Retrospectivă activitate ANOSR – an universitar 2015-2016

0

În perioada august 2015 – august 2016, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a desfășurat o activitate intensă de reprezentare a drepturilor și intereselor studenților din România. Au fost continuate proiectele tradiționale ale federației, au fost realizate noi studii și analize privind cele mai stringente probleme ale studenților din România și s-au emis poziții pentru fiecare subiect de pe agenda publică relevant pentru studenți. Considerăm că în această perioadă, ANOSR a reprezentat în mod autentic și la un nivel foarte înalt interesele studenților din România, continuând să fie cea mai legitimă voce a lor la nivel național.

Astfel, în perioada 1-10 august 2015 a avut loc, la Timișoara, Forumul Organizațiilor Studențești din România, ajuns la cea de-a X-a ediție, în cadrul căruia s-au aniversat 15 ani de la înființarea legală a ANOSR, respectiv 20 de ani de la momentul apariției ideii unei federații naționale studențești. La deschiderea FOSR 2015 au participat, printre alții, Ligia Deca, consilier de stat în cadrul Departamentului Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale, care a transmis mesajul de felicitare al Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Senatul României sau prof. univ. dr. Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara.

În cadrul Forumului Organizațiilor Studențești din România 2015 s-a stabilit strategia ANOSR pentru următorul an universitar, federația propunându-și ca în perioada următoare să se concentreze „pe lucrările privind noul proiect de Lege a Educației Naționale, studenții dorind ca acesta să urmărească cât mai atent nevoile și probleme actuale existente” (la momentul respectiv se discuta în mediul educațional o revizuire a Legii Educației Naționale). De asemenea, ANOSR urma să militeze „pentru creșterea cuantumului burselor sociale și alocarea lor într-un mod cât mai echitabil, astfel încât studenților proveniți din medii defavorizate să le fie asigurate costurile minime de cazare și masă pe perioada studiilor”. În cadrul FOSR 2015 a fost ales și un nou Birou de Conducere, cu un mandat de un an, președintele federației fiind ales Vlad D. Cherecheș.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/anosr-are-o-noua-conducere/

Pe data 18 august 2015, ANOSR a reacționat în cazul proiectului de Ordonanță de Guvern cu privire la dreptul absolvenților de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate și sancționarea instituțiilor de învățământ care școlarizează fără autorizare, solicitând ca de o eventuală recunoaștere să beneficieze doar studenții care au terminat studiile cel târziu în anul universitar 2010-2011 și care suferă de pe urma unui vid legislativ. De asemenea, ANOSR solicita sancțiuni mai dure pentru instituțiile care încalcă reglementările privind școlarizarea studenților în raport cu capacitatea maximă pentru care au primit acreditare.

Mai multe detalii, aici:

O zi mai târziu, pe 19 august 2015, ANOSR a readus în atenția opiniei publice faptul că accesul la educație reprezintă mai mult o provocare decât un drept, pornind de la concluziile discuțiilor din tabără pentru studenți proveniți din categorii defavorizate organizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România la Vama Veche, în perioada 12-17 august 2015.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/accesul-la-educatie-mai-mult-o-provocare-decat-un-drept/

La sfârșitul lunii august, ANOSR, împreună cu Consiliul Tineretului din România (CTR) și cu Consiliul Național al Elevilor (CNE), a solicitat Guvernului României mai multă transparență în selecția reprezentanților societății civile din Consiliul Economic și Social.

