Retrospectiva anului 2020

0În anul calendaristic curent am fost puși în fața unor noi provocări, continuând însă demersuri privind problematici mai vechi. Am luat atitudine în situațiile de interes pentru studenți și am militat, ca în fiecare an, pentru schimbări de impact în domeniul învățământului superior.

Astfel, am realizat o retrospectivă a activității ANOSR din acest an, dorind să facilităm înțelegerea importanței mișcării studențești în conturarea unei societăți responsabile și în construirea unui viitor mai încrezător!


I. Realizări în domeniul educațional și reprezentarea studenților în toate structurile relevante


2020 a venit cu o serie întreagă de noi provocări pentru studenți, ANOSR fiind principalul promotor al asigurării calității învățământului transferat în mediul online. În același timp, mai multe demersuri ale federației promovate de-a lungul timpului și-au găsit finalitatea în acest an.

Printre rezultatele cu care ne mândrim în 2020 regăsim:

 • O nouă creștere a subvenției cămine-cantine, de data aceasta cu 10%;

  În ciuda creșterilor din ultimii ani obținute de federație, subvenția cămine-cantine se află în continuare la un nivel nesatisfăcător, depărtat de costurile reale ale funcționării unui cămin. Discrepanța s-a lărgit cu atât mai mult în perioada pandemică, ținând cont de noile costuri de respectare a normelor igienico-sanitare. Măsură solicitată încă din iulie, în septembrie Ministerul Educației și Cercetării a confirmat această măsură. 
 • Procurarea online de către studenți de bilete și abonamente la transportul feroviar, prelungirea valabilității vizelor pentru studenți până la 30 octombrie și posibilitatea prezentării unei adeverințe substitutive a carnetului vizat pe durata stării de urgență/alertă;

  După 3 ani de demersuri constante ale ANOSR și având în vedere impactul produs de contextul pandemic, CFR Călători a dat curs solicitărilor ANOSR și, în baza unui protocol semnat în luna septembrie, a operaționalizat procurarea online de bilete și abonamente pentru studenți în luna octombrie 2020. De asemenea, ANOSR a facilitat înscrierea facultăților în platforma CFR Călători și a obținut eficacitatea dreptului câștigat pentru studenți prin măsuri temporare, specifice situației speciale în care încă ne aflăm. 
 • Includerea universităților ca beneficiari finali în Planul Național de Redresare și Reziliență;

  200 de milioane de euro au fost propuse în prima formă a Planului Național de Redresare și Reziliență pentru universitățile românești. Cu toate acestea, Ordonanța de Urgență din luna septembrie care a reglementat elaborarea planului a inclus universitățile ca beneficiari finali ai proiectelor propuse numai după demersurile ANOSR. În același timp, am fost implicați în toată această perioadă militând ca minim 7% din fonduri ajung către tineri și copii și recomandarea Parlamentului European privind alocarea a 10% pentru educație se transpune în realitate;
 • Acordarea dreptului de vot al studenților în Consiliul de administrație al Caselor de Cultură ale Studenților;

  După mai bine de 15 ani de la eliminarea studenților din conducerea Caselor de Cultură înființate și care funcționează pentru ei, demersurile din ultimi ani ai ANOSR au prins contur. Astfel, în baza unui Ordin de Ministru semnat în luna decembrie, doi studenți selectați prin concurs vor face parte din Consiliul de administrație la tuturor Caselor de Cultură ale Studenților din România, asigurându-se că interesele studenților primează și că CCS-urile sunt în continuă adaptare la nevoile dinamice ale studenților.
 • Implementarea cu celeritate a unui cadru legal care să asigure susținerea activităților educaționale, a admiterii și a examenelor de finalizare a studiilor online, precum și accesul studenților la aceste servicii;

  Încă din luna martie, ANOSR a militat pentru asigurarea unei tranziții coerente către învățământul online, prin reglementarea predictibilă a modului de desfășurare a procesului educațional, a admiterii sau a examenelor de finalizare a studiilor. Poziționările ANOSR au determinat modificarea Ghidului aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației și Cercetării, astfel încât sistemul să beneficieze de un cadru de reglementare adecvat. De asemenea, federația a solicitat, urmărit și promovat dotarea universităților cu device-uri pentru studenți, astfel încât toți beneficiarii să aibă acces la educație. 

De asemenea, față de anul 2019 ANOSR a obținut participarea studenților și reprezentarea acestora în următoarele organisme:

 1. Consiliul Economic și Social – aleși de societatea civilă și numiți pentru un mandat de 4 ani;
 2. Consiliul Național pentru Tineret – membri ai Plenului și președinte la Comisiei de Educație și Cercetare;
 3. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior – invitat permanent la ședințele comisiilor de specialitate;
 4. Consiliul Național de Statistică și Prognoză în Învățământul Superior – invitat permanent la ședințele Consiliului.

