Reprezentantii elevilor si ai studentilor vor sa discute despre bugetul educatiei pentru anul 2016 cu noul guvern

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Consiliul Național al Elevilor (CNE) au transmis astăzi o adresă Guvernului României prin care solicită o întâlnire cu prim-ministrul Dacian Cioloș, ministrul educației naționale și cercetării științifice Adrian Curaj, și ministrul finanțelor publiceAnca Dana Dragu Paliu, pentru a discuta bugetul alocat educației prin Legea bugetului de stat pentru anul 2016.

Având ca reper necesitățile actuale ale sistemului educațional, ANOSR cere respectarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, care prevede alocarea anuală a cel puțin 6% din Produsul Intern Brut pentru educație. Astfel, s-ar ajunge la o creștere a procentului din Produsul Intern Brut pentru învățământul superior până în jurul valorii de 1%, prin creșterea finanțării de bază, a fondului de investiții, a fondului de burse din învățământul superior (și impunerea unui procent minim de 30% din totalul fondului de burse ce să fie alocat către bursele sociale), creșterea subvenției pentru transport și acordarea de reduceri de 50% pentru studenți pentru toate tipurile de trenuri și pentru un număr nelimitat de călătorii (eliminarea restricțiilor „carnetului de cupoane”), precum și creșterea subvenției cămine-cantine. În plus, am cerut creșterea bugetului Programului Național „Tabere Studențești”, alocarea specifică de fonduri din bugetul de stat pentru anul 2016 pentru planurile de acțiune aferente Strategiei Naționale pentru Tineret 2015 și alocarea finanțării corespunzătoare pentru cercetare, cel puțin respectând Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare.

De asemenea, solicităm ca finanțarea universităților în anul 2016 să fie alocată în funcție de indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).

Toate propunerile creșterilor bugetare au avut ca punct de referință anul 2008, an de dinaintea crizei economice, când am atins punctul maxim al bugetului educației din ultimii 26 de ani. Aceste bugete au fost indexate cu inflația ultimilor 7 ani, cu creșterea economică medie și, unde a fost cazul, cu creșterile salariale, astfel obținându-se sumele menționate mai sus.

La nivel preuniversitar se impun o serie de măsuri concrete care sa crească performanța sistemului de învățământ şi să înlesnească accesul garantat al elevilor la educație. Astfel, reprezentanții elevilor propun decontarea integrală a decontului navetei elevilor, fiind nu doar o măsură menită să respecte art. 9 alin (3) din Legea Educației Naționale şi art. 32 din Constituția României, prin care învățământul este gratuit şi accesul la educație ocrotit prin legea fundamentală. În acelaşi timp, s-ar elimina discrepanța discriminatorie față de profesori, care au naveta decontată integral. Din 2013 încoace, abandonul şcolar a crescut cu 1% ca urmare a deciziei luate de a nu deconta integral naveta, în condițiile în care statul nu oferă unități de învățământ în toate localitățile de domiciliu.

Elevii propun, de asemenea, acoperirea integrală a costurilor manualelor şcolare pentru clasele a XI-a şi a XII-a, aşa cum prevede Legea Educației Naționale nr. 1/2011, scăderea numărului de elevi la un consilier psihopedagogic de la 900/consilier la 300/consilier şi activarea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar pentru stabilirea unui cost standard per elev real ce să acopere în mod justificat şi eficient coeficienții de finanțare pentru discrepanțe precum rural/urban, profil de studiu etc.

Reprezentanții elevilor și studenților au prezentat aceste propuneri guvernului anterior la întâlnirea de luni, 9 noiembrie 2015, aceștia garantând că bugetul educației pentru anul 2016 va crește substanțial față de anul 2015.

Astfel, solicităm o întrevedere cu reprezentanții noului guvern deoarece dorim să prezentăm în detaliu propunerile noastre asupra bugetului educației pentru anul 2016, precum și să aflăm care este viziunea guvernului asupra acestui subiect. Credem cu tărie că punerea în practică a propunerilor enumerate mai sus vor avea un efect benefic asupra sistemului educațional din România.

Având în vedere că propunerile formulare de ANOSR și CNE pentru Legea bugetului de stat pentru anul 2016 sunt în beneficiul tuturor actorilor implicați în sistemul educațional, am dori să invităm public Consiliul Național al Rectorilor și federațiile sindicale din învățământ să susțină aceste propuneri și să facă, la rândul lor, demersuri pentru ca acestea să se regăsească în forma finală a acestei legi.

Ne exprimăm speranța că anul 2016 va aduce o creștere substanțială a bugetului educației și că noul guvern va înțelege importanța vitală a acestui domeniu pentru dezvoltarea țării. Investiția în educație este o investiție în viitorul României!

„Guvernul anterior ne-a garantat că există resurse bugetare pentru a crește semnificativ bugetul educației pentru anul 2016. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, înseamnă că nici de data asta guvernanții nu au înțeles care le este rolul și care sunt nevoile cele mai importante pentru a dezvolta România. Avem speranța că noul guvern va înțelege importanța educației și că o va trata prioritar, alocându-i finanțarea necesară.” – Vlad D. Cherecheș, președinte ANOSR

Vă invităm să consultați propunerile noastre concrete privind bugetul educației în analiza ANOSR „Cifrele bugetului educației – unde suntem și unde ar trebui să fim”.

Share.

Leave A Reply