Mai multe detalii, aici:

Pe 3 septembrie 2015, ANOSR, împreună cu Consiliul Tineretului din România (CTR) și cu Consiliul Național al Elevilor (CNE), au solicitat Ministerului Tineretului și Sportului să dea dovadă de o mai mare transparență în activitate, având în vedere că un număr semnificativ de apeluri publice (în special pentru participarea la diverse tabere) au avut termene mai mici de 48 de ore, propunând stabilirea unui termen de înscriere de minimum cinci zile lucrătoare pentru apelurile viitoare.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/organizatiile-de-tineret-someaza-ministerul-tineretului-si-sportului-sa-dea-dovada-de-transparenta/

Ulterior, la data de 9 septembrie 2015, în contextul în care ministrul educației și cercetării științifice solicitase universităților din țară să realizeze o statistică a locurilor cazare din căminele studențești care ar putea fi oferite spre adăpostul refugiaților, ANOSR a atras atenția cu privire la deficitul de locuri de cazare pentru studenți, acestea fiind puține și inadecvate, solicitând în acest context ca Guvernul României să găsească alte facilități de cazare pentru persoanele confruntate cu exodul. Reacția MECȘ a fost promptă, ANOSR primind asigurări că acest lucru nu se va întâmpla, fiind vorba de o statistică preventivă.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/locurile-de-cazare-pentru-studenti-putine-si-inadecvate/

Începutul anului universitar 2015-2016 a fost unul marcat de sloganul „Studenții vor universități curate și bine finanțate!”. Astfel, ANOSR a tras un semnal de alarmă cu privire la cele mai importante probleme din sistemul de învățământ superior românesc, corupția și subfinanțarea, solicitând factorilor decidenți să ia măsuri pentru combaterea acestora. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a solicitat în special respectarea art. 8 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, care prevede alocarea a minimum 6% din Produsul Intern Brut pentru educație.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/studentii-vor-universitati-curate-si-bine-finantate/

O delegație ANOSR a participat, în data de 9 noiembrie 2015, la o sesiune de consultări pentru creionarea bugetului de stat al României pentru anul 2016, prezentând propunerile studenților pentru bugetul educației. La întâlnire au participat Prim-ministrul interimar, Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul interimar al Educației și Cercetării Științifice, Gigel Paraschiv, Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici și Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Rovana Plumb, alături de reprezentanți ai elevilor.

În cadrul întâlnirii, pornind de la o variantă în lucru a studiului Cifrele bugetului educației – unde suntem și unde ar trebui să fim, ANOSR a solicitat creșteri punctuale pentru diferite capitole bugetare, precum finanțarea de bază, fondul pentru burse, fondul de investiții din învățământul superior, subvenția pentru transport sau pentru cămine-cantine ș. a.

Deși analiza ANOSR realizată în perioada august-noiembrie 2015 a fost apreciată, solicitările fiind juste și argumentate, din păcate creșterile solicitate nu s-au regăsit în Legea bugetului de stat pentru anul 2016, în ciuda demersurilor repetate realizate de ANOSR, înainte noului Guvern, Parlamentului României sau chiar Administrației Prezidențiale.

Totuși, în urma demersurilor ANOSR, fondul pentru bursele studenților acordat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a crescut, începând cu luna ianuarie 2016, cu 20,29% față de anul precedent, fiind prima creștere a acestuia după mai mult de 6 ani și jumătate (ultima modificare a avut loc în aprilie 2009, tot în urma demersurilor ANOSR). Astfel, în prezent fiecare universitate de stat din România primește pentru bursele studenților de la bugetul de stat, lunar, 83 de lei/student bugetat de la ciclurile de licență și master, față de 69 de lei/lună/student bugetat, cât s-a acordat în ultimii ani.

Mai multe detalii, aici:

În data de 17 noiembrie 2015, cu ocazia Zilei Internaționale a Studentului, ANOSR a făcut publică o poziție cu privire la Programul de guvernare propus de noul prim-ministru, Dacian Julien Cioloș, în care a analizat punctual propunerile viitorului executiv, aducând sugestii pentru îmbunătățirea acestuia și propuneri de linie de acțiune noi. Din nefericire, cele propuse nu s-au regăsit în planul final de guvernare.