II. 110 organizații membre ANOSR


În acest an, am sărbătorit cele 104 organizații membre ANOSR care ne-au fost alături, pe care le felicităm pe această cale pentru parcursul avut în 2020!

Fiecare organizație s-a adaptat și și-a remodelat activitatea potrivit contextului, în modul său propriu, meritând din plin aprecierea noastră. Finalul anului ne găsește cu 110 organizații membre pe care să le celebrăm, șase organizații studențești aderând în acest an la federație!

Noile organizații membre sunt:

 • AIESEC Arad – AIESEC este o asociație studențească globală, non-guvernamentală, independentă și non-profit. AIESEC este prezentă în peste 2400 de universități, 110 țări și teritorii și are ca scop dezvoltarea abilităților de leadership ale membrilor săi. AIESEC Arad este parte a rețelei globale AIESEC, activează în cadrul centrului universitar Arad și a fost înființată în anul 2010.

 • ASMI este asociația reprezentativă a studenților la nivelul Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București. Asociația a fost fondată în aprilie 2009 din dorința de a reprezenta interesele și aspirațiile studenților, cât și de a crea o punte de legătură între aceștia și cadrele didactice.

 • ELSA Oradea – ELSA este o organizaţie internaţională, independentă, apolitică şi non-profit, condusă de studenți şi pentru studenţi. A fost înfiinţată la nivel internaţional în anul 1981, conectând în prezent aproximativ 35.000 de membri, studenţi a 375 de facultăți de drept europene, localizate în cele 41 de ţări membre. ELSA Oradea este parte a rețelei globale ELSA, activează în cadrul centrului universitar Oradea și a fost înființată în anul 2000.

 • EUROAVIA Cluj-Napoca – EUROAVIA este o organizație internațională non-guvernamentală dedicată studenților pasionați de aeronautică. Aceștia militează pentru stimularea contactelor dintre studenți și industrie, pentru integrarea europeană prin întâlniri între studenți și desfășoară activități pentru studenții interesați de domeniul aerospațial la nivel european. EUROAVIA Cluj-Napoca este o organizație care activează în centrul universitar Cluj-Napoca și a fost înființată în anul 2008.

 • Organizația Studenților de la Litere Cluj (OSL) este organizația studențească care își asumă reprezentarea studenților din cadrul Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, derulând în același timp diverse inițiative în folosul dezvoltării acestora și a fost înființată în 2017.

 • Societatea Studenților în Medicină din Timișoara (SSMT) este o organizație studențească non–profit cu caracter socio-profesional, autonomă, înființată în 1996 drept continuator al sindicatului studenților creat în 1990 pentru a apăra și promova drepturile și interesele studenților din Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, fiind fondatori ai ANOSR.

ANOSR va asigura sprijin constant tuturor membrilor săi, pentru a putea realiza o bună reprezentare a intereselor comune ale studenților din țară indiferent de context!

Le mulțumim și pe această cale pentru participarea activă în viața federației și le urăm succes în demersurile și proiectele care urmează să le desfășoare în noul an!


III. 9 studii, analize și rapoarte


În acest an au fost realizate opt studii, analize și rapoarte, toate orientându-se către îmbunătățirea sferei învățământului terțiar și a facilităților oferite studenților. 2020 a debutat prin raportul cu privire la implementarea programului național ,,Tabere Studențești” și este încheiat cu analiza asupra Programului de guvernare elaborat de către coaliția parlamentară PNL-USRPLUS-UDMR și aprobat de Parlamentul României în data de 23 decembrie 2020.

Federația a elaborat recomandări constante pentru contextul pandemic, înaintând guvernanților documente suport care să determine promovarea politicilor publice necesare pentru această perioadă. 

Studiile, analizele și rapoartele realizate de către federație au fost:

a. Raportul ANOSR cu privire la implementarea programului național ,,Tabere Studențești” (ianuarie)
Raportul poate să fie parcurs aici:
https://old.anosr.ro/studentii-cer-cresterea-sejurului-si-a-subventiei-pentru-masa-in-taberele-studentesti/ 

b. Euro 200 – digitalizare pe hârtie (februarie)
Poziția și amendamentele realizate pot fi accesate aici:
https://old.anosr.ro/euro-200-digitalizare-pe-hartie/ 

c. Admiterea în învățământul superior – Deconectată de realitățile actuale (aprilie)
Analiza și recomandările pot fi parcurse aici:
https://old.anosr.ro/admiterea-in-invatamantul-superior-2020/

