum inflația, fapt care denotă o lipsă a unei viziuni de dezvoltare coerente asupra acestui domeniu. De asemenea, deși România a depășit criza economică, încă suntem foarte departe de nivelul bugetar pe care sistemul de învățământ l-a atins în anul 2008, an premergător crizei economice. Considerăm absolut necesar setarea acestui an ca punct de reper și încercarea recuperării diferențelor apărute în ultimii ani, care se adaugă faptului că nici măcar la acel moment nu eram aliniați mediilor Uniunii Europene privind finanțarea educației, dar eram mult mai aproape decât în prezent.

            Investiția în educație aduce nenumărate beneficii societății, atât de ordin social, precum îmbunătățirea sănătății, scăderea ratei criminalității, speranța de viață mai mare, vulnerabilitatea la vicii sau participarea activă în societate pentru absolvenții de învățământ superior, cât și de ordin economic, aceștia contribuind cu sume mai mari la bugetul de stat, fiind mult mai ușor integrați în câmpul muncii și având venituri mai mari decât absolvenții fără studii superioare.

            Considerăm că în contextul social actual al României, o investiție substanțială în educație este mai mult decât recomandată, acest lucru putând combate abandonul școlar și dezvolta mult mai armonios întreaga societate. De asemenea, considerăm necesar ca guvernul să acorde o importanță sporită eliminării inechităților foarte mari existente în sistemul de învățământ și să opereze creșteri bugetare semnificative în domenii precum fondul de burse, subvenția cămine-cantine, subvenția pentru transport sau finanțarea de bază.

            Astăzi, reprezentanții elevilor și ai studenților se întâlnesc cu prim ministrul interimar, la guvern, pentru a discuta propunerile pentru Legea bugetului de stat pe anul 2016 în domeniul educației.

            „Considerăm absolut necesară creșterea reală a finanțării educației în acest moment. Se pare că în anul 2015 trendul a fost unul pozitiv, conform datelor pe care le avem, și sperăm că acest trend să fie vizibil îmbunătățit în anul 2016. În plus, este pentru prima dată când premierul României provine din domeniul educațional, și avem încredere că acest lucru se va reflecta pozitiv pentru învățământ în propunerea de buget pe care o va formula guvernul pentru anul 2016. Respectarea Legii Educației Naționale și alocarea a 6% din Produsul Intern Brut pentru educație este un obiectiv important dar, și mai important este să ne asigurăm că orice creștere bugetară existentă se îndreaptă către capitolele care au cel mai mare nevoie de acest lucru, creșteri care să vină în sprijinul direct al studenților și care să elimine inechitățile din sistem.” – Vlad D. Cherecheș, președinte ANOSR

Puteți citi aici o primă variantă a Analiza ANOSR „Cifrele bugetului educației – unde suntem și unde ar trebui să fim”, aflată în lucru.

Share.

Leave A Reply