Mai multe detalii, aici:

Imediat după numirea noului ministru al educației naționale și cercetării științifice, ANOSR a propus o serie de demersuri care să fie cuprinse în planul de acțiune al acestuia.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/propuneri-anosr-pentru-planul-de-actiune-al-ministerului-educatiei-nationale-si-cercetarii-stiintifice/

În perioada 30 noiembrie – 6 decembrie 2016, ANOSR a fost gazda celei de–a 69-a Adunări Generală a Organizației Europene a Studenților (European Students’ Union – ESU Board Meeting) la Cluj-Napoca, în contextul derulării în România a programului Capitală Europeană de Tineret 2015. Astfel, țara noastră a devenit punctul de maxim interes pentru mișcarea studențească din Europa, principalul subiect abordat fiind asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior.

Mai multe detalii, aici:

În data de 23 decembrie 2015, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a transmis Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, precum și Consiliului Național al Rectorilor din România, lista cu prioritățile studenților pentru anul 2016 în domeniul învățământului superior, în vederea pregătirii măsurilor necesare pentru ca acestea să fie implementate, iar calitatea serviciilor educaționale oferite de universitățile din România să crească. Propunerile noastre au vizat finanțarea, facilitatea accesului la educație, colectarea datelor sistemice, funcționarea Școlilor Doctorale și combaterea fenomenului de plagiat, asigurarea calității, consilierea și orientarea în carieră a studenților, cercetarea științifică și depolitizarea sistemului de învățământ.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/prioritatile-studentilor-pentru-anul-2016/

În perioada 7-10 ianuarie 2016 a avut loc, la Timișoara, Adunarea Generală Extraordinară ANOSR. Principalele teme discutate de liderii studenților din România au fost legate de etica și integritatea academică, fiind lansată prima variantă a studiului intitulat Universitățile „copy-paste”: fenomenul plagiatului și impostura academică în învățământul superior românesc – perspectiva studenților. ANOSR propunea, printre altele, monitorizarea și evaluarea școlilor doctorale, rediscutarea Codului studiilor universitare de doctorat, precum și înăsprirea procesului de abilitare a cadrelor didactice, respectiv introducerea unei evaluări periodice a coordonatorilor de doctorat.

Mai multe detalii, aici:

În data de 14 ianuarie 2016, ANOSR a transmis o adresă către MENCȘ și către Ministerul Transporturilor prin care solicita modificarea legislației în vigoare care reglementează transportul pentru studenți pe calea ferată cu mijloacele de transport feroviar intern, astfel încât aceștia să beneficieze de o reducere de 50% pentru transportul feroviar, pentru toate tipurile de trenuri și toate categoriile de locuri, indiferent de distanțele călătoriilor, pentru toți studenții (de la toate cele trei cicluri: licență, masterat, doctorat) înmatriculați la instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate, indiferent de forma de învățământ pe care o urmează, de vârsta pe care o au și de naționalitatea acestora, pentru un număr nelimitat de călătorii într-un an calendaristic. Solicitarea a avut la bază Analiza legislației care reglementează acordarea reducerilor pentru studenți pentru călătoriile cu mijloacele de transport intern feroviar, un studiu care reflecta istoricul modificărilor legislative cu privire la acest domeniu și solicitările legitime ale studenților.

Mai multe detalii, aici:

În aceeași zi, ANOSR a solicitat SC Metrorex SA să acorde posibilitatea elevilor și studenților de a achiziționa abonamente cu tarif redus 50% de la toate casieriile companiei, din toate stațiile, inclusiv în perioada vacanțelor școlare, în condițiile în care, în acel moment, aceștia puteau achiziționa astfel de abonamente la casierii din doar 20% dintre stații, care sunt aproape permanent suprapopulate, generând timpi de așteptare nepermis de mari. În 28 ianuarie 2016, Metrorex a răspuns solicitării ANOSR, precizând că va lua măsurile necesare.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/anosr-solicita-metrorex-sa-arate-respect-fata-de-studenti/