d. Soluțiile studenților pentru un sistem de învățământ superior rezilient în fața pandemiei COVID-19 (iulie)
Poziția poate fi parcursă aici:
https://old.anosr.ro/propunerile-anosr-la-intalnirea-grupului-de-lucru-pentru-pregatirea-viitorului-an-universitar/

e. Învățământul online prin ochii studenților. Recomandările ANOSR (octombrie)
Analiza și recomandările realizate pot fi accesate aici:
https://old.anosr.ro/invatamantul-online-prin-ochii-studentilor-recomandarile-anosr/

f. Digitalizarea educației: Asumare reală, nu slogan! (noiembrie)
Propunerile integrale pot fi accesate aici:
https://old.anosr.ro/propunerile-anosr-privind-digitalizarea-invatamantului-superior/ 

g. Raportul național privind respectarea “Codului drepturilor și obligațiilor studentului în instituțiile de învățământ superior de stat din țară”, aferent anului universitar 2019 – 2020 (decembrie)
Raportul poate fi accesat aici:
https://old.anosr.ro/anosr-si-cne-lanseaza-radiografia-respectarii-codului-drepturilor-si-obligatiilor-studentului-si-a-statutului-elevului-la-nivel-national/ 

h. Studiu – „Creșterea cuantumului minim la burselor – politică de echitate necesară în învățământul superior” (decembrie)
Studiul poate fi accesat aici:
https://old.anosr.ro/anosr-solicita-stabilirea-cuantumului-minim-national-al-bursei-la-838-de-lei/ 

i. Analiza ANOSR asupra Programului de guvernare (decembrie)
Analiza poate fi accesată aici:
https://old.anosr.ro/invatamantul-superior-in-programul-de-guvernare-intre-masuri-necesare-si-prioritati-uitate/


IV. 10 campanii și consultări


Pe parcursul anului curent, ANOSR a elaborat și diseminat trei chestionare pe subiecte relevante din mediul educațional, acestea facilitând cunoașterea situației reale la nivel local. 

Chestionarele realizate au abordat următoarele problematici:

 • „Tu ce dificultăți ai întâmpinat în activitatea didactică online?” – chestionar adresat studenților privind problemele specifice întâmpinate în contextul pandemiei;
 • Chestionar pentru consultarea cadrelor didactice din învățământul superior cu referire la activitatea didactică online;
 • Percepția studenților față de serviciile de consiliere psihologică asigurate de universitățile din România – în parteneriat cu Cognosis.

În pregătirea alegerilor parlamentare, ANOSR a organizat dezbaterea „Educația – prioritate în agenda partidelor politice?” cu partidele politice parlamentare cu privire la prioritățile din sfera învățământului superior în legislatura 2020-2024.

Federația a avut șase campanii în acest an, atingând subiecte diverse, de la educația în pandemie la evenimentele desfășurate în anul 1990 sau alegerile locale și cele parlamentare. 

Campaniile ANOSR din anul 2020 au fost:

a. Nu te izola de educație!

Am considerat decisiv ca guvernanții, reprezentanții universităților și noi, reprezentanții studenților, să colaborăm strâns în aceste situații excepționale, să propunem și să implementăm soluții relevante și actuale în beneficiul comunității universitare. Dreptul la educație de calitate reprezintă un drept fundamental, chiar și în situațiile speciale.

Prin această campanie am elaborat recomandări, am fost prezenți în diverse grupuri de lucru ale autorităților, ne-am informat colegii despre drepturile și obligațiile lor și am realizat patru webinare pentru studenți. În cadru acestoral am avut următorii invitați:

 1. Lorand Soares Szasz – webinar cu tema „Antreprenoriatul pentru studenți”;
 2. Emilia Șercan – webinar cu tema „Autenticitatea și originalitatea lucrărilor științifice”;
 3. Mihaela Tatu – webinar cu tema „Arta comunicării eficiente”;
 4. Alin Comșa – webinar cu tema „Managementul timpului: Ce este important pentru tine?”.

Pentru a parcurge aspectele întreprinse și elaborate de către federație, accesează link-ul următor: https://old.anosr.ro/nu-ne-izolati-de-educatie/ 

b. ERASMUS 500

ERASMUS 500 a fost o campanie inițiată de Organizația Europeană a Studenților (European Students’ Union – ESU), Erasmus Student Network și European University Foundation.

Campania a avut ca scop semnalarea necesității creșterii finanțării programului comunitar Erasmus+, precum și o mai mare incluziune. 

