Propunerile ANOSR la întâlnirea grupului de lucru pentru pregătirea viitorului an universitar

0

Astăzi, 30 iunie a.c., am fost prezenți la întâlnirea grupului de lucru constituit de Guvernul României și Administrația Prezidențială pentru a pregăti școlile și universitățile în vederea începerii activităților didactice din următorul an școlar și universitar. 

Printre principalele probleme aduse în discuție de ANOSR se numără capacitatea scăzută de cazare a căminelor din universitățile românești și existența fenomenului de supra-cazare. Este esențial pentru siguranța studenților să existe suficiente locuri de cazare, care respectă normele igienico-sanitare. În acest sens, ANOSR a solicitat reprezentanților Guvernului creșterea subvenției care se oferă studenților ce nu obțin un loc în căminele universitare și stabilirea unei metodologii transparente de alocare a fondurilor. Totodată, susținem sprijinirea financiară a universităților pentru a extinde capacitatea de cazare prin parteneriate public-private.  De asemenea, este absolut necesară testarea de COVID-19 a tuturor membrilor comunității universitare în momentul începerii anului universitar.

Un alt aspect asupra căruia merită să ne îndreptăm atenția este sănătatea mintală a studenților, îndeosebi în aceste momente dificile. Este necesar ca toți studenții care întâmpină dificultăți să poată beneficia de servicii de consiliere psihologică puse la dispoziție de universități, prin intermediul Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră, dar și de un TelVerde la nivel instituțional pentru studenți și cadre didactice, în vederea sprijinirii acestora din punct de vedere psihologic. Astfel, am solicitat suplimentarea numărului de angajați din aceste centre, respectiv suplimentarea fondurilor necesare în acest sens și modificarea legislației din domeniu.

Nu pot fi neglijate nici dificultățile financiare întâmpinate de familiile studenților în contextul reducerii unor activități economice pe teritoriul României.  Pentru a-i sprijini, ANOSR a înaintat guvernului propunerea de a lua în considerare la raportarea pentru bursele sociale și perioada aferentă stării de urgență, cât și asigurarea de la bugetul de stat a unor fonduri suficiente pentru a acoperi toate solicitările eligibile pentru bursă socială. Eșecul de a răspunde dificultăților financiare ale studenților din această perioadă poate avea un impact negativ considerabil asupra învățământului superior, cu riscul creșterii ratei de abandon universitar.

Este de remarcat faptul că pandemia generată de virusul SARS-CoV-2 a condus în mod direct la o accelerare a digitalizării sistemelor de învățământ din întreaga lume. În acest sens, am propus factorilor de decizie fructificarea oportunității ca în România să fie adoptat învățământul hibrid, care presupune o alternanță a interacțiunii față-în-față cu lucrul în mediul online. Pentru acest demers sunt necesare o serie de modificări ale legislației în vigoare și un proces de digitalizare temeinic al învățământului superior, iar o astfel de decizie va trebui luată în urma consultării tuturor actorilor implicați.

Nu în ultimul rând, am reamintit circumstanțele problematice ale desfășurării practicii de domeniu și de specialitate din această perioadă, mai exact reducerea numărului de locuri de practică în cadrul entităților private din cauza restricțiilor impuse și, în unele cazuri, incapacitatea universităților de a acoperi aceste carențe. În cazul în care, din motive independente de capacitatea studenților de a-și duce la bun sfârșit obligațiile din fișa disciplinei privind practica obligatorie în această perioadă, am reiterat necesitatea introducerii posibilității de efectuare a acesteia în anul universitar următor (pentru studenții care nu sunt în an terminal), fără ca numărul de credite transferabile corespunzătoare practicii să fie luate în calculul mediei generale sau să discrimineze în vreun fel parcursul educațional al studenților (pierderea priorității pentru cazare în căminele studențești ș.a.).

Dreptul la învățătură este un drept constituțional, iar ANOSR va milita în continuare pentru un acces echitabil la învățământul superior de calitate, inclusiv în aceste vremuri dificile.

ACTUALIZARE:

Provocările actuale ale pandemiei de COVID-19 au schimbat obiceiurile de viață, au transformat modul de lucru și au pus presiune pe sistemul medical. Totodată, și sistemul de învățământ superior a fost supus unor transformări, având loc transferul procesului educațional în mediul online, transfer ce a generat diverse probleme sau nu a putut fi implementat complet la unele discipline. 

Până la începerea noului an universitar, toți actorii instituționali ar trebui să stabilească împreună cele mai eficiente soluții pentru a face față provocărilor actuale, inclusiv pentru situațiile de suspendare a activităților didactice fizice. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) înaintează către partenerii de dialog soluțiile studenților pentru un sistem de învățământ superior rezilient în fața COVID-19.