De asemenea, în data de 15 ianuarie 2016, marcând Ziua Culturii Naționale, ANOSR a trimis o adresă către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Ministerului Culturii, prin care solicita adoptarea unor măsuri imediate pentru ca toate instituțiile publice de tip muzeu, teatru, operă, filarmonică, cinematograf să aplice art. 205 alin (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și să acorde tarife reduse cu 75% pentru toți studenții din România, indiferent de ciclul de studiu (licență, master, doctorat), forma de studiu, tipul de universitate la care sunt înmatriculați, vârsta sau naționalitatea lor. Din păcate, până în prezent nu s-au realizat pași semnificativi în acest sens, în ciuda insistențelor ANOSR.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/anosr-solicita-guvernului-acordarea-de-tarife-reduse-cu-75-pentru-accesul-studentilor-la-manifestari-culturale/

Tot în ianuarie 2016, ANOSR a lansat Raportul în urma Taberei ANOSR pentru studenții proveniți din medii dezavantajate, ediția 2015, prin care prezintă o parte dintre dificultățile cu care se confruntă studenții din medii socio-economice dezavantajate în sistemul de învățământ universitar și a formulat o serie de recomandări în sprijinul acestora. De asemenea, simultan, ANOSR a lansat și Raportul cu privire la implementarea Programului Național „Tabere Studențești” 2015, prin care era analiza funcționarea acestui program și erau propuse măsuri pentru îmbunătățirea sa. Concret, în anul 2016 studenții și-au manifestat dorința de a primi mai multe locuri de tabără (de la 6000 la cel puțin 7000) și sejururi mai lungi (de la 5, la 7 zile), care să fie acordate în mod transparent, atât pentru studenții cu rezultate academice deosebite, cât și pentru cei care fac parte din categorii dezavantajate.

Mai multe detalii, aici:

În data de 28 ianuarie 2016, ANOSR a solicitat MENCȘ să adopte o metodologie de finanțare a universităților pentru anul 2016 care să prevadă alocarea de fonduri pentru instituțiile de învățământ superior din România și în funcție de anumiți indicatori calitativi de performanță, în contextul în care CNFIS a decis transmiterea către minister a unei metodologii care nu lua în considerare niciun indicator de performanță.

Demersurile ANOSR au avut succes, propunerea de metodologie fiind rediscutată în martie 2016, finanțarea suplementară a universităților fiind acordată în anul 2016, pentru prima dată, în baza unor indicatori de calitate (metodologia a fost aprobată prin OMENCS nr. 3530/29.03.2016). Totuși, ANOSR a mai solicitat modificarea de calcul a doi dintre indicatori, respectiv pilotarea altora în acest an universitar, pentru a fi aplicați începând din anul 2017. Din păcate, aceste solicitări ale ANOSR nu au fost luate în considerare.

De asemenea, ANOSR a formulat propuneri și pentru Metodologia de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltare instituțională a universităților de stat pentru anul 2016, cea mai mare parte dintre acestea fiind incluse în forma finală a documentului.

Mai multe detalii, aici:

În cadrul Adunării Generale ANOSR, desfășurată în perioada 7-10 aprilie 2016, la Iași, a fost adoptată Poziția ANOSR privind metodologia de repartizare pe universități a alocațiilor bugetare destinate cheltuielilor de transport pentru studenți, prin care se solicita, printre altele, creșterea fondului alocat cheltuielilor de transport pentru studenți, respectiv introducerea unui coeficient suplimentar, ponderator, astfel ca un procent aproximativ egal din studenții din fiecare centru universitar să beneficieze de aceleași beneficii.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Pozitia_ANOSR_metodologie_transport_local_studenti.pdf

