Propunerile ANOSR de operaționalizare a priorităților stabilite cu Ministrul Educației

0

Joi, 7 ianuarie 2021, reprezentanții ANOSR au participat la consultările inițiate de Ministerul Educației cu privire la prioritățile în domeniul învățământului superior. 

În urma discuțiilor au rezultat 8 acțiuni asumate, iar ANOSR lansează un set de propuneri de operaționalizare concretă a țintelor anunțate ieri de minister.

ANOSR consideră întâlnirea o discuție exploratorie pentru identificarea unor puncte consensuale pe care guvernanții le pot implementa pe termen scurt și mediu. Pornind de la rezultatele proiectului „România Educată” și de la obiectivele stabilite în Programul de Guvernare – analizat de ANOSR în documentul „Învățământul superior în programul de guvernare, între măsuri necesare și priorități uitate”, considerăm că în următoarea perioadă este fundamentală așezarea priorităților în documente programatice, după cum urmează: 

 • O nouă strategie în domeniul educației, care să includă obiectivele studenților prevăzute în „Educația la Guvernare”, să stabilească obiective naționale bazate pe prioritățile European Higher Education Area, European Education Area, Digital Education Action Plan, EU Skills Agenda, noul cadru strategic în domeniul educației și formării și să fie corelată cu investițiile în domeniul educației din Programul Operațional Educație și Ocupare și Planul Național de Redresare și Reziliență; 
 • O nouă lege a educației, fundamentată pe date și cu o viziune modernă, consolidată în jurul învățământului centrat pe student și participarea studenților în luarea deciziilor, elaborată de specialiști, coerentă și bazată pe un larg consens care să îi asigure durabilitatea; 
 • Un plan de acțiuni anual al ministerului, bazat pe programul strategic, cu ținte clare, măsurabile, evaluat și monitorizat împreună cu partenerii sociali. 

Din întâlnire au reieșit 8 acțiuni, fiind de natura evidenței faptul că acestea reprezintă o suită restrânsă de puncte necesare, dar nu acoperitoare pentru întreaga paletă de probleme ale studenților și de solicitări în vederea îmbunătățirii sistemului de învățământ superior, însă sunt un punct de plecare solid în colaborarea cu Ministerul în noua legislatură. 

Cele 8 obiective care au rezultat din discuție sunt:

 1. S-a reiterat dorința de deschidere a semestrului II în format fizic, sub rezerva evoluției epidemiologice, înțelegându-se importanța protecției stării de sănătate a studenților și profesorilor, a diminuării riscurilor, dar și a necesității organizării unor acțiuni remediale, precum și problemele logistice specifice studenților (îndeosebi în cazul celor care domiciliază în alte localități în raport cu universitatea în care studiază);
 2. Susținerea creșterii în valoare absolută a bugetului educației, astfel încât prin consultări ulterioare să se poată susține așteptările studenților privind creșterea cuantumului și a numărului burselor studențești, inclusiv pentru bursierii statului român;
 3. Probleme specifice accesului studenților la publicații de specialitate necesare pregătirii universitare; 
 4. Importanța finanțării cercetării instituționale din universități și asigurarea resurselor financiare pentru universități în vederea continuării investițiilor și a derulării activității în condiții de siguranță; 
 5. Susținerea unei informări corecte și complete asupra actului de vaccinare, fără a exista obligativitatea vaccinării;
 6. Dezvoltarea unei platforme unice la nivel național pentru înscrierea și admiterea în facultate; 
 7. Susținerea Registrului Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii;
 8. Operaționalizarea și consolidarea accesului studenților la asigurări de sănătate.
Share.

Leave A Reply