Soluțiile propuse  de ANOSR sunt următoarele:

 1. Adaptarea condițiilor de cazare și servire a mesei din campusurile universitare:
  1. Creșterea subvenției de cazare acordate studenților ce nu obțin un loc de cazare în cămine;
  2. Creșterea subvenție cămine – cantine per student căminizat pentru a acoperi cheltuielile de întreținere a căminelor;
  3. Sprijinirea financiară a universităților pentru extinderea capacității de cazare pe termen scurt și mediu;
  4. Oferirea de mese în regim „to go” în cadrul cantinelor universitare.
 2. Implementarea unor măsuri igienico-sanitare în toate spațiile universitare:
  1. Alocarea de resurse financiare, resurse materiale și resurse umane pentru dezinfectarea și igienizarea periodică a tuturor spațiilor și asigurarea accesului studenților la produse de igienă esențiale (inclusiv măști de protecție) în toate spațiile universitare;
  2. Informarea și încurajarea membrilor comunității universitare de a respecta normele de igienă și distanțare socială;
  3. Digitalizarea fondului de carte al bibliotecilor;
  4. Elaborarea unor norme igienico-sanitare cu privire la desfășurarea orelor de Educație fizică și sport.
  5. Stabilirea unor norme clare vizavi de numărul de persoane ce pot participa la activitățile didactice fizice în funcție de dimensiunile spațiilor sau alte criterii, de către Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Sănătății.
 3. Digitalizarea învățământului superior prin:
  1. Implementarea învățământului hibrid (blended learning) și adaptarea legislației în vigoare pentru a permite implementarea acestuia;
  2. Acordarea de sprijin studenților cu dizabilități sau dificultăți de învățare;
  3. Pregătirea aprofundată a cadrelor didactice pentru predarea online;
  4. Asigurarea dispozitivelor electronice necesare procesului de predare-învățare pentru studenți și profesori;
  5. Crearea de condiții optime pentru studenții internaționali și pentru românii de pretutindeni pentru a putea participa la procesul educațional;
  6. Implementarea mobilităților virtuale sau a mobilităților hibrid (blended mobility).
 4. Oferirea de sprijin financiar studenților afectați de pandemie:
  1. Considerarea la calculul veniturilor familiei a lunilor de pandemie în cazul burselor sociale;
  2. Suplimentarea fondurilor pentru bursele sociale pentru a acoperi toate cererile eligibile;
  3. Amânarea achitării taxelor universitare.
 5. Sprijinirea psihologică a studenților afectați prin:
  1. Creșterea numărului de consilieri sau psihologi angajați în cadrul CCOC prin modificarea OMEN 650/2014;
  2. Operaționalizarea unui TELVERDE pentru studenți și cadre didactice pentru a se acorda sprijin psihologic și la distanță;
 6. Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală acordate de universități.
 7. În legătură cu practica de domeniu sau de specialitate a studenților:
  1. Valorificarea activităților de voluntariat realizate de studenți pentru a sprijini combaterea pandemiei în funcție de specificul practicii de specialitate;
  2. Implementarea posibilității de efectuare a practicii în anul universitar următor (pentru studenții care nu sunt în an terminal), fără ca numărul de credite transferabile corespunzătoare practicii să fie luate în calculul mediei generale sau să discrimineze în vreun fel parcursul educațional al studenților.
 8. Încheierea de către universități a unor parteneriate publice – private cu companiile prin care se închiriază echipamente de transport alternativ (cum ar fi biciclete sau trotinete electrice).
 9. Pregătirea unor strategii de acțiune pe termen scurt în cazul apariției unui focar de infecție local, la nivel de cămin, campus sau centru universitar.
 10. Organizarea de activități remediale pentru studenții care nu au avut posibilitatea de a participa la activitățile didactice online.

Deși impactul pandemiei are consecințe economice și financiare, este esențială conștientizarea rolului educației vizavi de capacitatea de reacție a societății la situațiile viitoare de acest fel și pentru capacitatea fiecărei persoane  de a gestiona repercusiunile.

Solicităm tuturor partenerilor instituționali să susțină creșterea finanțării acordată educației și învățământului superior. Așa cum componenta de cercetare întărește capacitatea de reacție la provocările majore cum ar fi pandemia COVID-19, la fel și educația secundară și terțiară sunt importante pentru starea de bine, siguranța financiară, dezvoltarea personală și profesională ale cetățenilor și, în consecință, susține reziliența societății și a economiei, în special în procesul de recuperare. Acum, mai mult ca niciodată, este necesar să fie implementate strategii eficiente și sustenabile de către universități și Guvern. 

AICI puteți parcurge documentul ce a fost transmis către actorii instituționali, acesta prezintă exhaustiv soluțiile ANOSR. 

You can find the english version of this article HERE.

Share.

Leave A Reply