În data de 17 mai 2016, ANOSR și CNE și-au manifestat public nemulțumirea cu privire la modul netransparent în care Proiectul privind Învățământul Secundar – Romanian Secondary Education Project (ROSE) este gestionat de către Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), o direcție aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ). Principalele solicitări vizau o creștere a transparenței și o cheltuire mai chibzuită celor peste 200 de milioane de euro rambursabili. MENCȘ a promis că va fi creată o comisie de supraveghere a proiectului ROSE din care să facă parte și reprezentanți ai beneficiarilor (elevi și studenți), că va fi dezvoltat un site propriu al proiectului și că va exista o mai mare transparență în gestionarea acestui program. Până în prezent nu s-a luat nicio măsură concretă.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/elevii-si-studentii-solicita-mai-multa-transparenta-in-implementarea-proiectului-de-200-de-milioane-de-euro-rose/

În perioada 3-5 iunie 2016 a avut loc, la Alba Iulia, cea de-a IX-a ediție a Galei Profesorului Bologna, în cadrul căreia au fost premiate 89 de „profi tari”. Evenimentul s-a bucurat de prezența ministrului educației naționale și cercetării științifice, Adrian Curaj. Gala Profesorului Bologna rămâne singura inițiativă studențească de a identifica și a premia adevăratele modele din învățământul universitar românesc.

Mai multe detalii, aici:

Tot în iunie 2016, în contextul în care Parlamentul României „a măcelărit” legislația adoptată în cursul acestui an în domeniul școlilor doctorale și combaterii fenomenului de plagiat, ANOSR a lansat a doua ediție, revizuită, a analizei Universitățile copy-paste fenomenul plagiatului și impostura academică în învățământul superior românesc – perspectiva studenților, care a cuprins și analiza ultimelor modificări legislative, precum și exemple de bună practică de la alte universități din afara României. Studiul rămâne și la ora actuală cel mai amplu document cu privire la această problemă. ANOSR solicita la acel moment clarificarea de urgență a cadrului legislativ privind studiile doctorale în sensul transparentizării procesului de acordare a titlurilor academice și al creării unor mecanisme eficiente și independente de decizie, apel, control și sancționare în privința situațiilor suspecte de furt intelectual, demararea de cât mai curând a unui proces de evaluare a tuturor școlilor doctorale din România, precum și dezvoltarea unor sisteme de prevenire a fraudei intelectuale în rândul studenților.

Mai multe detalii, aici:

În 13 iulie 2016, ANOSR i-a transmis noului ministrul al educației naționale și cercetării științifice, prof. univ. dr. Mircea Dumitru, obiectivele pe care federația le urmărește în perioada următoare în domeniul învățământului superiorprecum și un index al tuturor documentelor, analizelor, rapoartelor, studiilor, pozițiilor și propunerilor pe care ANOSR le-a transmis Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în perioada noiembrie 2015 – iulie 2016, împreună cu o prezentare a statusului discuțiilor asupra acestora.

Mai multe detalii, aici:

Pe 26 iulie 2016, ANOSR a solicitat Guvernului României să nu refuze dreptul la educație al tinerilor dezavantajați social. Astfel, am constatat faptul că în Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei adoptat de Guvern nu există nicio măsură care să faciliteze accesul tinerilor în învățământul universitar. În acest sens, ANOSR a propus o serie de măsuri pentru a fi integrate în acest pachet, fără ca demersurile să se fi încheiat pozitiv.

Mai multe detalii, aici:

De asemenea, ANOSR a venit și cu o propunere privind modificarea Hotărârii de Guvern privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, având în vedere faptul că tinerii proveniți din medii defavorizate ar trebui sprijiniți suplimentar pentru a parcurge programe de studii universitare, în vederea asigurării unui sistem de învățământ echitabil și accesibil tuturor.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/propunere_ANOSR_HG_Burse.pdf