Mai multe detalii despre solicitările studenților se regăsesc accesând următorul link: https://old.anosr.ro/campania-erasmus500/

c. Cronologia democrației

Cu 30 de ani în urmă, prin cea mai fermă acțiune împotriva guvernanților, Piața Universității este declarată zona liberă de neocomunism. Această titulatură a fost oferită de studenți, intelectuali, personalități din domeniul artei şi culturii, precum și de organizații nonguvernamentale, care și-au făcut cunoscută dorința înflăcărată de a garanta în România libera exprimare și democrația.

Prin intermediul campaniei „Cronologia democrației”, ANOSR a informat cu privire la cel mai negru episod al protestelor României postdecembriste.

d. Prezența începe-n 27!

Anul acesta, data de 27 septembrie a reprezentat un moment definitoriu în trasarea evoluției comunităților locale pentru următorii patru ani. Alegerile locale sunt prilejul pentru exercitarea drepturilor fundamentale și a concretizării simțului civic în vederea unei gospodăriri locale adecvate. În acest sens, ANOSR, alături de organizațiile membre, au solicitat candidaților să prioritizeze dezvoltarea mediului universitar local, ca factor de dezvoltare economică, socială și culturală a unui centru universitar.

ANOSR, alături de organizațiile membre, a înaintat candidaților la alegerile locale 2020 o serie de obiective semnificative și cu impact asupra calității vieții studenților. 

Seria de obiective trimise se regăsește aici: https://old.anosr.ro/prezenta-incepe-n-27/

e. Conectați la educație!

De Ziua Mondială a Educației, ANOSR a lansat o campanie care s-a pliat pe contextul actual din țară și pe noile nevoi ale studenților. „CONECTAȚI la EDUCAȚIE” a fost o campanie prin care s-au prezentat măsurile pe care studenții și universitățile trebuie să le respecte în vederea unui mediu universitar cât mai sigur.

Baza acestei campanii a fost „Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în instituţiile de învăţământ superior în perioada pandemiei de COVID-19”, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și Cercetării. 

Aspectele prezentate în cadrul campaniei pot fi parcurse aici: https://old.anosr.ro/conectati-la-educatie-2/ 

f. Educația la guvernare!

După 4 ani de guvernare ezitantă în domeniul învățământului superior, ANOSR a constatat cu indignare faptul că educația românească nu a atins dezideratul asumat de partide la alegerile parlamentare trecute.

Astfel, în proximitatea organizării alegerilor parlamentare care stabilesc viziunea pentru sistemul educațional pentru următorii patru ani, ANOSR a lansat campania „Educația la guvernare!” prin care a solicitat partidelor politice să demonstreze fără echivoc prin planurile de guvernare și prin angajamentele luate că vor acționa ferm pentru a produce schimbări pozitive majore în învățământul superior. Federația a propus obiective concrete în 8 domenii fundamentale ale educației. Dintre acestea, accentul a căzut  pe o serie de 10 priorități majore ale studenților, de natură să corijeze deficiențele încă prezente în sistemul educațional românesc și să genereze îmbunătățiri consistente în mediul universitar. 

Pentru a parcurge obiectivele celor 8 domenii fundamentale vă îndemnăm să accesați articolul următor de pe site-ul federației: https://old.anosr.ro/educatia-la-guvernare-obiectivele…/


V. 34 de poziții în domeniul educațional și pe teme de interes general


În decursul anului 2020, ANOSR s-a poziționat constant și ferm pe toate subiectele de interes ale domeniului educațional, în domeniul politicilor de tineret sau pe teme de interes general ale societății. În același timp, ANOSR a fost prezentă la toate evenimente naționale și internaționale majore care au vizat sistemul de învățământ superior. Federația va fi și în 2021 o voce critică și argumentată, implicându-se activ în conturarea noii dimensiuni strategice a educației terțiare. 

Printre cele mai importante evenimente internaționale la care am participat amintim:

 1. Conferința Bologna Process Researcher’s Conference: Future of Higher Education (FOHE-BPRC4);
 2. A 39-a și a 40-a ediţie a Convenţiei Europene a Studenţilor (European Students’ Convention);
 3. A 78-a și a 79-a ediție a Adunării Generale a Organizației Europene a Studenților;
 4. Conferința Ministerială de la Roma;
 5. European Quality Assurance Forum (EQAF) 2020;
 6. EUA Funding Forum;
 7. Sesiuni din cadrul Adunării generale ENQA;
 8. Al treilea summit al Uniunii Europene în domeniul educației;
 9. Forumul Global al Studenților.

