Propunere ANOSR – plan de guvernare pentru învățământul superior

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a elaborat o propunere de plan de guvernare în domeniul învățământului superior, pe care o înaintează Ministerului Educației Naționale, structurată în câteva capitole importante pentru studenți: 

finanțarea învățământului superior (finanțarea de bază, fondul pentru burse studențești, subvenția pentru cămine-cantine, fondul pentru transportul studenților, fondurile pentru investiții, fondurile pentru tabere studențești);
cadrul legislativ de resort;
echitatea sistemului de învățământ superior;
practica, consilierea și orientarea în carieră a studenților;
învățământ de calitate și centrat pe student;
– internaționalizarea universităților românești.

Pentru fiecare capitol s-a propus o diagnoză a situației actuale a învățământului superior românesc, însoțită de o serie de propuneri de măsuri și inițiative pentru îmbunătățirea situației din prezent, toate completate cu indicatori de aplicare și monitorizare.

 
Învățământul superior reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de a proiecta o societate a bunăstării, în care șomajul să atingă valori cât mai mici, iar populația să obțină venituri suficient de mari pentru a se atinge indicatori rezonabili în ceea ce privește calitatea vieții. De asemenea, o societate echitabilă este o societate în care învățământul superior este accesibil tuturor categoriilor sociale, indiferent dacă provin sau nu din medii defavorizate sau se confruntă cu o situație economică și materială precară.
 
ANOSR consideră că „este important ca educația să fie considerată o prioritate pentru toți decidenții unui stat și să o trateze cu responsabilitatea cuvenită”.
 
Aici puteți regăsi documentul complet cu Planul de guvernare pentru învățământ superior propus de ANOSR.
Share.

Leave A Reply