Nu în ultimul rând, ANOSR militează și pentru conectarea studenților din medii socio-economice defavorizate la societatea informațională prin intermediul programului „Euro 200”, care. deși ar trebui să sprijine studenții în achiziționarea de laptopuri/calculatoare, în prezent este total neatractiv și nu aduce niciun impact pozitiv în rândul acestora, numărul de beneficiari scăzând de la 505 în 2004 la 16 anul aceasta.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/07/Propuneri_ANOSR_Euro200.pdf

Pentru al treilea an la rând, și în 2016 ANOSR a decis să ofere cea mai mare parte a locurilor de tabără primite de la Ministerul Tineretului și Sportului către studenți proveniți din categorii defavorizate (studenți cu venituri reduse, studenți din mediul rural, studenți cu dizabilități, studenți romi etc.). Astfel, aproape 80 de tineri au participat în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2016, la Vama Veche, în luna august, beneficiind de cazare, masă și transport gratuite.

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/tabara-anosr-pentru-studenti-editia-2016/

În perioada martie-iunie 2016, ANOSR a organizat 6 dezbateri pe teme de interes pentru învățământul superior românesc, în 6 centre universitare diferite (Timișoara, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca, Suceava, Alba Iulia), în cadrul celei de-a doua ediții a proiectului Bologna în Universități, la care au participat studenți, cadre didactice, reprezentanți ai conducerilor universităților și reprezentanți ai MENCȘ:

 • Timișoara (25 martie 2016 – finanțarea învățământului superior);
 • Iași (8 aprilie 2016 – asigurarea calității în învățământul superior);
 • Sibiu (18 aprilie 2016 – drepturile și obligațiile studenților);
 • Cluj-Napoca (26 aprilie 2016 – dimensiunea socială a educației);
 • Suceava (18 mai 2016 – internaționalizarea învățământului superior);
 • Alba Iulia (4 iunie 2016 – învățământ centrat pe student).

Aceste evenimente au fost înscrise în calendarul de activități organizate sub egida Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare – „România Educată”, derulată de Administrația Prezidențială. În urma fiecărei dezbateri s-a redactat un raport care a fost transmis către Administrația Prezidențială și care este public pe site-ul ANOSR. Concluziile dezbaterilor, alături de alte studii și rapoarte ale ANOSR, au fost discutate de liderii studenților din întreaga țară în luna august, la Galați, la Forumul Organizațiilor Studențești din România (FOSR).

Mai multe detalii, aici:

În perioada 8-16 august 2016, la Galați, a avut loc cea de-a IX-a ediție a Forumului Organizațiilor Studențești din România. Cel mai important eveniment anual studențesc din România a reunit aproximativ 330 de studenți din 17 centre universitare, bucurându-se de prezența unor personalități de marcă, precum Klaus Werner Iohannis, Președintele României, prof. univ. dr. Mircea Dumitru, Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Andrei Popescu, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, prof. univ. dr. ing. Sorin Cîmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor. În cadrul FOSR 2016 au fost organizate o serie de dezbateri, vizând patru domenii distincte ce țin de învățământul superior și viața studențească (academic, profesional, social și etic), precum și unul transversal, ce este în strânsă legătură cu toate cele patru (finanțarea educației). Astfel, liderii studenților din întreaga țară au stabilit în acest cadru prioritățile studenților pentru următorul an universitar.

De asemenea, la FOSR 2016 liderii studenților au ales să transmită și un mesaj ferm politicienilor, în contextul alegerilor parlamentare ce urmează a se desfășura în acest an, întorcându-le acestora ceea ce au oferit ei sistemului de educație din România în ultimii 4 ani, în legislatura care se va încheia în această toamnă și oferindu-le, simbolic, cutii cu rahat (turcesc), într-un marș ce a ajuns la sediile tuturor partidelor politice parlamentare (PSD, PNL, ALDE, PMP). Studenții își doresc să transmită un mesaj cât se poate de clar politicienilor: educația trebuie să devină o prioritate în programele lor politice și să primească, începând cu anul 2017, o finanțare corespunzătoare.