Pozițiile publice ale federației au fost următoarele:

 1. Solicitare adresată Ministerului Educației și Cercetării pentru revocarea lui Gheorghe Iancu din poziția de președinte al Consiliului de Etică și Management universitar – pentru derapajele de la bunele moravuri, gestionarea deficitară a Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU) și neelaborarea documentului “Codul de referință al eticii și deontologiei universitare”;
 2. Studenții refuză dictatura în universități! – poziție privind numărul de mandate al rectorilor;
 3. Solicitarea actualizării criteriilor de acordare a facilităților programului  „Euro 200”;
 4. Solicitare adresată Ministerului Educației și Cercetării pentru suspendarea activităților didactice din cadrul universităților din România și stabilirea de urgență a unor măsuri concrete în vederea prevenirii răspândirii virusului „Covid-19”;
 5. Poziție pentru respingerea propunerii de creștere a taxelor la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București;
 6. Condamnarea cu fermitate a atitudinii complet neacademice a fostului decan al Facultății de Drept din cadrul Universității din București;
 7. Poziție privind situația studenților plecați în mobilitate internațională în contextul COVID-19;
 8. Solicitare privind scutirea plății regiei de cămin pe perioada pandemiei;
 9. Poziție privind situația sistemului educațional în context pandemic – Nu ne izolați de educație!;
 10. ANOSR susține interzicerea majorării taxelor percepute de universități pe durata anilor universitari 2019-2020 și 2020-2021;
 11. Poziție privind proiectul de lege pentru introducerea incompatibilității între calitatea de cadru didactic și condamnații penal;
 12. Poziție comună alături de Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Consiliul Tineretului din România (CTR) – Tinerii continuă responsabil lupta cu COVID-19;
 13. Solicitare privind operaționalizarea procurării biletelor de tren online;
 14. Poziție comună alături de Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Consiliul Tineretului din România (CTR) – Tinerii susțin implementarea educației sexuale în școli;
 15. Poziție comună alături de Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Consiliul Tineretului din România (CTR) – Elevii, studenții și tinerii susțin vehement desfășurarea în condiții optime a Evaluării Naționale și a Bacalaureatului;
 16. Poziție comună alături de Consiliul Tineretului din România (CTR) – Apel către Guvernul României: Sprijiniți sectorul de tineret;
 17. Poziție comună alături de Consiliul Național al Elevilor (CNE) – Educația nu ține cont de ideologie. Elevii și studenții solicită respingerea proiectului care interzice identitatea de gen din școli și universități;
 18. Solicitare privind coerența sistemului de acordare a titlurilor de doctor;
 19. Solicitare adresată universităților și Guvernului României pentru a încuraja studenții în exercitarea dreptului de vot;
 20. Solicitare privind urgentarea publicării unor măsuri concrete, apte să reglementeze desfășurarea anului universitar 2020 – 2021;
 21. Solicitare privind reducerea taxei de școlarizare: o necesitate justă pentru învățământul online;
 22. Solicitare adresată Ministerului Educației și Cercetării să subscrie demersului internațional împotriva atitudinii Republicii Belarus;
 23. Poziție comună alături de Consiliul Național al Elevilor (CNE) și Consiliul Tineretului din România (CTR) – Solicitare adresată Președintelui României pentru retrimiterea în Parlamentul României, spre reexaminare, a Legii prin care educația sexuală se înlocuiește exclusiv cu educația sanitară;
 24. Solicitare adresată Ministerului Transporturilor pentru finalizarea proiectului de HG care asigură procurarea online de bilete gratuite și abonamente pentru studenți;
 25. Poziție privind demersurile îngreunate de operaționalizare a procurării online de bilete pentru transportul feroviar;
 26. Poziție privind majorarea taxei de înscriere la rezidențiat, majorare nejustificată și netransparentă;
 27. Condamnarea fermă a priorităților Parlamentului de a permite rectorilor să se afle veșnic la conducerea universităților;
 28. Poziție privind situația Academiei de Poliție și solicitarea urgentării evaluării școlilor doctorale;
 29. Solicitare în vederea implicării reale a studenților în conducerea Caselor de Cultură ale Studenților;
 30. Susținerea Pactul Național pentru Cercetare propus de Asociația Ad Astra;
 31. Solicitare adresată guvernaților de a ratifica Convenția Globală privind Recunoașterea Calificărilor în Învățământul Superior;
 32. Poziție comună alături de Consiliul Tineretului din România (CTR) – Solicităm 7% din Mecanismul de Redresare și Reziliență pentru Viitoarea Generație;
 33. Solicitarea stabilirii cuantumului minim național al bursei la 838 de lei;
 34. Poziție privind învățământul superior în programul de guvernare: între măsuri necesare și priorități uitate.
Share.

Leave A Reply