Poziția ANOSR cu privire la Proiectul de ordin al ministrului privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) atrage atenția asupra modului netransparent în care a fost elaborat Proiectul de ordin al ministrului privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și de stabilire a cuantumului taxelor pentru serviciile de vizare,  recunoaștere și echivalare.

 Proiectul de ordin al ministrului, propus spre consultare publică în data de 23 august pe site-ul Ministerului Educației Naționale (MEN), stabilește:

  • actualizarea taxelor de recunoaștere și echivalare a studiilor universitare și preuniversitare de la 50 la 100 de lei, respectiv are loc majorarea cu 100%;
  • actualizarea taxelor de vizare a actelor de studii, de eliberare adeverințe și documente de la 20 la 50 de lei, respectiv are loc majorarea cu 150%;
  • introducerea unei taxe noi de efectuare de fotocopii ale documentelor necesare prestării serviciilor CNRED în valoare de 1 leu/filă.

O asemenea măsură de dublare a taxelor de recunoaștere și echivalare este propusă în contextul în care mai multe țări din Spațiul European al Învățământului Superior cum ar fi Bulgaria, Estonia, Islanda, Lituania, Moldova, Polonia și Confederația Elvețiană nu percep nicio taxă pentru serviciile de vizare, recunoaștere și echivalare astfel facilitând accesul la educație  și implicit dezvoltare personală pentru beneficiarii de o formă de protecție internațională, cetățenii ce și-au finalizat studiile în străinătate, cetățenii străini, inclusiv cetățenii Uniunii Europene și non-UE.

Constatăm că Proiectul de ordin al ministrului a fost pus spre consultare publică în lipsa unei expuneri de motive cu privire la necesitatea implementării unor asemenea măsuri de majorare a taxelor de recunoaștere și echivalare. Astfel proiectul de ordin de ministru pus în consultare publică, în lipsa unei note de fundamentare și a unei expuneri de motive nu întrunește cerințele cu privire la transparența decizională în administrația publică, conform art. 7 alin. 2, Legea  nr. 52/2003

Hotărârea Guvernului nr. 49/1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) stabilește că finanțarea centrului are loc din venituri extrabugetare și că veniturile realizate din încasarea tarifelor se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de vizare, recunoaștere și echivalare a actelor de studii, cum ar fi cheltuielile de resursă umană și materiale. Deși Hotărârea nr. 49/1999 stabilește tipurile de cheltuieli acoperite din taxele încasate, constatăm că nu există o procedură prin care să se realizeze fundamentarea tarifelor existente și a celor propuse prin Proiectul de ordin al ministrului, acestea fiind stabilite aleatoriu. De asemenea, lipsa de transparență a activității CNRED se extinde și asupra site-ului destinat centrului, care nu oferă informații cu privire la numărul beneficiarilor serviciilor și activitatea financiară sau nu publică rapoarte de activitate.

În concluzie, conținutul și procedura prin care a fost elaborat documentul pus în dezbatere de către Ministerul Educației Naționale intră în contradicție cu principiile care stau la baza sistemului de învățământ românesc, printre care amintim: principiul transparenței ce constă în asigurarea vizibilității totale a deciziilor și a rezultatelor, prin comunicarea periodică și adecvată a acestora, principiul echității, în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare, principiul asigurării egalității de șanse.

În consecință, ANOSR, în calitate de reprezentant legitim al beneficiarilor, se află în situația de se poziționa cu privire la proiectul de ordin al ministrului al cărui conțin este netransparent din perspectiva motivelor implementării unor asemenea măsuri și a modului de calcul și fundamentare a cuantumurilor taxelor propuse spre actualizare.

Astfel, în conformitate cu principiul fundamentării deciziilor pe dialog și consultare și a principiului respectării dreptului la opinie al elevului/ studentului ca beneficiar direct al sistemului de învățământ, ANOSR solicită MEN menținerea taxelor actuale și militează pentru crearea unei proceduri transparente de fundamentare și calcul a taxelor, prin raportarea clară la activitatea financiară a CNRED și cheltuielile ce țin de vizare, recunoaștere și echivalare.

 

De asemenea, în asentiment cu poziția privind Proiectul de ordin al ministrului, ANOSR a transmis către MEN propuneri de amendamente care pot fi consultate AICI.

Share.

Leave A Reply