În cadrul FOSR 2016 a avut loc și o Adunare Generală a ANOSR, unde a fost ales un nou Birou de Conducere al federației, pentru mandatul 2016-2017, avându-l președinte tot pe Vlad D. Cherecheș:

 • Președinte: Vlad Dan CHERECHEȘ
 • Secretar General: Diana GHERASIM
 • Vicepreședinte Educațional: Bianca Alexandra CONE
 • Vicepreședinte Educațional: Larisa DUMITROAEA
 • Vicepreședinte Educațional: Ștefan Marius DEACONU
 • Vicepreședinte Relații Interne: Mihnea-George MUNTEANU
 • Vicepreședinte Relații Internaționale: Alexandru Ionuț ILOVAN
 • Vicepreședinte Relații Publice: Ioana VASILIEV
 • Vicepreședinte Proiecte: Mădălin PĂTRAȘCU
 • Cenzor: Florin Stelian VILCEA

Mai multe detalii, aici: https://old.anosr.ro/studentii-din-romania-isi-stabilesc-prioritatile-la-galati-in-prezenta-celor-mai-importante-voci-din-educatie/

Concluziile dezbaterilor de la Forumul Organizațiilor Studențești din România au fost prezentate public cu ocazia începutul anului universitar 2016-2017, când Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) lansează campania Viitorul Implică Studenții (V. I. S.), împreună cu o serie de 15 obiective ale studenților pentru dezvoltarea sistemului educațional universitar din România.

ANOSR a invitat toți candidații la alegerile parlamentare din această toamnă și toate partidele politice din România, să își asume cele 15 priorități ale studenților și să le includă în programele lor politice cu care vor candida, iar apoi, dacă vor fi aleși, sunt invitați să le pună în practică din Parlamentul României și/sau din Guvernul României, după caz, începând chiar cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017.

Mai multe detalii, aici:

Alte puncte tari ale ANOSR

 • Singura structură care reprezintă studenții din România la nivel internațional, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU – European Students’ Union), dar și prin apartenența la Consiliul Tineretului din România, care la rândul său este membru în European Youth Forum (EYF) și World Assembly of Youth (WAY).
 • Președintele Consiliului Tineretului din România (CTR), federația care reprezintă tinerii din România și unde ANOSR este membru cu drepturi depline, este delegat al ANOSR.
 • ANOSR are un reprezentant student în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), care participă ca invitat și la toate ședințele Biroului Executiv al ARACIS. De asemenea, ANOSR deleagă studenți în comisiile de specialitate ale ARACIS și în toate echipele de evaluare instituțională pe care le realizează ARACIS.
 • ANOSR, alături de Societatea Academică din România și Federația Studenților din Elveția, organizarea ediției a III-a a Coaliției pentru Universități Curate, proiect prin care va fi realizat un top al universităților din punct de vedere al transparenței, bunei guvernanțe și respectarea normelor de etică și integritate.
 • Un reprezentat al ANOSR participă la ședințele Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).
 • Una dintre valorile principale care guvernează activitatea ANOSR este non-partizanatul politic.
 • Organizațiile membre ANOSR derulează ediții ale proiectului Universități de Vară pentru Elevi, o serie de școli de vară destinate, în principal, elevilor absolvenți de clasa a XI-a, desfășurate în mai multe centre universitare din țară, prin care participanții au posibilitatea să descopere mediul universitar, simulând, practic, viața de student timp de mai multe zile (între 5 și 15 zile, în funcție de organizatorii ediției).
 • ANOSR derulează numeroase evenimente de formare pentru membrii organizațiilor studențești din federație, atât în domeniul reprezentării studențești (Sesiunile de formare în domeniul reprezentării studențești – Student Dojo, sesiuni de formare ale studenților experți evaluatori ARACIS), cât și în alte domenii (Next HR, Next PR, Next FR, Next JR).
Share.

Leave A Reply